Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Functions-integrering med Azure Monitor-loggar finns nu som allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 05 november, 2019

Med integreringen med Azure Monitor-loggar kan du nu skicka Azure Functions-värdloggar (systemgenererade) och programloggar (användargenererade) till en Log Analytics-arbetsyta, ett lagringskonto eller en händelsehubb. Det gör att du kan söka i loggar med Azure Monitor-loggar och kan konsolidera loggar från olika resurser i samma arbetsyta. När data skickas till arbetsytan kan de analyseras med frågor för att snabbt hämta, konsolidera och analysera insamlade data, även med analystjänster från tredje part, eller ange varningsregler.

Azure Monitor-loggar

Läs mer i Docs

  • Azure Functions
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter