Azure Functions – Functions-runtime 2.0 nu allmänt tillgänglig

Inlägg på den 24 september 2018

Plattformsoberoende och förbättrad Azure Functions-runtime är nu allmänt tillgänglig, vilket gör att du kan använda dina plattformsoberoende .NET Core-tillgångar i dina Functions-appar. Kärnan i Azure Functions-runtime är funktionsvärden, som skrivits om för att köras i .NET Core 2.1. Detta ger inte bara rejäla prestandaförbättringar utan gör även att Functions kan skrivas och hanteras lokalt på alla större plattformar – Windows, Mac och Linux.

Den här nya versionen av Functions-runtime har dessutom UX-uppdateringar för en skräddarsydd snabbstartsfunktion samt bättre integrering med lokala verktyg (Visual Studio och VS Code) från Azure-portalen.

Läs mer.

Related feedback