Azure Functions – exportera Azure Functions direkt för PowerApps

Inlägg på den 12 maj 2017

Snart kommer det gå att exportera API:er för Azure Functions direkt till PowerApps eller Microsoft Flow från Azure-portalen. Det här kommer att göra det smidigt att exponera API:er bredare inom organisationen från Azure-portalen. Tidigare var kunderna tvungna att använda webbportalerna för PowerApps eller Microsoft Flow till att importera anpassade API:er från Azure Functions eller Azure App Service. Nu kan användarna stanna kvar i Azure-portalen under hela processen med att hämta API-definitioner och exportera dem till PowerApps och Microsoft Flow.

Läs mer om att använda Azure Functions i PowerApps.