Azure Functions 2.0 tillgängligt i IoT Edge

Inlägg på den 14 november 2018

Edge Hub-bindningen för Azure Functions har uppdaterats så att den följer mönstret i Functions Runtime 2.0 för bindningsinstallation från NuGet. Det här möjliggör användningen av C#-förkompilerade versioner av Functions för utveckling istället för ett C#-skript och ger en bättre utvecklingsmiljö, en som ligger närmare gränssnittet för Azure Functions i molnet. Den lokala utvecklingsmiljön är uppbyggd kring C#, istället för CSX-skript.

Vissa begränsningar gäller:
   - Det enda språk som stöds just nu är C#. Stöd för andra språk kommer.
   - Den enda bindning som stöds i Azure Functions som körs på IoT Edge är den anpassade Edge Hub-bindningen.
   - Befintlig kod från Azure Functions Edge-moduler bör omskapas så att den här bindningen används innan en lösning börjar produceras.

Distribuera Azure Functions som IoT Edge-moduler 

  • Funktioner
  • IoT Edge
  • Services