Azure Function på IoT Edge

Inlägg på den 2 mars 2018

Med Azure IoT Edge har vi också lagt till stöd för att köra Functions på IoT Edge-enheterna. Med den här funktionen kan utvecklare använda den unikt produktiva programmeringsmodellen i Functions även på enheter som kanske inte är anslutna till molnet. De här funktionerna kan användas i många olika scenarier, som anpassad behandling av data från sensorer eller filtrering av inkommande signaler baserat på angivna kriterier. Alla de här scenarierna som idag är möjliga i molnet kan nu enkelt replikeras på IoT Edge-enheter.

Läs mer

Related feedback