FÖRHANDSVERSION

Uppdateringar av Azure Firewall under våren 2020

Publiceringsdatum: 19 februari, 2020

Azure Firewall är en molnbaserad brandvägg-som-tjänst som gör det möjligt för kunder att centralt styra och logga alla sina trafikflöden enligt DevOps-principen. Tjänsten stöder både filtreringsregler på program- och nätverksnivå och är integrerad med Microsoft Threat Intelligence-flödet för filtrering av kända skadliga IP-adresser och domäner. Azure Firewall har inbyggd automatisk skalning och hög tillgänglighet som uppfyller de flesta företagsbehov.

Dessutom har flera viktiga Azure Firewall-funktioner nyligen lanserats i en allmänt tillgänglig version och förhandsversion.

  • ICSA Labs brandväggscertifiering
  • Stöd för tvingad tunneltrafik finns nu som förhandsversion
  • IP-grupper är nu tillgängliga som förhandsversion
  • Kundkonfigurerade privata IP-adressintervall för SNAT är nu allmänt tillgängliga
  • Begränsningen av höga portnummer har mildrats och är nu allmänt tillgängligt

Se vad som är nytt i Azure Firewall

Läs mer

  • Azure Firewall
  • Services

Tillhörande produkter