TILLGÄNGLIGT NU

Azure Firewall-funktionsuppdateringar för juli 2019

Publiceringsdatum: 08 augusti, 2019

Det här är Azure Firewall-funktionsuppdateringarna för juli 2019:

- Flera offentliga IP-adresser är allmänt tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner. Associera upp till 100 offentliga IP-adresser med din brandvägg. Mer information om olika scenarier och hur du kommer igång finns i vår dokumentation

Tillgänglighetszoner är nu allmänt tillgängliga. Azure Firewall kan nu distribueras till flera tillgänglighetszoner för ökad tillgänglighet. Din tillgänglighet ökar därmed till 99,99 drifttid när du väljer två eller fler tillgänglighetszoner. Den här funktionen är allmänt tillgänglig i alla Azure-regioner som stöder tillgänglighetszoner. Läs vår dokumentation för att komma igång. 

- SQL FQDN-filtrering finns nu som förhandsversion i alla Azure-regioner. Konfigurera SQL FQDN i Azure Firewall-programregler. Det innebär att du kan begränsa åtkomsten från dina virtuella nätverk till endast angivna SQL Server-instanser. Med den här funktionen kan du filtrera trafik från dina virtuella nätverk till Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure SQL-hanterad instans eller SQL IaaS-instanser som distribuerats i dina virtuella nätverk.

- Tagg för fullständigt domännamn i Azure HDInsight finns nu som förhandsversion i alla offentliga Azure-regioner. Få bättre möjlighet att begränsa utgående trafik för HDI med taggar för fullständigt domännamn för Azure Firewall. Taggar för fullständigt domännamn gör att tjänster som HDInsight kan förkonfigurera infrastrukturberoenden, till exempel fullständiga domännamn för Azure Storage-konton som används av HDInsight.

- Central hantering med partnerlösningar. Offentliga REST-API:er för Azure Firewall kan användas av verktyg för hantering av säkerhetsprinciper från tredje part för att tillhandahålla en central hantering för Azure Firewall-brandväggar, nätverkssäkerhetsgrupper och virtuell nätverksutrustning. Barracuda Cloud Security Guardian, AlgoSec CloudFlow och Tufin Orca har integrerat dessa API:er för att erbjuda central hantering för Azure Firewall.

Mer information finns i vårt blogginlägg.

 

  • Azure Firewall
  • Virtual Network
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter