Azure Firewall nu allmänt tillgängligt

Inlägg på den 24 september 2018

Azure Firewall är en hanterad molnbaserad tjänst för nätverkssäkerhet som skyddar dina Azure Virtual Network-resurser. Det är en fullständigt tillståndskänslig tjänst med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad molnskalbarhet. Du kan centralt skapa, tillämpa och logga principer för program- och nätverksanslutningar över flera prenumerationer och virtuella nätverk. Azure Firewall använder en statisk offentlig IP-adress för dina virtuella nätverksresurser som tillåter externa brandväggar att identifiera trafik som kommer från ditt virtuella nätverk.  Tjänsten är helt integrerad med Azure Monitor för loggning och analys.

Se produktsidan för Azure Firewall.

Läs dokumentationen om Azure Firewall.

Related feedback