Azure ExpressRoute är allmänt tillgängligt på åtta ytterligare platser

Inlägg på den 6 maj 2019

Med Azure ExpressRoute kan du utöka ditt lokala nätverk till Microsoft-molnet över en privat anslutning som tillhandahålls av en anslutningsprovider. Räckvidden för ExpressRoute utökas nu till åtta ytterligare platser:

  • Amsterdam2
  • Frankfurt
  • London2
  • Perth
  • Silicon Valley2
  • Taipei
  • Washington DC2
  • Zürich

Du hittar alla tillgängliga ExpressRoute-platser på dokumentationssidan för ExpressRoute-partner och peering-platser.

  • ExpressRoute
  • Services