Azure DNS-aliasposter allmänt tillgängliga

Inlägg på den 24 september 2018

Azure DNS har nu en ny funktion: aliasposter. Med den här funktionen kan du mappa dina DNS-pster till en Azure Traffic Manager-profil eller en offentlig IP-resurs så att din DNS-zon spårar ändringar till de IP-adresser som är associerade med de resurserna. Dessutom kan du genom att mappa din zonapexpost (zonens rot, till exempel: contoso.com) till en Azure Traffic Manager-profil hantera ett DNS-belastningsutjämnad program till zonapex.

Besök produktsidan för Azure DNS.

Läs mer