Azure DevTest Labs: Fyll i namn på virtuell dator automatiskt

Inlägg på den 3 juli 2018

Azure DevTest Labs introducerar funktioner som minskar den tid det tar för en labbanvändare att skapa en virtuell dator. 

När du skapar en virtuell dator som labbanvändare fylls namnet på den virtuella datorn i med ett unikt, automatiskt skapat namn i förväg. Mer information om hur du skaffar en förhandsversion och hur funktionen fungerar finns i blogginlägget.