FÖRHANDSVERSION

Azure DB for PostgreSQL: Nu är anslutningsfunktionen för Hyperskala-kluster (Citus) tillgänglig som en förhandsversion

Uppdaterad: 02 oktober, 2019

Nu är stöd för funktionen ”Tillåt Azure-tjänster och resurser att få åtkomst till den här servergruppen” i Hyperskala-kluster (Citus) tillgänglig som en förhandsversion. Med den här inställningen kan du aktivera alla Azure-tjänster, t.ex. Power BI och Azure Data Factory, liksom andra Azure-resurser som virtuella datorer, för att komma åt deras Hyperskala-kluster (Citus). Observera att den här funktionen öppnar brandväggen för Hyperskala-klustret (Citus) så att anslutningar på port 5432 tillåts från alla IP-adresser som har allokerats till en Azure-tjänst eller -resurs, inklusive instanser som har distribuerats i andra användares Azure-prenumerationer.

Mer information finns i Brandväggsregler för Hyperscale (Citus).

Lär dig mer om brandväggsregler för Hyperskala (Citus)

Lär dig mer om Hyperskala (Citus) med Azure Database for PostgreSQL

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features