Azure Databricks

Inlägg på den 17 november 2017

Azure Databricks är en Apache Spark-baserad plattform med höga prestanda som är optimerad för Azure. Du konfigurerar Azure Databricks med ett enda klick, och det har en interaktiv arbetsyta där datatekniker, dataingenjörer och affärsanalytiker kan samarbeta och underlätta innovationen genom att göra arbetsflödena smidigare. Ta dig an ambitiösa dataanalysprojekt med hjälp av Azures globala nätverk, intern och enkel integrering med en mängd olika datalager och säkerhet i företagsklass.

Här är några av funktionerna i Azure Databricks:

·        interaktiv arbetsyta som underlättar samarbetet mellan datatekniker, dataingenjörer och affärsanalytiker

·        ett enda klick för att starta din nya Spark-miljö

·        integrering med Azure Active Directory

·        intern integrering med datalager –nära integrering med Azure SQL Data Warehouse, CosmosDB, Azure Data Lake Store och Azure Blob Storage

·        få bättre kontroll och översikt med hjälp av rollbaserad åtkomst

·        funktionsrik integrering med PowerBI så att du kan upptäcka och dela insikter på kraftfulla nya sätt.

 

Gå till Azure Databricks om du vill veta mer om de funktioner som finns.

 

 

Related feedback