Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure Databricks Delta finns nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Deltafunktionen finns nu tillgänglig som förhandsversion utan extra kostnad i Premium-SKU-versionen av Azure Databricks. Med delta kan kunderna få bättre datatillförlitlighet, förbättrade prestanda för jobb och frågor och möjlighet att förenkla sina datapipelines.

Med explosiv tillväxt av volymen för de data som ska analyseras, den ökade spridningen av olika datatyper och behovet av analys i realtid har datapipelines blivit extremt komplexa. De flesta kunder bygger processer med flera steg som kräver återhämtning i varje steg för att hantera problem som schemafel och motstridiga skrivningar. Den här komplexiteten hos lösningarna resulterar i storskaliga prestandaproblem. Med delta i Azure Databricks kan kunderna förenkla sina pipelines avsevärt.

Delta är ett transaktionsbaserat lagringsskikt i Azure Databricks. Interagera med det genom att läsa och skriva data till en delta-tabell, vilket är en optimerad version av en Spark-tabell. Det lagrar dina data i Parquet-format och lägger till metadata som tillför ytterligare funktioner över en Spark-tabell. Det ger bättre tillförlitlighet och högre prestanda för Spark-jobb och frågor i Azure Databricks. Delta förenklar dessutom datapipelines genom att låta både batch- och streamingjobb använda samma tabell och samtidigt tillhandahålla datakonsekvens, så att kunderna kan förenkla kompilering av storskaliga analyslösningar med höga prestanda.

Börja dra nytta av delta på Azure Databricks med minimala ändringar i koden. Det fungerar med alla befintliga API:er i Spark som kunderna använder för Spark-tabeller.

Om du vill komma igång med delta på Azure Databricks kan du gå till notebook-filen för snabbstart med delta på Databricks och läsa mer om Azure Databricks och funktionerna i delta-dokumentationen

  • Azure Databricks
  • Services

Tillhörande produkter