Azure Database Migration Service: onlinemigreringar från SQL till Azure SQL DB Managed Instance

Inlägg på den 24 september 2018

Migrera SQL Server-databaser till Azure SQL Database Managed Instance med minimal stilleståndstid genom att använda funktionerna i förhandsversionen i Azure Database Migration Service. Använd Azure-portalen till att skapa en instans av Azure Database Migration Service som ett första steg i att utföra migreringar från SQL Server lokalt eller på virtuella datorer till Azure SQL Database Managed Instance.

Läs mer.

Använd Azure-portalen för att skapa en instans av Azure Database Migration Service.

Lär dig mer om Azure Database Migration Services

Related feedback