Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Database for PostgreSQL – flexibel server: Forcerad redundans finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 23 juni, 2021

Azure Database for PostgreSQL – flexibel server erbjuder nu funktionen Forcerad redundans i alla zonredundanta regioner. Med den här funktionen kan du framtvinga en manuell redundansväxling från din primära server till din standbyserver för att antingen testa funktionen med hög tillgänglighet eller växla tillgänglighetszon mellan den primära servern och standbyservern. Med funktionen Forcerad redundans i Azure Database for PostgreSQL – flexibel server kan du manuellt framtvinga en redundansväxling för att testa funktionaliteten med dina programscenarier och förbereda dig för eventuella avbrott. Och med funktionen Planerad redundans kan du minska stilleståndstiden vid redundans.

Läs mer.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Management
  • Open Source

Tillhörande produkter