Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Container Registry – dedikerade dataslutpunkter är nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 30 april, 2020

Med dedikerade dataslutpunkter kan du konfigurera brandväggar med ett fullständigt domännamn för den dataslutpunkt som är associerad med ditt Container Registry i stället för ett jokertecken för Azure Blob Storage-slutpunkt. Lås miljöer och minska risken för dataexfiltration med hjälp av den här nya funktionen.

Dedikerade dataslutpunkter är en funktion i premiumregister.

Läs mer

  • Azure Container-register
  • Azure Container Service
  • Features