Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Stöd för anpassade virtuella nätverk i Azure Container Instances är i förhandsversion

Publiceringsdatum: 31 oktober, 2018

Använd Azure Container Instances på ett säkrare sätt. Tack vare stödet för virtuella nätverk går det nu att distribuera containrar med Azure Container Instances till nya eller befintliga virtuella Azure-nätverk. Azure Container Instances-containrar kan ha säker kommunikation med andra resurser, till exempel Azure Kubernetes Service-kluster, som finns i samma virtuella nätverk. 

 

Distribuera med ett enda kommando i dag med hjälp av Azure CLI 2.0. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group myResourceGroup \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Läs mer

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services