Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Azure-skiss för FedRAMP High är nu tillgänglig i nya regioner

Publiceringsdatum: 03 februari, 2020

Azure-skiss för FedRAMP High är nu tillgänglig i både Azure Government- och offentliga Azure-regioner. Detta är ett tillägg till Azure-skissen för FedRAMP Moderate som lanserades i november 2019.

Azure Blueprints är en kostnadsfri tjänst som används av molnarkitekter och centrala IT-grupper för att definiera en uppsättning Azure-resurser som implementerar och tillämpar en organisations standarder, mönster och krav. Med Azure Blueprints kan utvecklingsteam snabbt bygga och etablera nya betrodda miljöer som uppfyller organisationens krav på efterlevnad. Den nya FedRAMP High-skissen kan tillämpas både på nya prenumerationer och i befintliga miljöer.

FedRAMP-certifiering krävs för att uppfylla kraven för att tillhandahålla molntjänster till amerikanska federala myndigheter. Både Azure och Azure Government är godkända för FedRAMP på hög påverkansnivå – den högsta nivån för FedRAMP-ackreditering – som ger tillåtelse att använda Azure Government för att bearbeta mycket känsliga data. Med den nya Azure FedRAMP High-skissen utökas uppsättningen Azure Blueprints som är viktig för federala myndighetskunder, inklusive NIST SP 800-53, IRS 1075, ISO 27001 och CIS Benchmark.

FedRAMP etablerades för att tillhandahålla en standardiserad metod för att utvärdera, övervaka och auktorisera tjänster för databehandling i molnet under Federal Information Security Management Act (FISMA) och för att påskynda införandet av säkra molnlösningar hos federala myndigheter.

FedRAMP-auktorisering beviljas på tre påverkansnivåer baserat på NIST-riktlinjer – låg, medel och hög. Dessa rangordnar den påverkan som förlust av konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet kan ha på en organisation – låg (begränsad påverkan), medel (allvarlig negativ påverkan) och hög (allvarlig eller katastrofal påverkan). 

Lär dig mer om att distribuera Azure-skissen för FedRAMP High.

  • Azure Blueprint
  • Compliance

Tillhörande produkter