Hoppa över navigering

Azure Backup stöder nu nätverksbegränsade lagringskonton

Publiceringsdatum: 19 april, 2018

Säkerhetskopiering av virtuella datorer med Azure IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktur som en tjänst) stöder nu nätverksbegränsade lagringskonton. 

Använd lagringsbrandväggar och virtuella nätverk för att bara tillåta trafik från vissa nätverk och undernät. Det hjälper dig att skapa en säker nätverksgräns för ej hanterade diskar på lagringskonton. Du kan även tilldela åtkomst till lokala nätverk och annan betrodd internettrafik genom att använda nätverksregler baserade på IP-adressintervall.

Med det här meddelandet kan du utföra schemalagda och ad hoc-baserade IaaS-säkerhetskopieringar av virtuella datorer och återställningar av lagringskonton som konfigurerats för virtuellt nätverk.

Mer information finns i det fullständiga blogginlägget.

  • Azure Backup
  • Features

Tillhörande produkter