Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure Backup: Den operativa säkerhetskopieringen för Azure-blobar är nu i offentlig förhandsversion

Publiceringsdatum: 01 mars, 2021

Den operativa säkerhetskopieringen för Azure-blobar är en hanterad, lokal dataskyddslösning som gör att du kan skydda dina blockblobar från olika dataförlustscenarier som blobskador, blobborttagningar och oavsiktlig borttagning av lagringskontot. Data lagras lokalt i själva källagringskontot och kan återställas till en vald tidpunkt vid behov. Detta ger ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att skydda dina blobar.

Operativ säkerhetskopiering för blobbar använder funktioner som är tillgängliga från blobtjänsten, t.ex. blobåterställning till tidpunkt, blobversion, mjuk borttagning av blob och blobändringsflöde, för att återställa alla blobar eller en del blobar i ett lagringskonto. Lösningen integreras med säkerhetskopieringscentret och andra funktioner för säkerhetskopieringshantering för att tillhandahålla en enda fönsterruta som kan hjälpa dig att styra, övervaka, hantera och analysera säkerhetskopior i stor skala.

Mer information finns i dokumentationen

  • Azure Blob Storage
  • Lagringskonton
  • Features
  • Management

Tillhörande produkter