Hoppa över navigering

REST-API:er för Azure Automation Service Management tas ur bruk den 30 januari 2020

Publiceringsdatum: 14 augusti, 2019

Vi har förlängt tillbakadragandet till 30 januari 2020.

REST-API:er för Azure Service Management (ASM) för Azure Automation tas ur bruk och stöds inte efter den 30 januari 2020. Azure Resource Manager, vår nästa generations molninfrastrukturstack, ersätter till fullo de här API:erna och ger många ytterligare fördelar, till exempel:

  • Ökad säkerhet med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)
  • Stöd för resursgrupper och taggar
  • Smidig process för distribution och hantering 

API:er som påverkas:

Detta påverkar bara API:er som är relaterade till Azure Automation. Till exempel påverkas bara PowerShell-cmdletarna med AzureAutomation i namnet – de cmdletar som anges här och börjar med Get-AzureAutomationAccount. Endast de REST-API: er som anges i Operations on Automation (classic) (Åtgärder i Automation [klassisk]) påverkas. Andra cmdletar i Azure-modulen påverkas inte av det här meddelandet.

Så här påverkar det här dig:

Om du är osäker på om du använder REST-API:er för Service Management kontrollerar du den URI som finns i din kod eller tjänst. Om den är https://management.core.windows.net, använder du REST-API:er för Service Management och bör migrera till REST-API:er för Resource Manager.

Om du är osäker på om du använder PowerShell-cmdletar för Service Management kontrollerar du om cmdlet-namnet innehåller AzureRM (till exempel Get-AzureRmAutomationAccount) eller Az (till exempel Get-AzAutomationAccount). Om det inte innehåller AzureRM eller Az (till exempel Get-AzureAutomationAccount) bör du migrera till PowerShell-cmdletar för Resource Manager.

Obligatorisk åtgärd:

Migrera alla REST-API:er för Azure Automation Service Management och PowerShell-cmdletar för Azure Automation till REST-API:er för Resource Manager eller de senaste PowerShell-cmdletarna senast den 30 januari 2020 för att dra nytta av de avancerade funktionerna och undvika avbrott i tjänsten.

  • Automation
  • Retirements

Tillhörande produkter