Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Uppdatering av Azure API Management den 24 september

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Den senaste uppdateringen av Azure API Management innehåller följande buggkorrigeringar, ändringar och nya funktioner:

 • Vi har åtgärdat en bugg i API-importen som ledde till att principer blev överblivna för åtgärder som togs bort i processen. Det orsakade i sin tur att namngivna värden som refererades till i dessa principer blev kvar, vilket förhindrade att deras namn återanvändes.
 • Till exempel propageras ändringar i klientcertifikat (nytt, uppdaterat eller borttaget) omedelbart till gatewayen och reflekteras omedelbart i kontextens certifikatsamling.
 • Vi har förbättrat logiken för verifiering av huvudnamn i diagnostikkonfigurationen och tillåter nu bara HTTP-huvudnamn som uppfyller kraven. Namn som innehåller ”@” eller nyradstecken kommer inte att godkännas.
 • Den bugg som gjorde att återkommande fel vid skickande av undantag inträffade i återförsöksprincipen till Azure Application Insights har åtgärdats.
 • Vi har åtgärdat en bugg som gjorde det möjligt att ta bort ett CA-mellancertifikat.
 • Vi har gjort skapandet av en säkerhetskopia med tillförlitligt genom att ändra sättet att hantera databastidsgränser och lägga till verifiering för att kontrollera om det angivna mållagringskontot har stöd för blockblobar.
 • Vi hanterar korrekt OAuth-klientidentifierare och hemligheter som innehåller tecken som inte tillåts i URL:er.
 • Huvuden med tomma värden reflekteras i kontextens huvudsamling.
 • Vi tillåter nu ursprunget file:// i CORS-principen utöver ursprunget http(s)://.
 • I utvecklarportalen blir det inte längre fel på dokumentationssidan om frågeparametern soapAction saknas i en åtgärd för ett SOAP 1.1-API. Vi har även slutat lägga till redundanta ContentType-huvuden i SOAP 1.2-API:er.
 • När du lägger till ett huvud i testkonsolen i Azure-portalen kan du välja dess namn från en listruta med välkända huvudnamn.

Tjänstuppdateringen inleddes den 24 september 2018. Vi uppgraderar tjänstinstanser i batchar, och vanligtvis tar det ungefär en vecka för uppdateringen att nå varje aktiv tjänstinstans.

 • API Management
 • Features

Tillhörande produkter