TILLGÄNGLIGT NU

Uppdatering för Azure API Management 28 november

Publiceringsdatum: 29 november, 2018

Den 28 november påbörjades en regelbunden tjänstuppdatering för Azure API Management. I den ingår följande korrigeringar, ändringar och nya funktioner:

  • Förbättrad säkerhet för funktionen Bjud in användare. Vi har åtgärdat ett problem som tillät att den inbjudna användaren bytte lösenord utan att ange det nuvarande lösenordet.
  • Förbättrad säkerhet för funktionen Prova på. Vi tillämpar nu en storleksgräns på 2 MB för filer som laddas upp på Prova på-konsolen i utvecklarportalen. Vi minskade en regression, så nu är hemligheter än en gång dolda som standard och knappen Visa fungerar på samma sätt som förut.
  • Korrigeringar i utvecklarportalen. Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att vissa aktiva prenumerationer inte visades i portalen. En namnändring i användarprofilen visas nu dessutom direkt i portalen.
  • Kraftigare OpenAPI-import och -export. Vi utför nu rätt tur och retur-funktioner på parametrar av typen ”fil”. Vi har optimerat schemahantering så att det nu är mycket lättare att skapa och redigera scheman, speciellt när de är stora.
  • Stöd för MSI i regionerna Kina och US Gov. Kunder i dessa regioner kan nu använda TLS-certifikat som lagras i Azure Key Vault.
  • Analysrapporter i Azure-portalen. Samma rapporter som fanns tillgängliga i utgivarportalen finns nu även tillgängliga i förhandsversion i Azure-portalen. Vi planerar att ta bort rapporterna från utgivarportalen när funktionen har blivit allmänt tillgänglig.
  • En ny version av .NET SDK. Den använder en stabil API-version från 2018-01-01 och innehåller några ändringar.

Observera att uppdateringar distribueras gradvis i batchar, och det tar vanligtvis en vecka eller längre för dem att nå varje aktiv tjänstinstans.

  • API Management
  • Features

Tillhörande produkter