Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure API Management – sammanfattning av funktioner och korrigeringar

Publiceringsdatum: 26 mars, 2019

Den 22 februari påbörjades en regelbunden tjänstuppdatering för Azure API Management. I uppdateringen ingår följande korrigeringar, ändringar och nya funktioner:

  • Vi har lagt till det valfria attributet output-token-variable-name till principen validate-jwt. När valideringen har genomförts tar den kontextvariabel som identifieras av attributet emot ett objekt av typen Jwt, som representerar inkommande token.
  • Vi har lagt till stöd för uttryck till attributet openid-config för principen validate-jwt.
  • Vi har lagt till ett valfritt buffer-request-body till principen forward-request. När förfrågan är inställd till true (standard är false) buffertlagras den automatiskt och används igen i nästa försök.
  • Egenskapen IssuedAt har lagts till i typen Jwt . Den motsvarar det registrerade anspråket iat som definieras i JWT-specifikationen (JSON Web Token).
  • Ett fel har korrigerats som orsakade ett TLS-certifikatfel när API Management öppnades via en regionala gatewaywebbadresser. Regionala slutpunkter finns på egenskapsbladet i Azure Portal.

Vi distribuerar nya uppdateringar stegvis. Det tar vanligtvis minst en vecka att uppdatera alla aktiva tjänstinstanser.

  • API Management
  • Features

Tillhörande produkter