Uppdatering för Azure API Management 28 augusti

Publiceringsdatum: 16 augusti, 2018

I den senaste uppdateringen för Azure API Management ingår dessa funktioner och felkorrigeringar:

  • Förbättrad API-import från funktionsappar: När du importerar från en funktionsapp kan du nu välja en enskild funktion, flera funktioner eller alla funktioner i appen som är konfigurerade med en HTTP-utlösare. Vi tar hand om att konfigurera säkerhetsnycklar så att du kan göra ett lyckat anrop direkt när importen är klar.
  • Förenklat användargränssnitt för att lägga till API: På sidan Lägg till API visas nu bara några nödvändiga inställningar. Med ett klick får du åtkomst till den fullständiga uppsättningen konfigurationer.
  • Enklare principredigering för ofta använda principer: Nu kan du konfigurera principer för IP-begränsning, hastighetsbegränsning, cache och CORS med hjälp av den formulärbaserade principredigeraren.
  • Ange SSL-standardbindning i användargränssnittet i Azure Portal: När du konfigurerar ett anpassat domännamn för proxyn kan du nu markera dess certifikat som det som ska användas när SNI-huvudet inte finns.
  • Förbättrat stöd för revisioner i Git-konfigurationen: Det fungerar nu som förväntat att ange en revision som aktuell.
  • Förbättrat stöd för diagnostikentiteter i API:et för hantering: Nu returneras rätt identifierare när du listar eller hämtar en diagnostikentitet i API-versioner före 2018-06-01-preview.

Uppdateringen startade den 28 augusti 2018. Vi har uppgraderat tjänstinstanser i batchar. Det tar vanligtvis runt en vecka för uppdateringen att nå alla aktiva tjänstinstanser.

  • API Management
  • Features

Tillhörande produkter