Hoppa över navigering

Lösningsmall för Azure API Management Analytics PowerBI

den 15 oktober 2017

Med mallen Azure API Management Analytics PowerBI kan du skapa engagerande och anpassningsbara instrumentpaneler som illustrerar trafiken som flödar genom din instans av Azure API Management. Dela rapporterna med intressenter i företaget, produktchefer och personer i ledningen. Skapa ett eget lager med API-data som du kan analysera, långtidslagra eller sammanfoga med andra källor.

Läs mer tekniska detaljer om PowerBI-lösningsmallen.

Läs mer

Related feedback