Hoppa över navigering

Azure Active Directory B2C – nya tillgängliga funktioner

Inlägg på den 8 februari 2018

Vi meddelar dig om nya funktioner i såväl förhandsversionen som i den allmänt tillgängliga funktionen för att hjälpa dig att förbättra inloggningsfunktionen och förbättra användarnas säkerhet. De här funktionerna ger dig ett antal nya alternativ för att anpassa användarupplevelsen för Azure Active Directory (Azure AD) B2C.

Nu är följande efterfrågade funktioner tillgängliga i förhandsversionen:

 

·       Anpassad lösenordskomplexitet

·       B2C-specifika granskningshändelser i portalen

·       GitHub som identitetsprovider

 

Nu är dessutom den nya funktionen med Twitter som identitetsprovider samt funktionen för att migrera användare med sociala identiteter allmänt tillgängliga.

 

Läs mer om de här nya funktionerna.

Related feedback