Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Autopilotläge för etablerat dataflöde är nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

Med autopilotläge väljer användare en dataflödesnivå så skalar Azure Cosmos DB automatiskt upp och ned RU/s efter behov för att matcha kapaciteten till efterfrågan. Tillval för nivåuppgraderingar växlar automatiskt ditt konto till nästa högsta nivå om efterfrågan överstiger den övre gränsen för aktuell nivå. Detta innebär att användare inte behöver hantera eller justera etablerat dataflöde upp eller ned för att matcha trafikmönster. Det sparar tid och eliminerar behovet av anpassade skript samt risken för överetablering eller underetablering av dataflöde. När du har valt att apparna ska nivåuppgraderas kan du förlita dig på att de aldrig blir hastighetsbegränsade på grund av hög efterfrågan eller otillräckligt dataflöde.

Läs mer

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Tillhörande produkter