Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgänglig: Azure Policy-stöd för Azure Site Recovery

Publiceringsdatum: 10 januari, 2022

Azure Site Recovery (ASR) hjälper dig att skydda dina verksamhetskritiska program mot avbrott. Azure Site Recovery ger högsta möjliga skyddsnivå mot avbrott samtidigt som distributionen, kostnadseffektiviteten och tillförlitligheten säkerställs.

Nu kan du använda Azure Policy för at aktivera Azure Site Recovery för dina virtuella datorer i stor skala och säkerställa organisationens standarder. När du har skapat en haveriberedskapsprincip för en viss prenumeration eller resursgrupp(er) kommer alla nya virtuella datorer som läggs till i den prenumerationen eller resursgruppen att ha Azure Site Recovery automatiskt. Du kan göra samma sak för befintliga virtuella datorer i dina resursgrupper via principreparation.

Om du vill aktivera princip för ASR söker du efter ”Site Recovery” eller ”Haveriberedskap” på sidan Tilldela princip och väljer principen ”Ställ in haveriberedskap på virtuella datorer genom att aktivera replikering via Azure Site Recovery” enligt nedan:

Grafiskt användargränssnitt, program, Word

Beskrivning som genereras automatiskt

Förutom att aktivera replikering för virtuella datorer i stor skala hjälper policyn även till att upprätthålla styrnings- och organisationsstandarder. Du kan övervaka principefterlevnad genom att klicka på Principnamn på sidan Principtilldelning. Om några virtuella datorer anses vara icke-kompatibla kan du skapa en Reparationsuppgift som aktiverar replikering för dem och gör prenumerationen eller resursgrupper till 100 % kompatibla.

Den här funktionen är nu allmänt tillgänglig i alla Azure-regioner. Börja använda Azure Policy för att dra nytta av hantering, övervakning och styrning i stor skala.

Läs mer.

  • Azure Site Recovery
  • Compliance
  • Features
  • Management

Tillhörande produkter