Hoppa över navigering

Påminnelse: Azure Service Management-API för meddelandetjänster dras tillbaka den 1 november 2021

Publiceringsdatum: 07 oktober, 2021

Azure Resource Manager (ARM), vår nästa generations molninfrastrukturstack, ersätter den ”klassiska” ASM-modellen (Azure Service Management) (den klassiska distributionsmodellen). På grund av detta kommer den klassiska distributionsmodellens REST-API:er för Service Bus, Relay och Event Hubs officiellt att dras tillbaka den 1 november 2021. Tillbakadragningen meddelades i ett Microsoft Tech Community-meddelande. Sedan dess har vi arbetat direkt med våra kunder för att slutföra migreringen av dessa anrop till ARM. Tillbakadragningen påverkar hanterings-API:et. Körningsåtgärder som att skicka eller ta emot meddelanden påverkas inte.

Obligatorisk åtgärd

Läs migreringsguiden och övergå till ARM före den 1 november 2021. I de flesta fall måste du ändra en liten mängd kod för att migrera.

Visual Studio-verktyg

Verktygen för Notification Hubs i Visual Studio 2019 kommer att uppdateras för att använda ARM-API:er för att räkna upp Notification Hubs. Du måste uppdatera till Visual Studio 2019 version 16.11.5 eller senare. Versioner som än äldre än detta kommer att visa ett fel.

Hjälp och support

  • Mer information om tillbakadragningen av det här API:et finns i vår migreringsguide.
  • Mer information om skillnaden mellan ASM och ARM finns på den här sidan som jämför dem.
  • Om du fortfarande har frågor eller behöver mer information för att identifiera varifrån anropen kommer kan du kontakta oss på rdfemsg@microsoft.com eller skapa en supportbegäran.
  • Service Bus
  • Event Grid
  • Retirements

Tillhörande produkter