Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Anslut Azure Stream Analytics till Azure Data Explorer med hjälp av en hanterad privat slutpunkt.

Publiceringsdatum: 13 april, 2023

Azure Stream Analytics-jobb som körs i ett kluster kan ansluta till en Azure Data Explorer-resurs eller ett Kusto-kluster med hjälp av hanterade privata slutpunkter. Privata slutpunkter skyddar mot dataexfiltrering och gör att ditt Azure Stream Analytics-jobb kan ansluta säkert till resurser som finns bakom en brandvägg eller ett virtuellt Azure-nätverk (VNet).

Mer information finns i: Skapa och ta bort hanterade privata slutpunkter i ett Azure Stream Analytics-kluster

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter