TILLGÄNGLIGT NU

Azure Analysis Services – Förbättrad synkronisering av frågerepliker är nu tillgängligt

Publiceringsdatum: 16 april, 2020

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängligt. Analysis Services levererar förbättrad synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer där klientfrågor är distribuerade på en eller flera repliker, vilket ger kortare svarstider när många arbetsbelastningar är aktiva samtidigt.

Följande skärmbild visar den nya ReplicaSyncMode-inställningen. Standardvärdet (1) står för fullständig extrahering av replikdatabas. Värdet (2) ger däremot optimerad synkronisering av frågerepliker med parallell bearbetning.

queryreplicasync

Som standard extraheras frågerepliker fullständigt (inte stegvis), vilket sker i stadier. Förutsatt att det finns minst tre repliker frånkopplas och ansluts två repliker i taget så att minst en replik är tillgänglig online för frågor under synkroniseringsprocessen. Klienter kan behöva återansluta till en av onlinereplikerna.

Med optimerad synkronisering av frågerepliker synkroniseras i stället alla repliker parallellt, vilket minskar synkroniseringstiden och ökar sannolikheten för att data är konsekventa under synkroniseringen. Databaserna är online på alla deltagande servrar. Klienterna behöver inte återansluta. Dessutom uppdateras den minnesinterna cachen stegvist, vilket kan vara snabbare än att extrahera en modell.

Observera dock att den optimerade synkroniseringen kan förbruka ytterligare minne på servern, beroende på hur mycket data som har ändrats och hur stor del av cachen som behöver uppdateras. Åtgärden kan behöva dubbelt så mycket minne som en fullständig extrahering, eftersom gamla och nya segment finns i minnet samtidigt. Om en replik får slut på minne under en synkronisering kommer Analysis Service att återgå till standardläget (anslut/koppla från två i taget).

Mer information om utskalning av frågebearbetning finns i avsnittet om utskalning av Azure Analysis Services i dokumentationen.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter