Hoppa över navigering

Allmän tillgänglighet: Hanterad tjänstidentitet för App Service och Azure Functions

Publiceringsdatum: 26 juni, 2018

Nu är stöd för hanterad tjänstidentitet (MSI) i App Service och Azure Functions allmänt tillgängligt. Med MSI kan du ansluta säkert till Azure Active Directory-skyddade resurser utan att du behöver hantera eller rotera hemligheter. Om du behöver arbeta med en tjänst som inte stöder Azure AD gör MSI det enkelt att arbeta med Azure Key Vault för säker hemlighetshantering.  

Om du har använt funktionen i förhandsversionen kan du ha märkt att inaktivering av MSI i portalen, CLI eller PowerShell bara angav en appinställning: WEBSITE_DISABLE_MSI. Den här appinställningen inaktiverar den lokala tokentjänsten, men tar inte bort själva identiteten. I fortsättningen ändrar ”av”-indikationen identitetstypen till ”ingen”, vilket också tar bort identiteten från Azure AD. Appinställningen WEBSITE_DISABLE_MSI påverkas inte längre av aktiverings-/inaktiveringfunktioner. Vi uppmanar dig som är användare att undvika den här inställningen om det är möjligt eftersom din webbplats nu visar MSI som ”på” även om den här inställningen är närvarande. 

Mer information finns i dokumentationen

  • Azure Functions
  • App Service
  • Features

Tillhörande produkter