FÖRHANDSVERSION

Stöd för Linux-förhandsversionen för anpassade virtuella nätverk på Azure Container Instances

Publiceringsdatum: 25 september, 2018

Du kan nu tillhandahålla Linux-containrar till nya eller befintliga virtuella nätverk med Azure Container Instances. Det här stödet finns nu som förhandsversion för Linux i två regioner: USA, västra och Europa, västra.

Tidigare kunde du inte köra Container Instances i ett anpassat virtuellt nätverk och tilldela privata IP-adresser till containergrupper. Stödet var begränsat till tilldelning av offentliga IP-adresser med valfria DNS-namn eller begränsade inkommande anslutningar till din container.

Nu kan du ansluta Container Instances till din befintliga nätverksinfrastruktur genom att delegera ett undernät till resursen ContainerGroups. Det gör att Container Instances kan ta emot privata IP-adresser, bibehålla utgående internetanslutning, kommunicera med andra resurser på samma virtuella nätverk, kommunicera med tjänstslutpunkter och med lokala resurser som är anslutna via Azure ExpressRoute.

Du kan slutföra det här genom att använda ett enda az container create-kommando, med information om det virtuella nätverk och undernät du vill ansluta till.

az container create –resource-group myRG –name myContainer –location westus –vnet mynetwork –subnet mysubnet –image Microsoft/aci-helloworld

Azure Resource Manager-mallar och SDK:er stöds också. Referera bara till resursen Nätverksprofil i distributionskonfigurationen för containergrupper.

Om du vill veta mer om hur du kan använda virtuella nätverk med Container Instances kan du läsa dokumentationen om integrering av virtuella nätverk. 

Besök UserVoice och du vill dela med dig av dina synpunkter eller lämna funktionsförfrågningar.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features