Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

SAP-lösningar på Azure

Kör SAP-lösningar för utveckling, testning och produktion i Azure.

Kör SAP-lösningarna som du redan kör på Azure

Med SAP på Azure-lösningar kan du optimera din ERP (Enterprise Resource Planning) i molnet med säkerhetsfunktionerna, tillförlitligheten och den skalbara SAP-certifierade infrastrukturen som Azure erbjuder.

Från liten till stor: Kör dina största SAP HANA-arbetsbelastningar på SAP-certifierade virtuella datorer i Azure. Hantera transaktioner och analys minnesinternt på en enda datakopiering för att påskynda affärsprocesserna, få affärsintelligens och förenkla IT-miljön.
 

 • Med SAP HANA på Azure får du:

 • Virtuella datorer på begäran i M-serien är certifierade för SAP HANA med skalning upp till 4 TB.

 • Upp till 12 TB minne med virtuella Mv2-datorer, de största certifierade virtuella SAP HANA-datorerna i det offentliga molnet.

 • Ändamålsspecifika SAP HANA-instanser som kan skalas upp till 20 TB på en enda nod och även stöder beständigt minne.

 • Möjligheten att skala ut SAP HANA-funktioner upp till 60 TB med TDIv4, och upp till 120 TB med TDIv5-auktorisering.

 • Ett 99,99 procents serviceavtal för stora instanser i par med hög tillgänglighet och 99,9 procents serviceavtal för en enda stor SAP HANA-instans.

Tillbaka till flikar

Se priskalkylatorn för att beräkna de uppskattade kostnaderna per timme eller månad för användning av Azure.

Visa upp dina SAP-lösningar på Microsoft Azure

Distribuera en fullständigt konfigurerad SAP-lösning i Microsoft Azure med hjälp av SAP Cloud Appliance Library. Du kan testa nya funktioner eller snabbt skapa en SAP-sandbox-miljö i Azure genom att välja en av de tillgängliga lösningarna och köra dem på några minuter på Microsoft Azure.

SAP-lösningsarkitekturer

Läs den tekniska SAP-dokumentationen och lösningsarkitekturerna om du vill ta reda på hur du snabbt kan utforma och implementera högpresterande och motståndskraftiga lösningar med hög tillgänglighet.

Lösningsarkitekturdiagram för SAP S/4 HANA för stora instanser

SAP S/4 HANA för stora instanser

Denna lösningsarkitektur illustrerar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats med Azure Virtual Machines med höga prestanda och en minnesintern HANA-databas för oöverträffad skalbarhet och prestanda.

Kör SAP BW/4HANA med virtuella Linux-datorer i azure-lösningsarkitekturdiagram

Kör SAP BW/4HANA med virtuella Linux-datorer på Azure

SAP BW/4HANA är en informationslagerlösning för företag som är utformad för molnet och optimerad för SAP HANA-plattformen.

Sap NetWeaver på SQL Server lösningsarkitekturdiagram

SAP NetWeaver på SQL Server

Det här programlösningen med NetWeaver på SQL Server visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap, som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines som värd för SAP-program och en SQL Server-databas.

Tekniska SAP-scenarier

 • Få hög tillgänglighet för kritiska system och robust haveriberedskap när du kör ditt SAP-landskap i Azure. Använd Azure Virtual Machines om din organisation kräver tunga resurser för beräkning, lagring och nätverk på minimal tid och undvik på så sätt långa anskaffningscykler med lokala molnkonfigurationer.

  SAP HANA

  Få hög tillgänglighet med en motståndskraftig arkitektur som innehåller aktiva system och system i vänteläge med datareplikering. Azure utnyttjar SAP HANA-funktioner för hög tillgänglighet och haveriberedskap med SAP HANA, stora instanser, däribland:

  • Lagringsreplikering – replikera data till en stor SAP HANA-instansstämpel i en annan Azure-region.
  • SAP HANA-systemreplikering – replikera data till ett separat SAP HANA-system.
  • Värdbaserad automatisk redundans – återställ efter ett fel i en SAP HANA-värd med en lokal lösning för återställning efter fel.

  Mer information

  Virtuella maskiner

  Konfigurera hög tillgänglighet för SAP HANA i flera molnmiljöer med Azure Virtual Machines.

  Mer information

  SAP NetWeaver

  Distribuera snabbt klassiska program – som NetWeaver-baserade ABAP (advanced business application programming), Java eller en ABAP- och Java- stack – med virtuella Azure-datorer. Integrera virtuella datorer i organisationens lokala infrastruktur, privata moln och SAP-landskap.

  Mer information

  Katastrofåterställning

  Få fler funktioner än i de flesta lokala lösningar för haveriberedskap, till en låg total ägandekostnad med  Azure Site Recovery – som har testats och integrerats med SAP-program.

  Mer information

 • Ersätt din lokala eller fjärrhanterade säkerhetskopieringslösning med en molnbaserad lösning som är mer säker, tillförlitlig och kostnadseffektiv. Säkerhetskopiera och återställ dina SAP-data i molnet med mål med Azure Backup. Skydda viktiga SAP-program som körs i ditt datacenter med Azure Site Recovery, som erbjuder flexibla återställningsplaner samt mål för låga återställningspunkter och låga återställningstider. Säkerhetskopiera data med branschledande lösningar från Microsoft-partners som Commvault.

  SAP NetWeaver

  Istället för att behandla molnet som en slutpunkt eller ett statisk lagringsmål kan du använda Azure Backup och få åtkomst till en större uppsättning verktyg och funktioner som drar nytta av SAP NetWeaver-installationer som:

  • Automatisk lagringshantering
  • Obegränsad skalning
  • Flera lagringsalternativ
  • Obegränsad dataöverföring
  • Datakryptering
  • Programkonsekvent säkerhetskopiering
  • Långsiktig kvarhållning

  Mer information

  SAP HANA

  Använd Azure Storage Blob-ögonblicksbilder för stora SAP HANA-instanser för att se till att datakonsekvens och säkerhetskopiering för dina SAP HANA-arbetsbelastningar körs på virtuella datorer i Azure.

  Mer information

  Hantera storskaliga SAP HANA-implementeringar på virtuella Azure-datorer med infrastruktur via Azure Backup för SAP HANA.

 • Leverera SAP-funktioner snabbare och ha en omfattande och samarbetsbaserad uppsättning verktyg för utveckling och testning för dina team i en skalbar och mycket tillförlitlig infrastruktur på begäran. Med Azures utveckling och testmiljöer får du hjälp med att:

  • Skapa bättre program för alla plattformar du använder.
  • Skapa miljöer för utveckling och testning på några sekunder, inte veckor.
  • Minimera spilltiden och maximera kontrollen.
  • Få en mer hållbar budget med låga kostnader för utveckling och testning och möjligheter att endast skapa resurser när de behövs.

  Mer information

 • Med en global närvaro, stor efterlevnadsportfölj, serviceavtal i företagsklass och support erbjuder Azure en robust, motståndskraftig och tillförlitlig miljö för dina SAP-program. Utforska verktygen och processerna för migrering av kritiska SAP-miljöer, däribland säkerhetskopiering och återställning, databasreplikering, SAP-systemkopia och SAP-programuppdateringshanteraren (SUM). Få information om migreringsscenarier, strategier för att minimera stilleståndstid, förutsättningar för att starta migreringsprocessen, samt steg och hälsokontroller som utförs efter migreringen.

  Mer information

 • Tillhandahåll självbetjäningsvisualisering för data i SAP ERP Central Component (ECC), SAP Business Warehouse (BW) och S/4HANA med SAP HANA- och SAP BW-anslutningsprogram i Power BI Desktop. Få åtkomst till verktyg och tjänster som hjälper dig att:

 • Få smidig åtkomst till SAP-program – som SAP ECC, S/4HANA, SAP Concur och SAP SuccessFactors – och icke-SAP-program med en enkel inloggning genom att använda Azure Active Directorys SSO-integrering.

  Mer information

 • Dra nytta av anpassningsbara mallar för att automatiskt distribuera komplexa SAP-landskap i Azure. Använd Terraform-moduler med öppen källa för att distribuera infrastrukturkomponenterna och använd Ansible-spelböcker för att installera och konfigurera SAP HANA samt skapa fullständiga SAP-landskap på några minuter.

  Mer information

Supportdokumentation

SAP-arbetsbelastningsscenarier

SAP HANA på Azure

SAP NetWeaver på Azure

SAP-certifierade konfigurationer

Få tillgång till SAP-certifierade virtuella datorer på begäran för SAP NetWeaver-program som SAP Business Suite och SAP HANA-baserade program som SAP S/4HANA.

 • Kom igång med din SAP-infrastruktur på begäran på några minuter istället för veckor på plats.
 • Ha med dina egna SAP-licenser till molnet och få fullständig support.
 • Spara 40 till 75 procent på infrastrukturkostnader för arbetsbelastningar för utveckling och testning.
 • Få minne på upp till 4 TB med SAP HANA-certifierade virtuella datorer i M-serien.
 • Förenkla hanteringen med inbyggda tjänster för säkerhetskopiering och haveriberedskap.
SAP-PRODUKT
LICENSIERING
DATABAS
OPERATIVSYSTEM
SAP-CERTIFIERADE VIRTUELLA DATORER
LAGRING
SUPPORT
SAP NetWeaver
Bring your own license SQL Server,
Oracle (endast Windows och Oracle Linux),
DB2,
SAP ASE
Windows
SUSE Linux Enterprise
Red Hat Enterprise Linux

A5 till A11

D11 till D14

DS11 till DS14

DS11_v2 till DS15_v2

GS1 till GS5

D2s_v3 till D64s_v3

E2s_v3 till E64s_v3

M-serien

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

Business All-in-One Bring your own license SQL Server,
Oracle (endast Windows och Oracle Linux),
DB2,
SAP ASE
Windows
SUSE Linux Enterprise
Red Hat Enterprise Linux

A5 till A11

D11 till D14

DS11 till DS14

DS11_v2 till DS15_v2

GS1 till GS5

D2s_v3 till D64s_v3

E2s_v3 till E64s_v3

M-serien

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

Business Suite-program Bring your own license SQL Server,
Oracle (endast Windows och Oracle Linux),
DB2,
SAP ASE
Windows
SUSE Linux Enterprise
Red Hat Enterprise Linux
Oracle Linux

A5 till A11

D11 till D14

DS11 till DS14

DS11_v2 till DS15_v2

GS1 till GS5

D2s_v3 till D64s_v3

E2s_v3 till E64s_v3

M-serien

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

BusinessObjects BI Bring your own license Gäller inte Windows

A5 till A11

D11 till D14

DS11 till DS14

DS11_v2 till DS15_v2

GS1 till GS5

D2s_v3 till D64s_v3

E2s_v3 till E64s_v3

M-serien

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

SAP Business One på HANA Bring your own license SAP HANA 1.0 SP12 eller senare SUSE Linux Enterprise på Azure

DS14v2,

M32ls,

M32ts,

M64ls,

M64s

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

SAP HANA, SAP Business Suite på HANA, SAP S/4HANA (OLTP-arbetsbelastningar) Bring your own license SAP HANA SUSE Linux Enterprise
Red Hat Enterprise Linux

M32ls,

M32ts,

M64s,

M64ls,

M64ms,

M128s

(utskalning),

M128ms,

M208s_v2,

M208ms_v2

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

SAP BW på HANA, SAP BW/4HANA (OLAP-arbetsbelastningar) Bring your own license SAP HANA SUSE Linux Enterprise
Red Hat Enterprise Linux

GS5

M32ls,

M32ts,

M64s,

M64ls,

M128s,

M128ms,

M208s_v2,

M208ms_v2

Premium-lagring
32 GB–4 TB
(rekommenderas för databas- och I/O-intensiva arbetsbelastningar)

Standardlagring
32 GB–4 TB
Managed Disks rekommenderas

Pro Direct

Premier

Ändamålsspecifik SAP HANA-infrastruktur som heter SAP HANA – stora instanser med beräknings-, lagrings- och nätverkstjänster med upp till 24 TB RAM på en enda nod. Nästa generations SKU:er för HANA – stor instans körs med andra generationens skalbara Intel Xeon-processorer (även kallade Cascade lake) och beständigt Intel Optane DC-minne som ger högre prestanda och fördelarna med lägre TCO.

 • SAP HANA-certifierade IaaS-instanser med minne från 768 GB till 24 TB och 2 till 16 sockets som stöder upp till 896 virtuella processorer.
 • Certifiering för SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP BW på SAP HANA och Suite på SAP HANA.
 • Branschledande prestanda med NFS-lagring och -nätverkstjänster av hög kvalitet.
 • Skalbara Intel Xeon-processorer.
 • Hög tillgänglighet, haveriberedskap, konfigurationer för att skala ut och inbyggd support för säkerhetskopior.
 • Ett 99,99 procents serviceavtal för par med hög tillgänglighet och 99,9 procents serviceavtal för en enda nod.

SKUs för SAP HANA på Azure (stora instanser) – Azure Virtual Machines | Microsoft Docs

Tillbaka till flikar