Hoppa över navigering

Obegränsad och mycket priseffektiv analys.
Helt makalöst.

Analys i Azure är upp till 380 procent snabbare och kostar upp till 49 procent mindre än andra molntjänstleverantörer. Varför vända sig någon annanstans?

Hantera dina analyser snabbt, enkelt och med besparingar

Ge hela organisationen möjlighet att använda analyser för att maximera effektiviteten och minska kostnaderna.

Skapa en Azure Synapse Analytics-arbetsyta

Få vägledning genom processen att skapa en arbetsyta för dina slutpunkt till slutpunkt-lösningar.

Azure Synapse Analytics Toolkit

Läs om hur du kan börja leverera insikter från dina data med Azure Synapse Analytics inom några minuter.

Prisprestanda är avgörande för analyser

Azure presterar bättre än andra molnleverantörer i rapporten Total Cost of Ownership (TCO) från GigaOm*.

Jämför total ägandekostnad för molnanalys mellan Azure och Google

Azure presterar bättre än Google i TCO-jämförelserna för både medelstora och stora företag*. Implementering av en heltäckande analyslösning i Azure kostar upp till 49 procent mindre jämfört med Google.

* Anspråk gällande prestanda, total ägandekostnad och prisprestanda baseras på data från en undersökning på uppdrag av Microsoft som genomförts av GigaOm i mars 2021 för rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Analys i Azure kostar upp till 49 procent mindre än andra molnleverantörer enligt rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Data hämtas från Test-DS-härledda frågor och baseras på prestandatestning av frågekörning med 103 frågor per leverantör som utförts av GigaOm i mars 2021. Testningen genomfördes på uppdrag av Microsoft. Det primära måttet som användes var den sammanlagda summan av de bästa körningstiderna för varje fråga. Tre kraftkörningar slutfördes. Var och en av de 103 frågorna (99 plus del 2 för 4 frågor) kördes tre gånger i ordning (1, 2, 3, ... 98, 99) mot varje leverantörs molnplattform, och den totalt snabbaste av de tre gångerna användes som prestandamått. Dessa bästa tider lades sedan ihop för att ta fram den totala sammanställda körningstiden för hela arbetsbelastningen. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser för USA från mars 2021. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Mer information om GigaOm-studien om total ägandekostnad.

Jämför total ägandekostnad för molnanalys mellan Azure och AWS

Azure presterar bättre än AWS i jämförelserna av total ägandekostnad för både medelstora och stora företag*. Implementering av en heltäckande analyslösning i Azure kostar upp till 13 procent mindre jämfört med AWS.

* Anspråk gällande prestanda, total ägandekostnad och prisprestanda baseras på data från en undersökning på uppdrag av Microsoft som genomförts av GigaOm i mars 2021 för rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Analys i Azure kostar upp till 13 procent mindre än andra molnleverantörer enligt rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Data hämtas från Test-DS-härledda frågor och baseras på prestandatestning av frågekörning med 103 frågor per leverantör som utförts av GigaOm i mars 2021. Testningen genomfördes på uppdrag av Microsoft. Det primära måttet som användes var den sammanlagda summan av de bästa körningstiderna för varje fråga. Tre kraftkörningar slutfördes. Var och en av de 103 frågorna (99 plus del 2 för 4 frågor) kördes tre gånger i ordning (1, 2, 3, ... 98, 99) mot varje leverantörs molnplattform, och den totalt snabbaste av de tre gångerna användes som prestandamått. Dessa bästa tider lades sedan ihop för att ta fram den totala sammanställda körningstiden för hela arbetsbelastningen. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser för USA från mars 2021. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Mer information om GigaOm-studien om total ägandekostnad.

Jämför total ägandekostnad för molnanalys mellan Azure och Snowflake

Azure presterar bättre än Snowflake i TCO-jämförelserna för både medelstora och stora företag*. Implementering av en heltäckande analyslösning i Azure kostar upp till 59 procent mindre jämfört med Snowflake.

* Anspråk gällande prestanda, total ägandekostnad och prisprestanda baseras på data från en undersökning på uppdrag av Microsoft som genomförts av GigaOm i mars 2021 för rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Analys i Azure kostar upp till 59 procent mindre än andra molnleverantörer enligt rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Data hämtas från Test-DS-härledda frågor och baseras på prestandatestning av frågekörning med 103 frågor per leverantör som utförts av GigaOm i mars 2021. Testningen genomfördes på uppdrag av Microsoft. Det primära måttet som användes var den sammanlagda summan av de bästa körningstiderna för varje fråga. Tre kraftkörningar slutfördes. Var och en av de 103 frågorna (99 plus del 2 för 4 frågor) kördes tre gånger i ordning (1, 2, 3, ... 98, 99) mot varje leverantörs molnplattform, och den totalt snabbaste av de tre gångerna användes som prestandamått. Dessa bästa tider lades sedan ihop för att ta fram den totala sammanställda körningstiden för hela arbetsbelastningen. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser för USA från mars 2021. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Mer information om GigaOm-studien om total ägandekostnad.

Förvandla data till insikter för alla med oslagbar prisprestanda, extremt hög säkerhet och imponerande hastighet från Azure Synapse Analytics

Oslagbart pris-/prestandaförhållande

Dra nytta av högsta prestanda och värde. Snabba upp frågeprestanda för komplexa och kritiska arbetsbelastningar.

Insikter för alla

Se till att alla team får tillgång till värdefulla insikter med analyslösningar som är kompatibla med dina befintliga utvecklings-, BI- och databearbetningsverktyg. Få analyser i petabyte-skala för Power BI med hjälp av Azure Synapse Analytics.

Avancerad säkerhet

Få en omfattande uppsättning säkerhetsfunktioner med dataskydd, åtkomstkontroll och inbyggd hotidentifiering. Uppfyll de tuffaste kraven med proaktiv efterlevnad och Azure-säkerhet i flera lager.

Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership

Se hur Azure tillhandahåller branschledande total ägandekostnad för implementering av en heltäckande analysplattform jämfört med andra molnleverantörer. Se hur Azure presterar jämfört med AWS, Google och Snowflake.

Läs rapporten

GigaOm Analytics Field Test-DS prestandamåttsrapport

Se hur Azure Synapse Analytics överträffar andra molntjänstleverantörer som en skalbar, högpresterande och analytisk molnlösning med makalösa prestanda och ojämförligt värde baserat på TPC-DS-prestandamåttet som är branschstandard.

Läs rapporten

The Total Economic Impact of Microsoft Azure Analytics with Power BI (Total ekonomisk inverkan – Microsoft Analytics med Power BI)

Lär dig hur företag uppnår bättre analysprestanda till lägre kostnad. Baserat på företagen som intervjuades och undersöktes beräknar Forrester att en Microsoft-lösning för analys och BI (Business Intelligence) kan ge en avkastning på investeringen på hela 271 procent. Läs rapporten och den ekonomiska analysen i den här undersökningen som Forrester Consulting genomfört på uppdrag av Microsoft.

Läs studien

Varför analysstrategier misslyckas för vissa men inte för andra

Läs om varför företagsledare antar företagsomfattande metoder för data och analys. Lär dig mer om vanliga utmaningar för analys, BI och AI-implementering och förstå hur du hjälper din organisation att förbättra sin analysmognad. Läs Harvard Business Review Analytic Services-rapporten för att förbereda dig för digital omvandling och maximera din avkastning för analystjänster.

Läs rapporten

Sju viktiga principer för säkerhet och sekretess i molnet

Säkerhet och sekretess är grundläggande krav för alla organisationer. Genom att implementera de här sju viktiga affärsprinciperna kan du säkerställa att du inte äventyrar din strategi för säkerhet och sekretess.

Läs dokumentet

Säkerhet och sekretess för molninformationslagret

När du väljer en databasplattform bör säkerhet och sekretess vara en grundläggande del av dess utformning. Titta på det här webbseminariet på begäran och få reda på vad du ska utvärdera när du väljer ett informationslager.

Titta på webbseminariet

Se hur kunder får kraftfulla insikter med Azure Analytics

"Data is most powerful when it's accessible and understandable. With this Azure solution, our employees can query the data however they want versus being confined to the few rigid queries our previous system required. It's very easy for them to use Power BI Pro to integrate new data sets to deliver enormous value. When you put BI solutions in the hands of your boots on the ground—your sales force, marketing managers, product managers—it delivers a huge impact to the business."

Wilmer Peres, Information Services Director, Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser

"Azure SQL Data Warehouse instantly gave us equal or better performance as our current system, which has been incrementally tuned over the last 6.5 years for our demanding performance requirements."

Lara Minor, Senior Enterprise Data Manager, Columbia Sportswear
Columbia Sportwear Company

"We leveraged the elasticity of SQL Data Warehouse to scale the instance up or down, so that we only pay for the resources when they're in use, significantly lowering our costs. This architecture performs significantly better than the legacy on-premises solutions it replaced, and it also provides a single source of truth for all of the company's data."

Chetan Kundavaram, Global Director, Anheuser-Busch InBev
AB InBev

**Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, 15 februari 2021, James Richardson, Kurt Schlegel, Rita Sallam, Austin Kronz, Julian Sun

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Snabba upp analyserna med ett kostnadsfritt Azure-konto

Kontakta oss om du har frågor

Kan vi hjälpa dig?