Insikter för alla till oslagbart pris. Helt makalöst.

Analys i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre än andra molntjänstleverantörer. Varför vända sig någon annanstans?

Hantera dina analyser snabbt, enkelt och med besparingar

Ge hela organisationen möjlighet att använda analyser för att maximera effektiviteten och minska kostnaderna.

Skapa en Azure Synapse Analytics-arbetsyta

Få vägledning genom processen att skapa en arbetsyta för dina slutpunkt till slutpunkt-lösningar.

Azure Synapse Analytics Toolkit

Läs om hur du kan börja leverera insikter från dina data med Azure Synapse Analytics inom några minuter.

Prisprestanda är avgörande för analyser

Azure överträffar andra molnleverantörer i analysfältstest från GigaOm som härletts från TPC-H & TPC-DS-prestandamått.*

Jämför prisprestanda för Azure Synapse Analytics och Google BigQuery

Azure Synapse (tidigare Azure SQL Data Warehouse) överträffar Google BigQuery i alla TPC-H- och TPC-DS*-prestandamåttsfrågor från GigaOm. Azure Synapse visar genomgående bättre prisprestanda jämfört med BigQuery, och kostar upp till 94 procent mindre i förhållande till Azure Synapse-kluster som kör Test-H*-prestandamåttsfrågor.

*Uppgifter om prestanda och pris baseras på data från en studie som beställdes av Microsoft och genomfördes av GigaOm i januari 2019 för GigaOm Analytics Field Test-H-prestandamåttsrapporten och mars 2019 för GigaOm Analytics Field Test-DS-prestandamåttsrapporten. Analytics i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre, enligt GigaOm Analytics Field Test-H-prestandamåttet, och är upp till 12 gånger snabbare och kostar 73 procent mindre, enligt GigaOm Analytics Field Test-DS-prestandamåttet. Benchmark-data härleds från erkända branschstandarder, TPC Benchmark™ H (TPC-H) och TPC Benchmark™ DS (TPC-DS). Resultaten för GigaOm Analytics Field Test baseras på prestandatest för frågekörningar för 66 TPC-H-liknande frågor för TPC-H och 309 TPC-DS, som utfördes av GigaOm i januari 2019 och mars 2019. Testningen beställdes av Microsoft. Prisprestanda beräknas av GigaOm som GigaOm Analytics Field Test-H/GigaOm Analytics Field Test-DS-måttet för ägarkostnad delat med sammansatt fråga. Priserna baseras på allmänt tillgängliga amerikanska prislistor från och med januari 2019 för GigaOm Analytics Field Test-H-frågor och mars 2019 för GigaOm Analytics Field Test-DS-frågor. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Både GigaOm Analytics Field Test-H och Test-DS härleds från TPC-H- och TPC-DS-prestandamått och därför är det inte jämförbart med publicerade prestandaresultat för TPC-H eller TPC-DS, eftersom GigaOm Analytics Field Test-H och GigaOm Analytics Field Test-DS inte är helt kompatibla med TPC-H- eller TPC-DS-prestandamåtten. Lär dig mer om GigaOm Analytics Field Test.

Jämför prisprestanda för Azure Synapse Analytics och Amazon Redshift

Fälttest för GigaOm visar även att Azure Synapse (tidigare Azure SQL Data Warehouse) överträffar Amazon Redshift i 86 procent av alla Test-H*-prestandamåttsfrågor. Azure Synapse Analytics visar också genomgående bättre prisprestanda jämfört med Redshift och kostar upp till 46 procent mindre i förhållande till Azure Synapse Analytics-kluster som kör Test-DS*-prestandamåttsfrågor.

*Uppgifter om prestanda och pris baseras på data från en studie som beställdes av Microsoft och genomfördes av GigaOm i januari 2019 för GigaOm Analytics Field Test-H-prestandamåttsrapporten och mars 2019 för GigaOm Analytics Field Test-DS-prestandamåttsrapporten. Analytics i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre, enligt GigaOm Analytics Field Test-H-prestandamåttet, och är upp till 12 gånger snabbare och kostar 73 procent mindre, enligt GigaOm Analytics Field Test-DS-prestandamåttet. Benchmark-data härleds från erkända branschstandarder, TPC Benchmark™ H (TPC-H) och TPC Benchmark™ DS (TPC-DS). Resultaten för GigaOm Analytics Field Test baseras på prestandatest för frågekörningar för 66 TPC-H-liknande frågor för TPC-H och 309 TPC-DS, som utfördes av GigaOm i januari 2019 och mars 2019. Testningen beställdes av Microsoft. Prisprestanda beräknas av GigaOm som GigaOm Analytics Field Test-H/GigaOm Analytics Field Test-DS-måttet för ägarkostnad delat med sammansatt fråga. Priserna baseras på allmänt tillgängliga amerikanska prislistor från och med januari 2019 för GigaOm Analytics Field Test-H-frågor och mars 2019 för GigaOm Analytics Field Test-DS-frågor. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Både GigaOm Analytics Field Test-H och Test-DS härleds från TPC-H- och TPC-DS-prestandamått och därför är det inte jämförbart med publicerade prestandaresultat för TPC-H eller TPC-DS, eftersom GigaOm Analytics Field Test-H och GigaOm Analytics Field Test-DS inte är helt kompatibla med TPC-H- eller TPC-DS-prestandamåtten. Lär dig mer om GigaOm Analytics Field Test.

Förvandla data till insikter för alla med oslagbar prisprestanda, extremt hög säkerhet och imponerande hastighet från Azure Synapse Analytics

Insikter för alla

Se till att alla team får tillgång till värdefulla insikter med analyslösningar som är kompatibla med dina befintliga utvecklings-, BI- och databearbetningsverktyg. Få analyser i petabyte-skala för Power BI med hjälp av Azure Synapse Analytics.

Oslagbart pris-/prestandaförhållande

Dra nytta av högsta prestanda och värde. Snabba upp frågeprestanda för komplexa och kritiska arbetsbelastningar.

Avancerad säkerhet

Få en omfattande uppsättning säkerhetsfunktioner med dataskydd, åtkomstkontroll och inbyggd hotidentifiering. Uppfyll de tuffaste kraven med proaktiv efterlevnad och Azure-säkerhet i flera lager.

The Total Economic Impact of Microsoft Azure Analytics with Power BI (Total ekonomisk inverkan – Microsoft Analytics med Power BI)

Lär dig hur företag uppnår bättre analysprestanda till lägre kostnad. Baserat på företagen som intervjuades och undersöktes beräknar Forrester att en Microsoft-lösning för analys och BI (Business Intelligence) kan ge en avkastning på investeringen på hela 271 procent. Läs rapporten och den ekonomiska analysen i den här undersökningen som Forrester Consulting genomfört på uppdrag av Microsoft.

Läs studien

Varför analysstrategier misslyckas för vissa men inte för andra

Läs om varför företagsledare antar företagsomfattande metoder för data och analys. Lär dig mer om vanliga utmaningar för analys, BI och AI-implementering och förstå hur du hjälper din organisation att förbättra sin analysmognad. Läs Harvard Business Review Analytic Services-rapporten för att förbereda dig för digital omvandling och maximera din avkastning för analystjänster.

Läs rapporten

GigaOm Analytics Field Test-H prestandamåttsrapport

Se hur Azure Synapse överträffar andra molntjänstleverantörer som en skalbar, högpresterande och analytisk molnlösning med makalösa prestanda och ojämförligt värde baserat på TPC-H-prestandamåttsfrågor som är branschstandard.

Läs rapporten

GigaOm Analytics Field Test-DS prestandamåttsrapport

Se hur Azure Synapse Analytics överträffar andra molntjänstleverantörer som en skalbar, högpresterande och analytisk molnlösning med makalösa prestanda och ojämförligt värde baserat på TPC-DS-prestandamåttet som är branschstandard.

Läs rapporten

Sju viktiga principer för säkerhet och sekretess i molnet

Säkerhet och sekretess är grundläggande krav för alla organisationer. Genom att implementera de här sju viktiga affärsprinciperna kan du säkerställa att du inte äventyrar din strategi för säkerhet och sekretess.

Läs dokumentet

Säkerhet och sekretess för molninformationslagret

När du väljer en databasplattform bör säkerhet och sekretess vara en grundläggande del av dess utformning. Titta på det här webbseminariet på begäran och få reda på vad du ska utvärdera när du väljer ett informationslager.

Titta på webbseminariet

Se hur kunder får kraftfulla insikter med Azure Analytics

"Data is most powerful when it's accessible and understandable. With this Azure solution, our employees can query the data however they want versus being confined to the few rigid queries our previous system required. It's very easy for them to use Power BI Pro to integrate new data sets to deliver enormous value. When you put BI solutions in the hands of your boots on the ground—your sales force, marketing managers, product managers—it delivers a huge impact to the business."

Wilmer Peres, Information Services Director, Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser

"Azure SQL Data Warehouse instantly gave us equal or better performance as our current system, which has been incrementally tuned over the last 6.5 years for our demanding performance requirements."

Lara Minor, Senior Enterprise Data Manager, Columbia Sportswear
Columbia Sportwear Company

"We leveraged the elasticity of SQL Data Warehouse to scale the instance up or down, so that we only pay for the resources when they're in use, significantly lowering our costs. This architecture performs significantly better than the legacy on-premises solutions it replaced, and it also provides a single source of truth for all of the company's data."

Chetan Kundavaram, Global Director, Anheuser-Busch InBev
AB InBev

**Gartner, Magic Quadrant för datahanteringslösningar för Analytics, Adam Ronthal, Roxane Edjlali, Rick Greenwald, den 21 januari 2019.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Snabba upp analyserna med ett kostnadsfritt Azure-konto

Kontakta oss om du har frågor