Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Fillagring

Helt förvaltad filresurs som använder standardprotokollet SMB 3.0

Nyckelscenarion:

Kunder som använder File Storage

Dela data lokalt och över molnservrar

Med tillgänglighet, hållbarhet, skalbarhet och geografisk redundans inbyggd i Azure Storage-plattformen kan du tryggt lagra serverdata, t.ex. loggfiler, händelsedata och säkerhetskopior, i molnet. Med hjälp av SMB 3.0-kryptering kan du på ett säkert sätt montera Azure File Storage var du än befinner dig.

Dela data lokalt och över molnservrar

Migrera appar till molnet utan kodändringar

Med hjälp av File Storage kan du migrera lokala fil- eller filresursbaserade program till Azure utan kodändringar. Hantera programmen på virtuella Azure-datorer och montera virtuella datorer på samma filresurs samtidigt.

Migrera appar till molnet utan kodändringar

Integrera moderna program med File Storage

File Storage överbryggar lokala system och molnsystem, äldre och moderna program. REST API kompletterar filsystemintegrering med API-funktioner med moderna molnprogram. Integrera äldre program med program som har ursprung i molnet, eller utveckla nya fil- eller filresursbaserade program med REST API.

Integrate_Heading

Förenkla värdtjänster för arbetsbelastningsdata med hög tillgänglighet

File Storage ger kontinuerlig tillgänglighet, vilket förenklar värdtjänster för arbetsbelastningsdata med hög tillgänglighet (HA) i molnet. Beständiga referenser som har aktiverats i SMB 3.0 ökar filresursens tillgänglighet och gör det möjligt att vara värd för program som Microsoft SQL Server och IIS i Azure som använder data i delad fillagring.

Förenkla värdtjänster för arbetsbelastningsdata med hög tillgänglighet

Börja använda File Storage