Fillagring

Enkel, distribuerad, plattsformsoberoende ersättning för nätverksresurser i molnet

Migrera utan att behöva ändra kod

Det är enklare att man kan tro att flytta till molnet. Om du migrerar dina data till Azure File Storage får även dina tidigare och paketerade program åtkomst utan att kodändringar krävs. Du behöver inte tänka på filserverberoenden och kan montera lagring säkert från valfri plats med SMB 3.0-kryptering.

Migrera utan att behöva ändra kod

Varför ska du välja Azure File Storage?

All molnfillagring är inte samma. Azure erbjuder:

  • Stöd för Windows och Linux – anslut till Windows- eller Linux-klienter för större flexibilitet och bakåtkompatibilitet.
  • Hybridflexibilitet – få tillgång till dina data på valfritt sätt, från Azure eller lokalt.
  • REST API-utveckling – utveckla smidiga lösningar med webbstandardarkitektur för en mängd klienter, inklusive mobila klienter.
Varför ska du välja Azure File Storage?

Datasäkerhet i Azure File Storage?

Azure File Storage stöder kryptering av vilande data inom ramen för lagringstjänsten. Skydda dina data och se till att din verksamhet uppfyller både interna och externa krav och åtaganden. HTTPS och SMB används för att skydda data under överföring, medan åtkomst till lagringskontot begränsas till användare med tillgång till lagringskontots nyckel eller signatur för delad åtkomst (SAS). Detta görs för att skydda dina data under deras hela livscykel.

Datasäkerhet i Azure File Storage?

Skala enkelt och spendera mindre

Skala lagringen snabbt i takt med att behovet ändras, utnyttja lägre molnlagringskostnader och gå ifrån den lokala filserverhanteringen med maskinvara, kapacitet och kostnadsbudget. Få enklare och mer kostnadseffektiv företagsfildelning.

Skala enkelt och spendera mindre

Få åtkomst till dina data så som det passar dig

Var värd åt dina program i Azure med Virtual Machines, eller använd en hybridlösning med samtidig, delad åtkomst från flera lokala virtuella datorer och molnbaserade virtuella datorer. Windows, Linux och mobilt – klientplattformen bestämmer du själv. Du kan hantera flera lösningar med olika krav, för maximal flexibilitet.

Få åtkomst till dina data så som det passar dig
Talon

”Med Azure File Storage ligger vi i framkant jämfört med i stort sett alla lösningar på marknaden. Det är en stor konkurrensmässig fördel, och jag tycker att möjligheterna är oändliga. Den adresserbara marknaden kan omfatta allt från små och mellanstora verksamheter upp till större företag.”

Jaap van Duijvenbode, Product Director på Talon

Börja använda File Storage