Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Få kraftfulla data lake-funktioner i molnskala

Azure Data Lake Storage Gen2 är en mycket skalbar och kostnadseffektiv lösning för analys av stordata. Här kombineras kraften hos ett högpresterande filsystem med storskalighet och ekonomi som hjälper dig att korta insiktstiden. Med Data Lake Storage Gen2 utökas kapaciteten i Azure Blob Storage och optimeras för analysarbetsbelastningar. Data Lake Storage Gen2 är den mest omfattande data lake som finns tillgänglig.

Läs bloggen

Se fler videor

Snabbt

Testa modeller snabbare med ett Hadoop-kompatibelt filsystem med stöd för atomiska fil- och mappåtgärder, optimerat för blixtsnabb jobbkörning.

Skalbart

Utöka den globala skalan, tillförlitligheten och prestandan i Azure Blob Storage, och få stöd för stora lagringskonton.

Säkert

Uppfyller de hårdaste kraven på företagsdatasäkerhet med verktyg och resurser som detaljerad ACL som följer POSIX-standarden, objektlagringssäkerhet med kryptering i viloläge, Azure Active Directory-integrering och brandväggar för lagringskonton.

Kostnadseffektivt

Få data lake-funktionalitet på samma prisnivåer som molnobjektlagring. Data Lake Storage Gen2 tillhandahåller samma hantering av livscykelsprinciper och nivåindelning på objektnivå som är inbyggda i Blob Storage.

Tjänstkapacitet

Enorm skalbarhet

Nära nog obegränsad lagring för analysdata

Priser för molnobjektlagring

Samma datalagringsmodell till låg kostnad som Azure Blob Storage

Färre fil- och mapptransaktioner

Atomiska transaktioner för färre beräkningscykler och snabbare körning av jobb

Detaljerad fil- och mappsäkerhet

POSIX-kompatibla, finkorniga åtkomstkontrollistor (ACL)

Förenklad datainmatning i ett enda lager

Konsoliderad datalagring med hjälp ab Data Lake Storage Gen2 eller Blob Storage REST API

Fullständig uppsättning Azure Blob Storage-funktioner

Data lifecycle policy management; hot, cool, and archive tiers; and high availability/disaster recovery support

Rollbaserad åtkomst och brandväggar för lagringskonton

Säkerhet i flera lager för att styra dataåtkomst så att endast användare från behöriga IP-adresser kan köra analyser

CDM-stöd (Common Data Model)

Möjlighet att utbyta data med kraftfulla program som Microsoft Dynamics 365 (för CRM) och Power BI

Betrodda partner

  • Informatica Cloud
  • Attunity
  • WANDisco
  • Striim
  • Qubole
  • Cloudera
  • dremio

Relaterade produkter och tjänster

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst med oöverträffat snabb tid till insikter (tidigare SQL Data Warehouse)

Kom igång med Azure Data Lake Storage