Hoppa över navigering

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar datalagring i Data Lake

Azure Data Lake Storage Gen2 är en mycket skalbar och kostnadseffektiv lösning för analys av stordata. Här kombineras kraften hos ett högpresterande filsystem med storskalighet och ekonomi som hjälper dig att korta insiktstiden. Med Data Lake Storage Gen2 utökas kapaciteten i Azure Blob Storage och optimeras för analysarbetsbelastningar. Lagra data en gång och få tillgång till dem via befintliga Blob Storage-gränssnitt och filsystemgränssnitt som följer HDFS-standarden utan programmeringsändringar eller datakopiering. Data Lake Storage Gen2 är den mest omfattande data lake som finns tillgänglig.

Varför Data Lake Storage?

Produktivt

Testa modeller snabbare med ett Hadoop-kompatibelt filsystem med stöd för atomiska fil- och mappåtgärder, optimerat för blixtsnabb jobbkörning.

Betrott

Vårt data lake-filsystem är utformat för att klara de strikta datasäkerhetskraven på stora företag. Det omfattar stöd för detaljerad ACL som följer POSIX-standarden, objektlagringssäkerhet med kryptering i viloläge, Azure Active Directory-integrering och brandväggar för lagringskonton.

Skalbart

Dra nytta av den globala skalan, tillförlitligheten och prestandan i Azure Blob Storage, inklusive stöd för stora lagringskonton.

Kostnadseffektivt

Få data lake-funktionalitet på samma prisnivåer som molnobjektlagring. Data Lake Storage Gen2 använder den hantering av livscykelprinciper och den funktionalitet på objektnivå som finns i Azure Blob Storage för att optimera datalagringskostnaderna, utan datakopiering mellan tjänster.

Data Lake Storage-kapacitet

Skapa snabbt sofistikerade arbetsflöden för analys

Data Lake Storage Gen2 integreras ursprungligt med andra Azure-datatjänster, som Azure Databricks och Azure Data Factory, och kan byggas till totallösningar för stordata och avancerad analys.

Kör jobb snabbare och mer effektivt

Arbetsbelastningar för analys av stordata kan medföra stora transaktionskostnader vid jobbkörning, till exempel när filer och mappar skapas, döps om och tas bort. Data Lake Storage Gen2 har stöd för atomiska filåtgärder, vilket kraftigt minskar transaktionskostnaderna för jobbkörning och tiden det tar att slutföra stordataanalyser.

Analysera data globalt

Data Lake Storage Gen2 följer regionala datahanteringskrav. När Data Lake Storage Gen2 görs allmänt tillgängligt blir det tillgängligt i alla Azure-regioner.

Använda Azure Data Lake Storage Gen2 med lösningar från dessa betrodda partner

  • Striim
  • Attunity
  • Informatica Cloud
  • WANDisco

Vad kan du göra med Data Lake Storage?

Modernt informationslager

Avancerad analys av stordata

Realtidsanalys

Relaterade produkter och tjänster

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet