Hoppa över navigering

Azure Data Lake Storage

Massivt skalbar och säker datasjö för dina arbetsbelastningar för analys med hög prestanda

Bygg en grund för din analys

Eliminera datasilor med en enskild lagringsplattform. Optimera kostnader med nivåindelad lagring och principhantering. Autentisera data med hjälp av Azure Active Directory (Azure AD) och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC). Och skydda data med säkerhetsfunktioner som kryptering i vila och avancerat skydd.

Obegränsad skala och 16 9:or av datahållbarhet med automatisk geo-replikering

Hög säkerhet med flexibla mekanismer för skydd vid dataåtkomst, kryptering och kontroll på nätverksnivå

Enskild lagringsplattform för inmatning, bearbetning och visualisering som stöder de vanligaste analysramverken

Kostnadsoptimering via oberoende skalning av lagring och beräkning, hantering av livscykelprinciper samt nivåindelning på objektnivå

Skala för att matcha de mest krävande analysarbetsbelastningarna

Uppfyll alla kapacitetskrav och hantera data enkelt med den globala Azure-infrastrukturen. Kör storskaliga analysfrågor med konsekvent höga prestanda.

Använd flexibla säkerhetsmekanismer

Skydda din datasjö med funktioner som kryptering, dataåtkomst och kontroll på nätverksnivå – allt är utformat för att hjälpa dig att öka insikter på ett säkrare sätt.

Bygg en skalbar grund för din analys

Mata in data i stor skala med ett brett utbud av datainmatningsverktyg. Bearbeta data via Azure Databricks, Synapse Analytics eller HDInsight. Och visualisera data med Microsoft Power BI för revolutionerande insikter.

Bygga kostnadseffektiva datasjöar

Optimera kostnaderna genom att skala lagring och beräkning oberoende av varandra – detta kan du inte göra med lokala datasjöar. Nivåväxla upp eller ned baserat på användning och dra nytta av principer för automatiserad livscykelhantering för att optimera lagringskostnaderna.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Flexibel prissättning för skapande av datasjöar

Välj bland prisalternativ för nivåindelning, reservationer och livscykelhantering.

Betrott av företag i alla storlekar

Rockwell Automation utökar affärsinsikter

Företaget Rockwell Automation, som sysslar med industriell automation, skapade en enhetlig plattform för sina analysbehov i syfte att optimera lagring, beräkning och skalbarhet. Detta minskade den totala ägandekostnaden.

RockwellAutomation

"With Azure, we now have the capability to rapidly drive value from our data. The actionable insights from the data models we're creating will help us increase revenue, reduce costs, and minimize risk."

Ahmed Adnani, Director of Applications and Analytics för Smiths Group
Smiths Group

"Microsoft Azure gives us good value when we need huge clusters for a couple of days to do a job, then lets us get rid of them to conserve, whereas the datacenter is almost completely unfeasible. That was a big, big game-changer for us."

James Ferguson, Product Manager, Marks & Spencer
Marks and Spencer

"Operating on Azure, we have opportunities to improve of the speed, range, accuracy, and localization of our forecasts—it's just a question of what to prioritize first."

Brad Beechler, Senior Machine Learning Scientist
AccuWeather

Vanliga frågor och svar om Data Lake Storage

 • Genom tillägg av den hierarkiska namnrymden ovanpå blobar går det att behålla kostnadsfördelarna med molnlagring utan att kompromissa med de filsystemgränssnitt som ramverk för stordataanalys utformades för.

  Ett enkelt exempel är ett vanligt återkommande mönster där ett analysjobb skriver utdata till en tillfällig katalog och sedan byter namn på den katalogen till det slutliga namnet under incheckningsfasen. I ett objektarkiv (som avsiktligen inte stöder begreppet kataloger) kan dessa namnbyten vara långa åtgärder som omfattar N kopierings- och borttagningsåtgärder, där N är antalet filer i katalogen. Med den hierarkiska namnrymden är dessa åtgärder för katalogmanipulation atomiska, vilket förbättrar prestanda och kostnader. Dessutom gör stöd för kataloger som element i filsystemet att vi kan använda ACL:er (åtkomstkontrollistor) som efterlever POSIX och använder överordnade kataloger för att sprida behörigheter.

 • Likt andra molnlagringstjänster debiteras Data Lake Storage enligt mängden lagrade data plus eventuella kostnader för åtgärder som utförs på dessa data. Se en kostnadsanalys.
 • Data Lake Storage har främst utformats för att fungera med Hadoop och alla ramverk som använder Hadoop FileSystem som dataåtkomstlager (till exempel Spark och Presto). Se information.

  I Azure integreras Data Lake Storage med:

  • Azure Data Factory
  • Azure HDInsight
  • Azure Databricks
  • Azure Synapse Analytics
  • Power BI

  Tjänsten är även integrerad i ett enormt och moget ekosystem runt Azure Blob Storage.

 • Data Lake Storage tillhandahåller flera mekanismer för dataåtkomstkontroll. Eftersom tjänsten erbjuder den hierarkiska namnrymden är den det enda arkivet för molnanalys med ACL:er (åtkomstkontrollistor) som efterlever POSIX och utgör grunden för HDFS-behörigheter (Hadoop Distributed File System). Data Lake Storage innehåller även funktioner för säkerhet på transportnivå via lagringsbrandväggar, privata slutpunkter, framtvingande av TLS 1.2 och kryptering i vila med hjälp av system- eller kundtillhandahållna nycklar.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?