SQL Data Warehouse

Läs mer om Azure SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse är ett SQL-baserat fullständigt hanterat molninformationslager i petabyteskala. SQL Data Warehouse är mycket elastiskt och gör att du kan etablera på några minuter och skala kapaciteten på några sekunder. Du kan skala databearbetningen och lagringsutrymmet fristående, vilket gör att du kan omdirigera komplexa analytiska arbetsbelastningar till molnet kapacitetsstyrt eller skala ned informationslagret för arkiveringsscenarier. Betala utifrån vad du använder i stället för att vara inlåst i fördefinierade klusterkonfigureringar, vilket hjälper dig att nå ännu bättre kostnadseffektivitet jämfört med traditionella informationslagerlösningar

Snabb etablering och ännu snabbare skalning

Få verklig molnelasticitet, etablera ett informationslager på under fem minuter och skala databearbetningen på några sekunder – och inget behov av överetablering. Skala helt enkelt upp när du behöver det och skala sedan ned för att hålla kostnaderna under kontroll.

Toshiba
"Vi använder oss av elasticitets- och skalbarhetsfunktionerna i Azure SQL Data Warehouse för att skala upp våra system när vi behöver köra analyser av alla data som vi samlar in från tusentals enheter, och sedan skala ned, och därigenom optimera kostnaden utan att kompromissa med prestanda’’

Roger Shih, Senior Technical Product Manager, Toshiba America Business Solutions

Betala bara för det du använder

Betala för det du använder i stället för att vara inlåst i de fördefinierade klusterkonfigurationerna i traditionella informationslagerlösningar. Eftersom databearbetning och lagring hålls separerade kan du hämta alla dina data, utan att göra avkall på vilka data du matar in, och sedan bara bearbeta de datauppsättningar som är viktiga för dig. Dessutom erbjuder SQL Data Warehouse det unika alternativet att pausa databearbetningen, vilket ger ännu större frihet i hanteringen av dina molnkostnader.

Integral Analytics
”Vi bytte från AWS Redshift till Azure SQL Data Warehouse, och migrerade över 7 terabyte med okomprimerade data under en vecka, helt enkelt för att spara pengar och göra det möjligt att utföra avancerade analyser på ett enklare sätt.”

Bill Sabo, chef för informationstekniken, Integral Analytics

Pålitlig automatisk hotidentifiering

Hantera, identifiera och åtgärda säkerhetshot med automatisk hotidentifiering och Azures autentiseringsfunktioner. Inbyggd funktion för spårning och hotidentifiering där maskininlärning används för att tolka mönstren i arbetsbelastningen och skicka varningar till dig vid potentiella intrång.

ASEBA
”Hotidentifiering är en fantastisk funktion, superenkel att använda, och gör det möjligt för vårt lilla teknikerteam att skydda våra företagsdata utan att behöva vara säkerhetsexperter ... Jag vet att Microsoft använder sin omfattande säkerhetsexpertis för att skydda mina data, vilket gör att jag känner mig väldigt lugn"

Manrique Logan, arkitekt och tekniskt ansvarig, ASEBA

Planera uppdragskritiskt

Planera för tillförlitlighet med ett marknadsledande serviceavtal som garanterar 99,9 procents drifttid inom regioner med allmän tillgänglighet. Omfattande efterlevnadscertifieringar och ett datacenternätverk som har den största täckningen över hela världen – led din tillväxtstrategi med Microsoft som partner.

Adcorp
”Vår vision är att expandera Adcorp …. i hela Afrika, Mellanöstern och Asien och stillahavsområdet. Azure passar bra för att understödja vår aggressiva tillväxtstrategi och vi har förtroende för det samarbete som vi har byggt upp med Microsoft”

Peter Wilmot, chef för IT-infrastrukturen på Adcorp.

Få insikter från stordata och avancerade analyser

PolyBase ingår i SQL Data Warehouse. Det är en teknik som förenklar och möjliggör distribuerade analyser, och som gör att du kan köra en enda T-SQL-fråga över flera datakällor, inklusive Azure Data Lake Store. PolyBase erbjuder även snabb datainmatning från samma frågeverktygsmiljö. Dessutom är PolyBase kompatibel med andra tjänster som Azure Machine Learning och produkter från Looker Data Sciences, så att det blir möjligt att köra analyser av alla data och effektivisera företagets verksamhet.

Jet.com
”Med Azure SQL Data Warehouse använder vi PolyBase för att mata in data från HDInsight och kör sedan tusentals analysfrågor per dag med tiotals miljarder poster – cirka 20 terabyte med data. Detta gör det möjligt för oss att övervaka prishistorik och marknadsdynamiken, så att vi kan anpassa priserna och vara säkra på att vi erbjuder våra kunder det bästa priset.”

Christoph Leinemann, Senior Director Data Engineering, Jet.com

Bygg på den välbekanta SQL Server-plattformen

Använd det välbekanta SQL-språket och utveckla enkelt i en programmeringsmiljö full med möjligheter. SQL Data Warehouse drivs av de nya innovationerna i SQL Server 2016 och möjliggör funktioner som branschledande SQL Server 2016-kolumnlagring för snabbare analysfrågor.

MediaBrix
”Det är inte Hive, det är inte uSQL, det är inte ännu ett språk som man måste lära sig, utan SQL är ett språk som alla databasadministratörer kan utan och innan.”

Christopher Beach, Senior Vice President of Engineering, MediaBrix

SQL Data Warehouse-bloggen

 Fastnålad post

SQL Data Warehouse har nu stöd för sömlös integrering med Azure Data Lake Store

feb 07 2017

Azure SQL Data Warehouse är en SQL-baserad och fullständigt hanterad molnlösning i petabyteskala för informationslagerhantering. SQL Data Warehouse är mycket elastisk, vilket gör att du kan etablera på några minuter och skala ...

Microsoft Enterprise Services Tips to using SQL Data Warehouse effectively

feb 16 2017

Microsoft ES shares 8 tips to using SQL Data Warehouse effectively

SQL Data Warehouse now supports seamless integration with Azure Data Lake Store

feb 06 2017

Azure SQL Data Warehouse is a SQL-based fully managed, petabyte-scale cloud solution for data warehousing. SQL Data Warehouse is highly elastic, enabling you to provision in minutes and scale…

SQL Server 2016 innovations power Azure SQL Data Warehouse to deliver faster insights

jan 31 2017

Azure SQL Data Warehouse (SQL DW) is a SQL-based petabyte-scale, massively parallel, cloud solution for data warehousing. It is fully managed and highly elastic, enabling you to provision and…

Kom igång

Är du osäker på hur du ska börja?

Gå igenom en guide som steg för steg visar hur du kommer igång med SQL Data Warehouse och läs sedan om vanliga rekommenderade användningsrutiner för SQL Data Warehouse.

Utvecklare? Den här vägen.

Driv insikter genom en enda SQL-baserad vy över alla datakällor. Använd Transact-SQL-frågor för relationsdata och icke-relationsdata. Fördjupa dig i autentisering och anslutningar, Dynamic SQL, lagrade procedurer, användardefinierade scheman och vyer

Data Platform Studio

Kom igång med automatisk datamigrering från SQL Server

Importera data till SQL Data Warehouse

Relaterade produkter och tjänster

Power BI

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Azure Analysis Services

Beprövad analysmotor i molnet

Maskininlärning

Kraftfullt verktyg för molnbaserad förutsägelseanalys som möjliggör förutsägande underhåll

Testa SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto