SQL Data Warehouse

Snabb, välbekant och flexibel analysplattform för företag

Implementera snabbt ett datalager i molnet med höga prestanda som är säkert och följer standard. Azure SQL Data Warehouse är den SQL-analysplattform som gör att du kan skala databehandling och lagring elastiskt och oberoende, med en omfattande arkitektur för massiv parallellbearbetning. Integrera sömlöst SQL Data Warehouse med datalager för stordata, och skapa en hubb för dina dataförråd och -kuber – för att generera skräddarsydda prestanda i företagsklass, samtidigt som du använder dina befintliga SQL- och BI-färdigheter.

SQL Data Warehouse garanterar 99,9 procents tillgänglighet, regelefterlevnad, avancerade säkerhetsfunktioner och en nära integrering med upp- och nedströmsfunktioner så att du kan skapa ett informationslager som passar dina behov. SQL Data Warehouse är den första tjänsten som gör det möjligt för företag att replikera data praktiskt taget var som helst i världen.

Ta dina data ett steg längre. Med SQL Data Warehouse får du en mycket elastisk datalagerlösning för att ta bort begränsningar för skalning och prestanda.

Obegränsad skala

Ta dina data ett steg längre. Med SQL Data Warehouse får du en mycket elastisk datalagerlösning för att ta bort begränsningar för skalning och prestanda.

Optimera datalagrets prestanda och minska kostnaderna genom att skala databehandling och lagring självständigt.

Elastiskt och utökningsbart

Optimera datalagrets prestanda och minska kostnaderna genom att skala databehandling och lagring självständigt.

Räkna med förbättrade säkerhetsfunktioner och branschledande efterlevnad. SQL Data Warehouse följer riktlinjerna i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) från 1996.

Tillförlitlig och säker

Räkna med förbättrade säkerhetsfunktioner och branschledande efterlevnad. SQL Data Warehouse följer riktlinjerna i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) från 1996.

Fortsätt att använda annan värdefull teknik. SQL Data Warehouse är kompatibelt med Microsoft och ledande leverantörer av dataintegration och visualisering som Tableau och Informatica.

Sömlös integrering

Fortsätt att använda annan värdefull teknik. SQL Data Warehouse är kompatibelt med Microsoft och ledande leverantörer av dataintegration och visualisering som Tableau och Informatica.

Översikt över Azure SQL Data Warehouse

  • Jet.com
  • Adobe
  • Toshiba
  • LG CNS
  • Kansas State University
  • Carnival Cruises

Nätverk med betrodd partner

Få snabbare avkastning på investeringen med ett molndatalager som backas upp av vårt tillförlitliga partnerekosystem.

Informatica
MicroStrategy
Talend
Tableau
Qlik
Datometry

Kom igång med Azure SQL Data Warehouse

Lär dig om vanliga mönster för SQL Data Warehouse, förstå framgångsrika inläsningsmönster och strategier och se hur du kan migrera data till Azure SQL Data Warehouse. Om du behöver isolering av arbetsbelastning eller obegränsad samtidighet för att betjäna dina kunder eller leverantörer inom data, kan du läsa om vanliga mönster för partnerprogram.

Tillhandahåll och skala till tusentals kärnor på mindre än fem minuter, för otroligt snabba prestanda.

Blixtsnabb etablering

Tillhandahåll och skala till tusentals kärnor på mindre än fem minuter, för otroligt snabba prestanda.

SQL Data Warehouse kan hantera de mest krävande uppgifterna för stordataanalys. Med PolyBase får du snabb datahantering från flera datakällor från samma frågeverktygsmiljö.

Databehandling i molnet

SQL Data Warehouse kan hantera de mest krävande uppgifterna för stordataanalys. Med PolyBase får du snabb datahantering från flera datakällor från samma frågeverktygsmiljö.

Med SQL Data Warehouse kan du självständigt skala databehandling och lagring enligt just dina unika affärsbehov.

Elastisk databehandling och lagring

Med SQL Data Warehouse kan du självständigt skala databehandling och lagring enligt just dina unika affärsbehov.

SQL Data Warehouse hanterar automatiskt infrastruktur, optimering med mera, så att du kan ägna dig åt att förbättra värdet från dina data.

Helt förvaltad infrastruktur

SQL Data Warehouse hanterar automatiskt infrastruktur, optimering med mera, så att du kan ägna dig åt att förbättra värdet från dina data.

Integration med ledande leverantörer av datahantering och Business Intelligence, samt Microsoft-tjänster, för att påskynda avkastningen för en färdig lösning.

Ekosystemintegrering

Integration med ledande leverantörer av datahantering och Business Intelligence, samt Microsoft-tjänster, för att påskynda avkastningen för en färdig lösning.

SQL Data Warehouse är byggt på SQL Server, branschens främsta SQL-motor, med det mest omfattande stödet för SQL-språk.

SQL Server-grund

SQL Data Warehouse är byggt på SQL Server, branschens främsta SQL-motor, med det mest omfattande stödet för SQL-språk.

Tack vare integreringen med Azure SQL Database och Azure Analysis Services finns det ingen gräns för hur många användare som kan interagera med ditt datalager.

Obegränsad samtidighet

Tack vare integreringen med Azure SQL Database och Azure Analysis Services finns det ingen gräns för hur många användare som kan interagera med ditt datalager.

SQL Data Warehouse finns i 30 regioner och är den mest geografiskt tillgängliga datalagringstjänsten i molnet. Förvara dina data där dina användare är.

Global tillgänglighet

SQL Data Warehouse finns i 30 regioner och är den mest geografiskt tillgängliga datalagringstjänsten i molnet. Förvara dina data där dina användare är.

Bland de inbyggda funktionerna finns VNET-tjänstslutpunkter, avancerad hotidentifiering, kryptering som alltid är igång och hanterad åtkomst via Azure Active Directory.

Avancerad säkerhet

Bland de inbyggda funktionerna finns VNET-tjänstslutpunkter, avancerad hotidentifiering, kryptering som alltid är igång och hanterad åtkomst via Azure Active Directory.

SQL Data Warehouse har över 20 statliga certifieringar och branschcertifieringar, däribland HIPPA, för att skydda dina data och hålla dem suveräna.

Branschledande efterlevnad

SQL Data Warehouse har över 20 statliga certifieringar och branschcertifieringar, däribland HIPPA, för att skydda dina data och hålla dem suveräna.

Vad kan du skapa med Azure SQL Data Warehouse?

Hub och spokes för tusentals BI-användare

Använd hub-spoke-arkitektur för att få den skala du önskar till det pris och med den prestandanivå du bestämmer. Arkitekturen erbjuder även resursisolering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Använd hub-spoke-arkitektur för att få den skala du önskar till det pris och med den prestandanivå du bestämmer. Arkitekturen erbjuder även resursisolering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Skala SQL Data Warehouse automatiskt för optimerad användning

Med Azure Functions kan du dra fullständig nytta av elasticiteten i Azure SQL Data Warehouse via automatisk skalning och optimera dina kostnader.

Integrering av stordata för batchbearbetning av ostrukturerade data

Med Azure Data Factory kan användare enkelt integrera lokala och molndataprogram till ditt datalager. Kunderna kan välja bland de främsta lösningarna med öppen källkod, (HDInsight) eller .Net (Azure Data Lake) för att behandla ostrukturerade data och läsa in terabyte av resultat till Azure SQL Data Warehouse med PolyBase.

Behandla ostrukturerade data i så gott som realtid

Med Kafka (HDInsight) eller Event Hubs kan du samla in data kontinuerligt från valfria IoT-enheter eller loggar från webbplatsen klickströmdata. Dessa data kan behandlas i realtid med den ledande lösningen med öppen källkod (HDInsight Storm eller Spark) eller ett välkänt SQL-språkströmningsverktyg som Azure Stream Analytics. Slutligen kan du enkelt justera frekvensen för din mikrobatchbearbetning med Azure Event Grid som skickar en händelse till SQL Data Warehouse för att läsa in behandlade data med Polybase.

Relaterade produkter och tjänster

Power BI

Förbättra företagsanalys

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som tjänst

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Testa SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto