SQL Data Warehouse

Läs mer om Azure SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse är ett SQL-baserat fullständigt hanterat molninformationslager i petabyteskala. Det är mycket elastiskt och gör att du kan konfigurera på några minuter och skala kapaciteten på några sekunder. Databearbetningen och lagringsutrymmet kan skalas fristående, vilket gör att du kan omdirigera komplexa analytiska arbetsbelastningar till molnet kapacitetsstyrt eller skala ned informationslagret för arkiveringsscenarier. Du betalar utifrån det du använder i stället för att vara bunden till fördefinierade klusterkonfigureringar. På så sätt kan du uppnå ännu bättre kostnadseffektivitet jämfört med traditionella informationslagerlösningar.

Snabb etablering och ännu snabbare skalning

Få verklig molnelasticitet, etablera ett informationslager på under fem minuter och skala databearbetningen på några sekunder – vilket innebär att du inte behöver överetablera. Skala helt enkelt upp när du behöver det och skala sedan ned för att hålla kostnaderna under kontroll.

Toshiba
"Vi använder oss av elasticitets- och skalningsfunktionerna i Azure SQL Data Warehouse för att skala upp våra system när vi behöver köra analyser av alla data som vi samlar in från tusentals enheter, och skalar sedan ned, vilket optimerar kostnaderna utan att kompromissa med prestandan."

Roger Shih, Senior Technical Product Manager, Toshiba America Business Solutions

Betala bara för det du använder

Betala för det du använder i stället för att vara bunden till de fördefinierade klusterkonfigurationerna i traditionella lösningar för informationslager. Databearbetning och lagring hålls separerade, så du kan hämta alla dina data utan att göra avkall på vilka data du matar in, och sedan bara bearbeta de datauppsättningar som är viktiga för dig. Dessutom tillhandahåller SQL Data Warehouse den unika möjligheten att pausa databearbetningen, vilket gör det enklare att hantera molnkostnaderna på ett mer effektivt sätt.

Integral Analytics
"Vi bytte från AWS Redshift till Azure SQL Data Warehouse och migrerar över 7 TB okomprimerade data i veckan, sparar pengar och kan använda en mer direkt implementering för avancerad analys."

Bill Sabo, chef för informationstekniken, Integral Analytics

Pålitlig automatisk hotidentifiering

Hantera, identifiera och åtgärda säkerhetshot med automatisk hotidentifiering och Azures autentiseringsfunktioner. Inbyggd funktion för spårning och hotidentifiering där maskininlärning används för att tolka mönstren i arbetsbelastningen och skicka varningar till dig vid potentiella intrång.

ASEBA
"Hotidentifiering är en fantastisk funktion som är enkel att använda och som gör det möjligt för våra tekniker att skydda våra företagsdata utan att behöva vara säkerhetsexperter... Jag vet att Microsoft använder sin omfattande säkerhetsexpertis för att skydda mina data, vilket gör att jag kan sova gott om natten."

Manrique Logan, arkitekt och tekniskt ansvarig, ASEBA

Planera uppdragskritiskt

Planera för tillförlitlighet med ett marknadsledande serviceavtal som ger dig 99,9 procent drifttid inom regioner med allmän tillgänglighet. Med omfattande efterlevnadscertifieringar och ett datacenternätverk som har den största täckningen över hela världen kan du leda din tillväxtstrategi med Microsoft som partner.

Adcorp
"Vår vision är att expandera Adcorp …. i hela Afrika, Mellanöstern och Asien och stillahavsområdet. Azure passar bra för att understödja vår aggressiva tillväxtstrategi och vi har förtroende för det samarbete som vi har byggt upp med Microsoft"

Peter Wilmot, chef för IT-infrastrukturen på Adcorp.

Få insikter utifrån stordata och avancerade analyser

PolyBase ingår i SQL Data Warehouse. Det är en teknik som förenklar och möjliggör distribuerade analyser, och som gör att du kan köra en enda Transact-SQL-fråga över flera datakällor, inklusive Azure Data Lake Store. PolyBase tillhandahåller även snabb datainmatning från samma frågeverktygsmiljö. Dessutom är PolyBase kompatibel med andra tjänster som Azure Machine Learning och produkter från Looker Data Sciences, så att det blir möjligt att köra analyser av alla data och effektivisera företagets verksamhet.

Jet.com
"Med Azure SQL Data Warehouse använder vi PolyBase för att mata in data från Azure HDInsight och sedan köra tusentals analytiska frågor per dag i tiotals miljarder poster – ungefär 20 TB data. Detta gör det möjligt för oss att övervaka prishistorik och marknadsdynamik, så att vi kan anpassa priserna och vara säkra på att vi erbjuder våra kunder det bästa priset."

Christoph Leinemann, Senior Director Data Engineering, Jet.com

Bygg på den välbekanta SQL Server-plattformen

Använd det välbekanta SQL-språket och utveckla enkelt i en programmeringsmiljö full med möjligheter. SQL Data Warehouse drivs av innovationerna i SQL Server 2016 och möjliggör funktioner som branschledande SQL Server 2016-kolumnlagring för snabbare analysfrågor.

MediaBrix
”Det är inte Hive, det är inte uSQL, det är inte ännu ett språk som man måste lära sig, utan SQL är ett språk som alla databasadministratörer kan utan och innan.”

Christopher Beach, Senior Vice President of Engineering, MediaBrix

SQL Data Warehouse-bloggen

 Fastnålad post

SQL Data Warehouse har nu stöd för sömlös integrering med Azure Data Lake Store

feb 07 2017

Azure SQL Data Warehouse är en SQL-baserad och fullständigt hanterad molnlösning i petabyteskala för informationslagerhantering. SQL Data Warehouse är mycket elastisk, vilket gör att du kan etablera på några minuter och skala ...

Handling data encoding issues while loading data to SQL Data Warehouse

jul 05 2017

This blog is intended to provide insights on some of the data encoding issues that you may encounter while using Polybase to load data to SQL Data Warehouse.

Microsoft Enterprise Services Tips to using SQL Data Warehouse effectively

feb 16 2017

Microsoft ES shares 8 tips to using SQL Data Warehouse effectively

SQL Data Warehouse now supports seamless integration with Azure Data Lake Store

feb 06 2017

Azure SQL Data Warehouse is a SQL-based fully managed, petabyte-scale cloud solution for data warehousing. SQL Data Warehouse is highly elastic, enabling you to provision in minutes and scale…

Kom igång

Är du osäker på hur du ska börja?

Gå igenom en guide som steg för steg visar hur du kommer igång med SQL Data Warehouse och läs sedan om vanliga rekommenderade användningsrutiner för SQL Data Warehouse.

Utvecklare? Den här vägen.

Driv insikter genom en enda SQL-baserad vy över alla dina datakällor. Använd Transact-SQL-frågor för relationsdata och icke-relationsdata. Fördjupa dig i autentisering och anslutningar, Dynamic SQL, lagrade procedurer, användardefinierade scheman och vyer.

Data Platform Studio

Kom igång med automatisk datamigrering från SQL Server

Importera data till SQL Data Warehouse

Relaterade produkter och tjänster

Power BI

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Azure Analysis Services

Beprövad analysmotor i molnet

Maskininlärning

Kraftfullt verktyg för molnbaserad förutsägelseanalys som möjliggör förutsägande underhåll

Testa SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto