Data Platform Studio

Kom igång med automatisk datamigrering från SQL Server

Snabb etablering och skalning

Etablera ett informationslager på tre till fem minuter och skala din databearbetning på några sekunder så att du håller jämna steg med efterfrågan. Till skillnad från andra molntjänster som tar timmar på sig att skala upp, kan SQL Data Warehouse verkligen leverera molnelasticitet som är idealiskt lämpad för batch-baserade arbetsbelastningar med informationslager.

Budgetfrihet och flexibilitet

Eftersom SQL Data Warehouse erbjuder en modell med fristående lagringsutrymme och databearbetning kan du enkelt skala databearbetning på bara några sekunder så att du inte behöver etablera eller betala för mycket. Dessutom erbjuder SQL Data Warehouse det unika alternativet att pausa databearbetningen, vilket ger ännu större frihet i hanteringen av dina molnkostnader. Nu kan du hämta alla dina data, utan att göra avkall på vilka data du för in och sedan bara bearbeta de datauppsättningar som är viktiga för dig.

Starkt skydd med innovativ säkerhet

Det är bara SQL Data Warehouse som har inbyggd spårning och hotidentifiering i tjänsten som använder sig av maskininlärning för att förstå mönstren i din arbetsbelastning och varna dig vid potentiella intrång innan det är för sent. SQL Data Warehouse fungerar också smidigt med Azure Active Directory som för tillfället hanterar 1,3 miljarder dagliga autentiseringar för 600 miljoner användarkonton. Det här stödet möjliggör enkel inloggning (SSO) vilket ytterligare skyddar data genom att se till att rätt användare har tillgång till rätt data, något som är kritiskt när slutanvändare kör analys mot informationslagret.

Insikter om stordata med integrerade frågor

Microsofts PolyBase ingår i SQL Data Warehouse. Det är en teknik som förenklar och möjliggör distribuerad analys och som gör att du kan köra en enda T-SQL-fråga via välbekanta verktyg över flera datakällor, inklusive Azure Storage-blobbar. PolyBase erbjuder även blixtsnabb datapåfyllning i samma frågetooling-upplevelse.

Realtidsanalys med inbyggd BI

Förvandla din verksamhet med realtidsanalys för alla dina data, strukturerade som ostrukturerade, med befintliga verktyg du redan känner till och älskar. Inklusive branschledande Power BI och Microsoft Excel. Och du får verktyg från populära BI-partners som Looker Data Sciences, Tableau Software och Qlik Technologies som fungerar felfritt med SQL Data Warehouse. Dessutom är funktionen sömlöst kompatibel med SQL Server Integration Services, Azure Analysis Services, Azure Stream Analytics, Azure Machine Learning, Azure Data Factory och Azure Storage, vilket ger dig insikter i alla dina data så snabbt som du kan ta emot dem.

Bygg ett informationslager i molnet

Läs om informationslager eller läs mer om Azure SQL Data Warehouse om du vill se hur vårt snabba, fullständigt hanterade informationslager i petabyte-storlek kan förvandla dina business intelligence-behov.

Diagram som visar data som flödar till SQL Data Warehouse från flera källor som SQL Database (för transaktioner), Azure Table Storage (telemetri), Azure Data Lake (hämtar data från Azure Data Factory, Azure Stream Analytics, Event Hubs) och ytterligare databaskällor. SQL Data Warehouse kan sedan mata ut data till Machine Learning eller Business Intelligence-alternativ som Power BI, Excel eller appar från tredje part.
Data Platform Studio

Kom igång med automatisk datamigrering från SQL Server

Skärmdump på Data Warehouse-importskärmen som visar pågående import: Överföring på 100 % och import på 80 % för sex tabeller i projektet.

Varför ska man använda ett molnbaserat informationslager?

Läs mer om hur du kan använda molnbaserade informationslager för att skapa otroligt mervärde samtidigt som resultaten förbättras.

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Vi slutar aldrig att förbättra SQL Data Warehouse. Läs vår blogg för att hålla dig uppdaterad om de senaste förbättringarna.

Är du osäker på hur du ska börja?

Kolla igenom en steg för steg guide för hur du kommer igång med SQL Data Warehouse och läs sedan om SQL Data Warehouse bästa praxis.

Utvecklare? Den här vägen.

Driv insikter genom en enda SQL-baserad vy över alla datakällor. Använd Transact-SQL-frågor för relationsdata och icke-relationsdata. Gräv ner dig i autentisering och anslutningar, Dynamic SQL, lagrade procedurer, användardefinierade scheman, och vyer.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

Azure Analysis Services

Beprövad analysmotor i molnet

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Testa SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto