Hoppa över navigering

SQL Data Warehouse

En snabb, flexibel och säker analysplattform för företaget

Implementera snabbt ett informationslager i molnet med höga prestanda som är säkert och globalt tillgängligt samt kostnadseffektivt. Med Azure SQL Data Warehouse kan du oberoende skala databearbetning och lagring samtidigt som du pausar och återupptar ditt informationslager på bara några minuter med hjälp av en arkitektur för massiv parallellbearbetning som är utformad för molnet. Skapa din hubb för analys sömlöst med ursprungliga anslutningar med dataintegrerings- och visualiseringstjänster samtidigt som du använder dina befintliga SQL- och BI-färdigheter.

Med SQL Data Warehouse kan företag förbättra sin dataanalys och minska tillhörande kostnader. SQL Data Warehouse erbjuder en garanterad 99,9 procents tillgänglighet, regelefterlevnad, inbyggda avancerade säkerhetsfunktioner och datasuveränitet i mer än 30 regioner så att du kan skapa ett informationslager som uppfyller dina behov och hjälper dig att minska kostnaderna. SQL Data Warehouse anpassar sig till din arbetsbelastning. SQL Data Warehouse använder ett intelligent cacheminne för att påskynda dataåtkomst och frågeprestanda för att hantera de mest krävande arbetsbelastningarna för informationslager.

En ny uppdatering för SQL Data Warehouse är nu tillgänglig. Den ger dig blixtsnabba prestanda som möjliggörs med banbrytande programvara och den senaste maskinvaruutvecklingen i Azures datacenter. SQL Data Warehouse-kunder kan nu förvänta sig betydande frågeprestandaförbättringar, inklusive möjligheten att köra 128 samtidiga frågor och att lagra ett obegränsat antal kolumnbaserade data, vilket ger dig den kraft som behövs för att köra dina största och mest avancerade analysarbetsflöden.

Ta dina data ett steg längre. Med SQL Data Warehouse får du en molnlösning som tar bort begränsningar för skalning och prestanda. Med tät Azure Databricks-integrering kan du samla alla slags datatyper i valfri skala.

Skala och prestanda

Ta dina data ett steg längre. Med SQL Data Warehouse får du en molnlösning som tar bort begränsningar för skalning och prestanda. Med tät Azure Databricks-integrering kan du samla alla slags datatyper i valfri skala.

Optimera datalagrets prestanda och minska kostnaderna genom att skala databehandling och lagring självständigt. Pausa ditt informationslager så att du endast betalar för de resurser du behöver.

Elastiskt och utökningsbart

Optimera datalagrets prestanda och minska kostnaderna genom att skala databehandling och lagring självständigt. Pausa ditt informationslager så att du endast betalar för de resurser du behöver.

Räkna med förbättrade säkerhetsfunktioner och branschledande efterlevnad. SQL Data Warehouse är kompatibelt med fler än 50 certifieringar och tillgängligt i olika globala regioner.

Tillförlitlig och säker

Räkna med förbättrade säkerhetsfunktioner och branschledande efterlevnad. SQL Data Warehouse är kompatibelt med fler än 50 certifieringar och tillgängligt i olika globala regioner.

Kombinera med ledande lösningar för dataintegrering och BI. SQL Data Warehouse är kompatibelt med Microsoft och ledande leverantörer av dataintegration och visualisering som Tableau och Informatica.

Sömlös integrering

Kombinera med ledande lösningar för dataintegrering och BI. SQL Data Warehouse är kompatibelt med Microsoft och ledande leverantörer av dataintegration och visualisering som Tableau och Informatica.

Översikt över Azure SQL Data Warehouse

 • Jet.com
 • Adobe
 • Carnival Cruises
 • Kansas State University
 • LG CNS
 • Toshiba

Nätverk med betrodd partner

Få snabbare avkastning på investeringen med ett molndatalager som backas upp av vårt tillförlitliga partnerekosystem.

 • Datometry
 • Informatica Cloud
 • MicroStrategy
 • Qlik
 • Talend
 • Tableau

Kom igång med Azure SQL Data Warehouse

Lär dig om vanliga mönster för SQL Data Warehouse, förstå framgångsrika inläsningsmönster och strategier och upptäck hur du kan migrera data till Azure SQL Data Warehouse. Om du behöver arbetsbelastningsisolering eller obegränsad samtidighet för att hjälpa dina kunder eller leverantörer inom data kan du läsa om vanliga mönster för partnerprogram.

Tjänstkapacitet

Frigör kraften hos dina data med 128 samtidiga frågor och skala till ett obegränsat antal frågor med Azure Analysis Services-integrering.

Obegränsad samtidighet

Frigör kraften hos dina data med 128 samtidiga frågor och skala till ett obegränsat antal frågor med Azure Analysis Services-integrering.

I kombination med <a href="/sv-se/blog/unlock-your-data-s-potential-with-azure-sql-data-warehouse-and-azure-databricks/">Azure Datbricks</a> och Azure HDInsight kan du enkelt ansluta och integrera utvalda data till ditt informationslager med PolyBase, vilket ger dig snabb datahämtning från flera datakällor från samma frågeverktygsmiljö.

Bearbeta alla slags data

I kombination med Azure Datbricks och Azure HDInsight kan du enkelt ansluta och integrera utvalda data till ditt informationslager med PolyBase, vilket ger dig snabb datahämtning från flera datakällor från samma frågeverktygsmiljö.

Etablera tusentals beräkningskärnor på under fem minuter och skala till petabyte på några timmar.

Blixtsnabb etablering

Etablera tusentals beräkningskärnor på under fem minuter och skala till petabyte på några timmar.

Skala databearbetning och lagring oberoende och elastiskt enligt dina unika affärsbehov.

Elasticitet på riktigt

Skala databearbetning och lagring oberoende och elastiskt enligt dina unika affärsbehov.

Bland de inbyggda funktionerna finns Virtual Network-tjänstslutpunkter, avancerad hotidentifiering, kryptering som alltid är igång, granskning och förenklad säker åtkomst via Azure Active Directory.

Avancerad säkerhet

Bland de inbyggda funktionerna finns Virtual Network-tjänstslutpunkter, avancerad hotidentifiering, kryptering som alltid är igång, granskning och förenklad säker åtkomst via Azure Active Directory.

Etablera till exempel infrastruktur och optimering automatiskt så att du kan koncentrera dig på att få ut så mycket som möjligt av dina data.

Helt förvaltad infrastruktur

Etablera till exempel infrastruktur och optimering automatiskt så att du kan koncentrera dig på att få ut så mycket som möjligt av dina data.

Integrering med ledande leverantörer av dataintegrering och visualisering, samt stöd från ett stort ekosystem för systemintegrering för att påskynda avkastningen.

Starkt ekosystem

Integrering med ledande leverantörer av dataintegrering och visualisering, samt stöd från ett stort ekosystem för systemintegrering för att påskynda avkastningen.

SQL Data Warehouse bygger på SQL Server, branschens <a href="http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_perf_results.asp">främsta SQL-motor</a> med det mest omfattande stödet för SQL-språk.

Branschledande SQL-motor

SQL Data Warehouse bygger på SQL Server, branschens främsta SQL-motor med det mest omfattande stödet för SQL-språk.

Skydda dina data med <a href="https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings">över 20 statliga certifieringar och branschcertifieringar</a>, däribland HIPPA, för att skydda dina data och hålla dem suveräna.

Branschledande efterlevnad

Skydda dina data med över 20 statliga certifieringar och branschcertifieringar, däribland HIPPA, för att skydda dina data och hålla dem suveräna.

Den mest geografiskt tillgängliga informationslagertjänsten i molnet – tillgänglig i mer än <a href="/sv-se/regions/services/">33 regioner</a>. Förvara dina data där dina användare är.

Global tillgänglighet

Den mest geografiskt tillgängliga informationslagertjänsten i molnet – tillgänglig i mer än 33 regioner. Förvara dina data där dina användare är.

Vad kan du skapa med Azure SQL Data Warehouse?

Modernt informationslager

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily, and to get insights through analytical dashboards, operational reports, or advanced analytics for all your users.12354
 1. Översikt
 2. Flow

Ett modernt informationslager som gör att du kan sammanföra alla dina data i valfri skala enkelt, och få insikter via analytiska instrumentpaneler, användningsrapporter eller avancerad analys för alla dina användare.

 1. 1 Kombinera alla dina strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data (loggar, filer och media) med Azure Data Factory till Azure Blob Storage.
 2. 2 Leverera data i Azure Blob Storage för att utföra skalbar analys med Azure Databricks och få rensade och omvandlade data.
 3. 3 Rensade och omvandlade data kan flyttas till Azure SQL Data Warehouse och kombineras med befintliga strukturerade data, vilket skapar en hubb för alla dina data. Leverera ursprungliga anslutningsprogram mellan Azure Databricks och Azure SQL Data Warehouse för att få åtkomst till och flytta data i skala.
 4. 4 Skapa användningsrapporter och analytiska instrumentpaneler utöver Azure Data Warehouse för att härleda insikter från data och använda Azure Analysis Services för att betjäna tusentals slutanvändare.
 5. 5 Kör ad hoc-frågor direkt på data inom Azure Databricks.

Avancerad analys av stordata

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale, and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234576
 1. Översikt
 2. Flow

Omvandla dina data till användbara insikter med klassledande Machine Learning-verktyg. Den här arkitekturen gör att du kan kombinera valfria data i valfri skala och skapa och distribuera anpassade Machine Learning-verktyg i skala.

 1. 1 Sammanför dina strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data (loggar, filer och media) med Azure Data Factory till Azure Blob Storage.
 2. 2 Använd Azure Databricks för att rensa och omvandla strukturlösa datauppsättningar och kombinera dem med strukturerade data från använda databaser och datalager.
 3. 3 Använd teknik för skalbar Machine Learning/Deep Learning för att härleda djupare insikter från dessa data med Python, R eller Scala, med inbyggda anteckningsbokupplevelser i Azure Databricks.
 4. 4 Leverera ursprungliga anslutningsprogram mellan Azure Databricks och Azure SQL Data Warehouse för att få åtkomst till och flytta data i skala.
 5. 5 Låt användarna dra nytta av de inbyggda funktionerna i Azure Databricks för att fastställa rotorsak och utföra rådataanalyser.
 6. 6 Kör ad hoc-frågor direkt på data inom Azure Databricks.
 7. 7 Ta insikterna från Azure Databricks till Cosmos DB för att göra dem åtkomliga via webb- och mobilappar.

Analys i realtid

Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12348765
 1. Översikt
 2. Flow

Få insikter från liveströmmande data utan krångel. Hämta data kontinuerligt från valfri IoT-enhet eller loggar från webbplatsers klickströmmar och bearbeta dem i nära nog realtid.

 1. 1 Mata enkelt in liveströmningsdata för ett program med Apache Kafka-kluster i Azure HDInsight.
 2. 2 Sammanför alla dina strukturerade data med Azure Data Factory till Azure Blob Storage.
 3. 3 Dra nytta av Azure Databricks för att rensa, omvandla och analysera strömmande data och kombinera dem med strukturerade data från använda databaser och datalager.
 4. 4 Använd teknik för skalbar Machine Learning/Deep Learning för att härleda djupare insikter från dessa data med Python, R eller Scala, med inbyggda anteckningsbokupplevelser i Azure Databricks.
 5. 5 Leverera ursprungliga anslutningsprogram mellan Azure Databricks och Azure SQL Data Warehouse för att få åtkomst till och flytta data i skala.
 6. 6 Skapa analytiska instrumentpaneler och inbäddade rapporter utöver Azure Data Warehouse för att dela insikter inom din organisation och använda Azure Analysis Services för att hantera dessa data till tusentals användare.
 7. 7 Låt användarna dra nytta av de inbyggda funktionerna i Azure Databricks och Azure HDInsight för att fastställa rotorsak och utföra rådataanalyser.
 8. 8 Ta insikterna från Azure Databricks till Cosmos DB för att göra dem åtkomliga via appar i realtid.

Arkitektur av typen Hub-Spoke för BI

ÖVERSIKT

Använd hub-spoke-arkitektur för att få den skala du önskar till det pris och med den prestandanivå du bestämmer. Arkitekturen erbjuder även resursisolering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Automatisk skalning med molnbaserat informationslager

ÖVERSIKT

Med Azure Functions kan du dra fullständig nytta av elasticiteten i Azure SQL Data Warehouse och optimera dina kostnader med automatisk skalning.

Migrering av lokala Data Warehouse-program

ÖVERSIKT

Utnyttja kraften i molnet för dina data. Migrera dina traditionella informationslagerarbetsbelastningar till Azure SQL Data Warehouse samtidigt som du behåller äldre program, och aktivera användningsscenarier genom att ta in ostrukturerade data.

Data Mart-konsolidering

ÖVERSIKT

Sammanför flera databaser i ett företagsinformationslager för att bryta datasilor och göra rätt information tillgänglig i organisationen.

Relaterade produkter och tjänster

Power BI

Förbättra företagsanalys

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Ladda ned de här kostnadsfria faktabladen

Testa SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto