SQL Data Warehouse

Snabba, flexibla och säkra molninformationslager för företag

Meddelande

 • AB InBev
 • Adobe
 • LG CNS
 • Reckitt Benckiser
 • ThyssenKrupp
 • Thomson Reuters

Turboladda dina analyser med SQL Data Warehouse

Få nya insikter från dina data med Azure SQL Data Warehouse, ett fullständigt hanterat molninformationslager för företag i alla storlekar, med blixtsnabba frågeprestanda och branschledande datasäkerhet. Optimera arbetsbelastningarna med elastisk skalning av dina resurser på några minuter. Få obegränsad lagring, automatiserad administration och inbyggd granskning och hotidentifiering. Integrera smidigt med Azure Active Directory, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure Databricks och Microsoft Power BI och skapa en enhetlig och modern informationslagerlösning för alla analytiska arbetsbelastningar.

SQL Data Warehouse stöds av ett brett ekosystem av partnerföretag, som leverantörer av dataförberedelse, inmatningstjänster och visualiseringsverktyg. 99,9 % tillgänglighet i 40 Azure-regioner över hela världen.

*Baseras på testning av frågekörningsprestanda med 66 frågor som genomfördes av GigaOm i januari 2019 på uppdrag av Microsoft.

SQL Data Warehouse bygger på Microsofts SQL-motor och ger banbrytande frågeprestanda i molnet för de viktigaste och mest komplexa arbetsbelastningarna.

Blixtsnabba prestanda

SQL Data Warehouse bygger på Microsofts SQL-motor och ger banbrytande frågeprestanda i molnet för de viktigaste och mest komplexa arbetsbelastningarna.

Med vår separata beräkning och lagring optimeras beräkningsetableringen så att den passar dina arbetsbelastningar, och du sparar pengar på dina variabla arbetsbelastningar.

Högelastisk beräkning

Med vår separata beräkning och lagring optimeras beräkningsetableringen så att den passar dina arbetsbelastningar, och du sparar pengar på dina variabla arbetsbelastningar.

Få heltäckande funktioner för säkerhet och regelefterlevnad som virtuella Azure Active Directory-nätverk, granskning, hotidentifiering och datakryptering.

Branschledande säkerhet

Få heltäckande funktioner för säkerhet och regelefterlevnad som virtuella Azure Active Directory-nätverk, granskning, hotidentifiering och datakryptering.

Få heltäckande funktioner för säkerhet och regelefterlevnad som virtuella Azure Active Directory-nätverk, granskning, hotidentifiering och datakryptering.

Sömlös integrering

Konsolidera datasilor och förena strukturerade, ostrukturerade och strömmande data med vår lösning för molninformationslager.

Nätverk med betrodd partner

Få snabbare avkastning på investeringen med ett företagsdatalager som backas upp av någon av våra tillförlitliga partner.

 • Datometry
 • Qlik
 • MicroStrategy
 • Informatica Cloud
 • Talend
 • Tableau

Tjänstkapacitet

Demokratisera data i hela företaget.

Enorm frågesamtidighet

Demokratisera data i hela företaget.

Mata in och skicka frågor från olika datatyper och datakällor inom samma lösning.

Integrerad databearbetning

Mata in och skicka frågor från olika datatyper och datakällor inom samma lösning.

Etablera tusentals beräkningskärnor på under fem minuter och skala till en petabyte på några timmar.

Snabb och enkel etablering

Etablera tusentals beräkningskärnor på under fem minuter och skala till en petabyte på några timmar.

Oberoende skalning för prestanda eller minne med separat beräkning och lagring.

Elastisk design

Oberoende skalning för prestanda eller minne med separat beräkning och lagring.

Skydda dina data med Virtual Network-tjänstslutpunkter, avancerad hotidentifiering, kryptering som alltid är igång, granskning och förenklad säker åtkomst.

Avancerad säkerhet

Skydda dina data med Virtual Network-tjänstslutpunkter, avancerad hotidentifiering, kryptering som alltid är igång, granskning och förenklad säker åtkomst.

Automatisera infrastrukturtilldelning och optimering av arbetsbelastning för att fokusera på dataanalys, och använd den inbyggda hjälpen för att optimera ditt molninformationslager.

Helt förvaltad infrastruktur

Automatisera infrastrukturtilldelning och optimering av arbetsbelastning för att fokusera på dataanalys, och använd den inbyggda hjälpen för att optimera ditt molninformationslager.

Integrera med ledande leverantörer av dataförberedelse och visualisering, och få support från våra partner så du får snabbare avkastning på investeringen.

Starkt ekosystem

Integrera med ledande leverantörer av dataförberedelse och visualisering, och få support från våra partner så du får snabbare avkastning på investeringen.

Dra nytta av Microsoft SQL Server, branschens främsta SQL-motor med det mest omfattande stödet för SQL-språk.

Kraftfull SQL-motor

Dra nytta av Microsoft SQL Server, branschens främsta SQL-motor med det mest omfattande stödet för SQL-språk.

Hjälp till att slippa oro med över 50 myndighets- och branschcertifieringar för efterlevnad, inklusive HIPAA.

Branschledande efterlevnad

Hjälp till att slippa oro med över 50 myndighets- och branschcertifieringar för efterlevnad, inklusive HIPAA.

Tillgängligt i 40 Azure-regioner – mest av alla leverantörer av molnbaserade informationslager.

Global tillgänglighet

Tillgängligt i 40 Azure-regioner – mest av alla leverantörer av molnbaserade informationslager.

Vad kan du skapa med Azure SQL Data Warehouse?

Modernt informationslager

Använd SQL Data Warehouse med Azure Analysis Services för att få önskad skala till rätt pris och prestandanivå. Arkitekturen erbjuder även resursisolering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Avancerad analys för stordata

Integrera enkelt lokala program och molndataprogram till företagets informationslager med Azure Data Factory. Välj bland ledande lösningar med öppen källkod, inklusive Azure Databricks för Apache Spark och Azure HDInsight för Apache Hadoop, Spark och Kafka. Bearbeta ostrukturerade data och läs in flera terabyte med resultat till SQL Data Warehouse med PolyBase. Använd Azure Machine Learning för att enkelt skriva algoritmer och kör dem lokalt, i molnet eller på Edge.

Analys i realtid

Fånga data kontinuerligt från alla IoT-enheter eller från webbplatsens klickströmsloggar med Apache Kafka för HDInsight eller Azure IoT Hub. Bearbeta data i realtid med ledande lösningar med öppen källkod, inklusive Azure Databricks för Apache Spark och Azure HDInsight för Apache Hadoop, Spark och Kafka. Du kan enkelt justera frekvensen för din mikrobatchbearbetning med Azure Event Grid som skickar en händelse till SQL Data Warehouse för att läsa in bearbetade data med Polybase.

Arkitektur av typen Hub-Spoke för BI

Använd hub-spoke-arkitektur för att få den skala du önskar till det pris och med den prestandanivå du önskar. Arkitekturen erbjuder även resursisolering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Data Mart-konsolidering

Sammanför flera databaser i ett företagsinformationslager för att eliminera datasilor och göra rätt information tillgänglig i organisationen.

Migrering av lokala informationslager

Optimera dina data genom att migrera dina traditionella arbetsbelastningar till SQL Data Warehouse. Underhåll bakåtkompatibla program och skapa nya användningsfall genom att hämta in ostrukturerade data.

Gartner MQ

Gartner utnämner Microsoft som ledare i 2019 års Magic Quadrant för datahanteringslösningar för analys

Läs rapporten

Forrester TEI

Forrester Consulting studerar den totala ekonomiska effekten (TEI, Total Economic Impact) av det moderna informationslagret

Läs den beställda undersökningen

Relaterade produkter och tjänster

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

Power BI

Förbättra företagsanalys

Testa SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto