Azure Spring Cloud

En fullständigt hanterad Spring Cloud-tjänst, skapades och drivs med Pivotal

Förenkla utveckling och hantering av Spring Boot-appar

Använd Spring Cloud för att föra in moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot-appar, och få bort exempelkod för att snabbt kunna utveckla robusta Java-appar. Distribuera, kör och skala enkelt appar i en fullständigt hanterad miljö.

Utveckling av fullständigt hanterade mikrotjänster med inbyggd tjänstidentifiering och konfigurationshantering

Gemensam teknik, drift och integrerad support av Microsoft och Pivotal

Felsök eller identifiera snabbt flaskhalsar med Azure Monitor

Skapa enkelt Java-program, från källa till container, med fullständigt integrerade Pivotal Build Service

Snabbare utveckling

Utveckla och leverera Java-appar snabbt med hjälp av fullständigt hanterade Spring Cloud-komponenter, inklusive tjänstidentifiering, konfigurationshantering och distribuerad spårning. Distribuera källkoden eller skapa artefakter, så ansluter Azure Spring Cloud automatiskt appen till Spring Cloud-infrastrukturen.

Övervaka dina appar

Få detaljerade insikter om programberoenden och driftstelemetri med hjälp av Azure Monitor. Aggregera mått för en topologisk vy över hur olika tjänster interagerar och se genomsnittliga prestanda och felfrekvenser. Identifiera enkelt rotorsaken till problem med tillförlitlighet och flaskhalsar i prestanda.

Utöka dina appar med Spring-startare

Använd en stor portfölj med Spring-startare till att enkelt interagera med Azure-tjänster, till exempel Azure Cosmos DB, Azure Active Directory och Key Vault.

Inkludera Spring-startare i appen i stället för att behöva ta reda på relaterade beroenden manuellt. Utveckling av Spring-startare är öppen för communityn, och vi välkomnar kodbidrag.

Läs mer om Spring på Azure

Förenkla infrastrukturhanteringen

Kör Spring Boot-apparna i en fullständigt hanterad tjänst med skalbar global infrastruktur. Minska driftstopp och distributionsrisker med nyckelfärdigt stöd för blågröna distributioner.

Säkerhet i Azure

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Privat förhandsgranskning av Azure Spring Cloud

Registrera dig för den privata förhandsgranskningen.
Lär dig hur du startar en Spring Boot-app med hjälp av Azure-portalen.

Kom igång med Azure Spring Cloud

Registrera dig för förhandsversionen