Hoppa över navigering

Azure Spring Cloud

En helt hanterad Spring Cloud-tjänst som skapats och drivs i samarbete med VMWare

Förenkla utveckling och hantering av Spring Boot-appar

Använd Spring Cloud för att föra in moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot- och Steeltoe .NET Core-appar, och få bort exempelkod för att snabbt kunna utveckla robusta appar i molnet.

Utveckling av fullständigt hanterade mikrotjänster med inbyggd tjänstidentifiering och konfigurationshantering

Gemensam teknik, drift och integrerad support av Microsoft och VMWare

Felsök eller identifiera snabbt flaskhalsar med Azure Monitor

Skapa enkelt Java-program, från källa till container, med fullständigt integrerad VMWare Tanzu Build Service

Företagsnivån med VMware Tanzu är nu tillgänglig

Azure Spring Cloud Enterprise (förhandsversion) erbjuder kommersiella VMware Tanzu-komponenter som skapats specifikt för att hantera företagskrav gällande konfiguration, integrering, portabilitet, flexibilitet och support. Använd kommersiella versioner av Tanzu Build Service, Application Configuration, Service Registry med mera, med hjälp från VMware och Microsoft.

Gå med i förhandsversionen

Snabbare utveckling

Utveckla och leverera dina Java- och Steeltoe .NET Core-appar snabbt med hjälp av fullständigt hanterade Spring Cloud-komponenter, inklusive tjänstidentifiering, konfigurationshantering och distribuerad spårning. Distribuera källkoden eller skapa artefakter, så ansluter Azure Spring Cloud automatiskt appen till Spring Cloud-infrastrukturen.

Distribuera din första app

Övervaka och felsöka appar

Få detaljerade insikter om programberoenden och driftstelemetri med hjälp av Azure Monitor. Aggregera mått för en topologisk vy över hur olika tjänster interagerar och se genomsnittliga prestanda och felfrekvenser. Identifiera enkelt rotorsaken till problem med tillförlitlighet och flaskhalsar i prestanda.

Läs mer om övervakning

Utöka dina appar med Spring-startare

Använd en stor portfölj med Spring-startare till att enkelt interagera med Azure-tjänster, till exempel Azure Cosmos DB, Azure Active Directory och Key Vault.

Inkludera Spring-startare i din app så att du inte behöver lägga till beroendebeskrivningar i koden manuellt. Utveckling av Spring-startare är öppen för communityn, och vi välkomnar kodbidrag.

Läs mer om Spring på Azure

Förenkla infrastrukturhanteringen

Kör Spring Boot- och Steeltoe .NET Core-apparna i en fullständigt hanterad tjänst med skalbar global infrastruktur. Minska driftstopp och distributionsrisker med nyckelfärdigt stöd för blågröna distributioner.

Lär dig mer om distributionsstrategier

Säkerhet i Azure

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure Spring Cloud – prissättning

För varje appinstans debiteras du för en standardvaraktighet för vCPU och minnesgrupp, som omfattar 16 GB minne och 8 vCPU:er. Om du överskrider någon eller båda av gränserna i standardvaraktigheten för vCPU och minnesgrupp debiteras du för den faktiska ytterligare förbrukningen baserat på priset för överförbrukning av minne och vCPU på standardnivån.

Resurser för Azure Spring Cloud

Dokumentation

Lär dig att förstå Azure Spring Cloud-koncept och prova snabbstarter, självstudier och mycket annat.

Se dokumentationen

Utbildning

Kolla in guider och självstudier för Azure Spring Cloud på GitHub.

Se resurser på GitHub

Microsoft Learn

Lär dig mer om molnet med kostnadsfria, stegvisa och praktiskt inriktade utbildningsmoduler från Microsoft Learn.

Delta i en workshop

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Spring Cloud

Vanliga frågor och svar om Azure Spring Cloud

 • Azure Spring Cloud är en PaaS (plattform som en tjänst) för Spring-utvecklare. Hantera livscykeln för dina Spring Boot-program med omfattande funktioner för övervakning och diagnostik, konfigurationshantering, tjänstidentifiering, CI/CD-integrering, blå-gröna distributioner med mera.
 • Azure Spring Cloud gör det enkelt att distribuera Spring Boot-baserade mikrotjänstprogram till Azure utan kodändringar. Spring Cloud hanterar din programinfrastruktur så att du kan fokusera på programkod och affärslogik. Dra nytta av inbyggda kärnfunktioner som Eureka, Config Server, Service Registry Server, VMware Tanzu Build Service och blå-grön distribution. Bind ihop dina program till Azure-tjänster, till exempel Azure Cosmos DB, Azure Database for MySQL och Azure Cache for Redis.
 • Your data security and privacy are top priorities. Through data encryption, Azure helps ensure that only authorized users access application data, logs, and configurations.

  The service instances in Azure Spring Cloud are isolated from each other and deployed to security-hardened Azure Kubernetes clusters. Critical security patches for Zulu JDK and Spring Cloud runtimes are applied to Azure Spring Cloud.

  Additional security features include network isolation with Azure Virtual Network, enforced organizational compliance standards with Azure Policy, and the ability to connect to other Azure services with Managed Identity.

 • Azure Spring Cloud offers two pricing tiers: Basic and Standard. The Basic tier is targeted to Dev/Test and trying Azure Spring Cloud, and the Standard tier is optimized for running general purpose production traffic. See Azure Spring Cloud pricing details for limits and feature level comparison.
 • View the SLA for Azure Spring Cloud Standard tier. There is no SLA for the Basic tier.

Kom igång med Azure Spring Cloud