Azure Spring Cloud

En helt hanterad Spring Cloud-tjänst som skapats och drivs i samarbete med VMWare

Förenkla utveckling och hantering av Spring Boot-appar

Använd Spring Cloud för att föra in moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot- och Steeltoe .NET Core-appar, och få bort exempelkod för att snabbt kunna utveckla robusta appar i molnet.

Utveckling av fullständigt hanterade mikrotjänster med inbyggd tjänstidentifiering och konfigurationshantering

Gemensam teknik, drift och integrerad support av Microsoft och VMWare

Felsök eller identifiera snabbt flaskhalsar med Azure Monitor

Skapa enkelt Java-program, från källa till container, med fullständigt integrerad VMWare Tanzu Build Service

Snabbare utveckling

Utveckla och leverera dina Java- och Steeltoe .NET Core-appar snabbt med hjälp av fullständigt hanterade Spring Cloud-komponenter, inklusive tjänstidentifiering, konfigurationshantering och distribuerad spårning. Distribuera källkoden eller skapa artefakter, så ansluter Azure Spring Cloud automatiskt appen till Spring Cloud-infrastrukturen.

Övervaka dina appar

Få detaljerade insikter om programberoenden och driftstelemetri med hjälp av Azure Monitor. Aggregera mått för en topologisk vy över hur olika tjänster interagerar och se genomsnittliga prestanda och felfrekvenser. Identifiera enkelt rotorsaken till problem med tillförlitlighet och flaskhalsar i prestanda.

Utöka dina appar med Spring-startare

Använd en stor portfölj med Spring-startare till att enkelt interagera med Azure-tjänster, till exempel Azure Cosmos DB, Azure Active Directory och Key Vault.

Inkludera Spring-startare i din app så att du inte behöver lägga till beroendebeskrivningar i koden manuellt. Utveckling av Spring-startare är öppen för communityn, och vi välkomnar kodbidrag.

Läs mer om Spring på Azure

Förenkla infrastrukturhanteringen

Kör Spring Boot- och Steeltoe .NET Core-apparna i en fullständigt hanterad tjänst med skalbar global infrastruktur. Minska driftstopp och distributionsrisker med nyckelfärdigt stöd för blågröna distributioner.

Säkerhet i Azure

 • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Azure Spring Cloud – prissättning

För varje appinstans debiteras du för en standardvaraktighet för vCPU och minnesgrupp, som omfattar 32 GB minne och 16 vCPU:er. Om du överskrider någon eller båda av gränserna i standardvaraktigheten för vCPU och minnesgrupp debiteras du för den faktiska ytterligare förbrukningen baserat på priset för överförbrukning av minne och vCPU på standardnivån.

Azure Spring Cloud

Kom igång direkt och få en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Learn how to deploy your first app using the Azure portal.

Dokumentation och resurser

Dokumentation

Lär dig att förstå Azure Spring Cloud-koncept och prova snabbstarter, självstudier och mycket annat.

Dokumentation av Azure Spring Cloud

Azure Spring Cloud-utbildning

Kolla in guider och självstudier för Azure Spring Cloud på GitHub.

Resurser för Azure Spring Cloud på GitHub

Microsoft Learn

Lär dig mer om molnet med kostnadsfria, stegvisa och praktiskt inriktade utbildningsmoduler från Microsoft Learn.

Azure Spring Cloud-workshop

Vanliga frågor och svar om Azure Spring Cloud

 • Azure Spring Cloud är en PaaS (plattform som en tjänst) för Spring-utvecklare. Hantera livscykeln för dina Spring Boot-program med omfattande funktioner för övervakning och diagnostik, konfigurationshantering, tjänstidentifiering, CI/CD-integrering, blå-gröna distributioner med mera.
 • Azure Spring Cloud gör det enkelt att distribuera Spring Boot-baserade mikrotjänstprogram till Azure utan kodändringar. Spring Cloud hanterar din programinfrastruktur så att du kan fokusera på programkod och affärslogik. Dra nytta av inbyggda kärnfunktioner som Eureka, Config Server, Service Registry Server, VMware Tanzu Build Service och blå-grön distribution. Bind ihop dina program till Azure-tjänster, till exempel Azure Cosmos DB, Azure Database for MySQL och Azure Cache for Redis.
 • Din datasäkerhet och sekretess är av högsta prioritet. Azure ser till att endast behöriga användare får åtkomst till programdata, loggar och konfigurationer med hjälp av datakryptering.

  Tjänstinstanserna i Azure Spring Cloud är isolerade från varandra och distribueras till Azure Kubernetes-kluster med förbättrad säkerhet. Kritiska säkerhetskorrigeringar för Zulu JDK och Spring Cloud-körningar tillämpas på Azure Spring Cloud.

  Tjänsten har även ytterligare säkerhetsfunktioner som nätverksisolering med Azure Virtual Network, tvingande organisationsstandarder för efterlevnad med Azure Policy och möjligheten att ansluta till andra Azure-tjänster med hanterade identiteter.

 • Azure Spring Cloud finns i två prisnivåer: Basic eller Standard. Nivån Basic är för utveckling/testning och för att prova Azure Spring Cloud, och nivån Standard är optimerad för att köra produktionstrafik för generell användning. Se prisinformationen för Azure Spring Cloud för att se en jämförelse av begränsningarna och funktionerna i de olika nivåerna.
 • Se serviceavtalet för standardnivån av Azure Spring Cloud. Det finns inget serviceavtal för Basic-nivån.

Kom igång med Azure Spring Cloud