Azure Spring Cloud

En helt hanterad Spring Cloud-tjänst som skapats och drivs i samarbete med VMWare

Förenkla utveckling och hantering av Spring Boot-appar

Använd Spring Cloud för att föra in moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot-appar, och få bort exempelkod för att snabbt kunna utveckla robusta Java-appar. Distribuera, kör och skala enkelt appar i en fullständigt hanterad miljö.

Utveckling av fullständigt hanterade mikrotjänster med inbyggd tjänstidentifiering och konfigurationshantering

Gemensam teknik, drift och integrerad support av Microsoft och VMWare

Felsök eller identifiera snabbt flaskhalsar med Azure Monitor

Skapa enkelt Java-program, från källa till container, med fullständigt integrerad VMWare Tanzu Build Service

Snabbare utveckling

Utveckla och leverera Java-appar snabbt med hjälp av fullständigt hanterade Spring Cloud-komponenter, inklusive tjänstidentifiering, konfigurationshantering och distribuerad spårning. Distribuera källkoden eller skapa artefakter, så ansluter Azure Spring Cloud automatiskt appen till Spring Cloud-infrastrukturen.

Övervaka dina appar

Få detaljerade insikter om programberoenden och driftstelemetri med hjälp av Azure Monitor. Aggregera mått för en topologisk vy över hur olika tjänster interagerar och se genomsnittliga prestanda och felfrekvenser. Identifiera enkelt rotorsaken till problem med tillförlitlighet och flaskhalsar i prestanda.

Utöka dina appar med Spring-startare

Använd en stor portfölj med Spring-startare till att enkelt interagera med Azure-tjänster, till exempel Azure Cosmos DB, Azure Active Directory och Key Vault.

Inkludera Spring-startare i appen i stället för att behöva ta reda på relaterade beroenden manuellt. Utveckling av Spring-startare är öppen för communityn, och vi välkomnar kodbidrag.

Läs mer om Spring på Azure

Förenkla infrastrukturhanteringen

Kör Spring Boot-apparna i en fullständigt hanterad tjänst med skalbar global infrastruktur. Minska driftstopp och distributionsrisker med nyckelfärdigt stöd för blågröna distributioner.

Säkerhet i Azure

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Azure Spring Cloud – prissättning

För varje appinstans debiteras du för en standardvaraktighet för vCPU och minnesgrupp, som omfattar 32 GB minne och 16 vCPU:er. Om du överskrider någon eller båda av gränserna i standardvaraktigheten för vCPU och minnesgrupp debiteras du för den faktiska ytterligare förbrukningen baserat på priset för överförbrukning av minne och vCPU på standardnivån.

Azure Spring Cloud

Kom igång direkt och få en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig hur du startar en Spring Boot-app med hjälp av Azure-portalen.

Dokumentation och resurser

Dokumentation

Börja med att läsa dokumentationen så att du kommer igång snabbt. Förstå koncepten för Azure Spring Cloud, prova snabbstarter, självstudier och mycket annat.

Dokumentation av Azure Spring Cloud

Azure Spring Cloud-utbildning

Kolla in guider och självstudier för Azure Spring Cloud på GitHub.

Utbildningsresurser för Azure Spring Cloud på GitHub

Microsoft Learn

Lär dig mer om molnet med kostnadsfria, stegvisa och praktiskt inriktade utbildningsmoduler från Microsoft Learn.

Startsida för Learn

Kom igång med Azure Spring Cloud