Hoppa över navigering

Service Bus

Tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst (Messaging as a Service, MaaS) och enkel hybridintegrering

Förenkla företagets meddelandehantering i molnet

Använd Azure Service Bus när du behöver en tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst som underlättar kommunikationen mellan program och tjänster (även när en eller flera parter är offline). Denna fullständigt hanterade tjänst är tillgänglig i samtliga Azure-regioner och eliminerar behovet av serverhantering och licensiering. Asynkrona åtgärder ger dig en flexibel, asynkron meddelandetjänst för kommunikation mellan klient och server med funktioner för strukturerade meddelanden enligt FIFO-metoden (först-in-först-ut) och publicering/prenumeration. Det är perfekt för uppgifter som exempelvis orderbehandling.

Läs mer om den molnbaserade meddelandetjänsten Service Bus

Skala ut ordnad meddelandehantering till flera läsare
Robust molnbaserad meddelandetjänst i Azure Service Bus

Skapa skalbara molnlösningar

Asynkrona meddelandemönster utgör själva grundbulten för varaktiga program och det blir möjligt att skala ut på ett tillförlitligt sätt. Integrera molnresurser som Azure SQL Database, Azure Storage och Web Apps med meddelandehantering via Service Bus för att få smidig drift vid varierande belastning samtidigt som konfigurationen är robust nog att tåla tillfälliga haverier.

Implementera komplexa arbetsflöden för meddelandehantering

Bygg tåliga topologier för meddelandehantering och komplex routning, samt utöka tillgängligheten. Använd Service Bus till att leverera meddelanden till flera prenumeranter och sprida ut stora meddelandeleveranser över flera underordnade system.

Komplexa arbetsflöden för meddelandehantering
Kommunikation i hybridmolnet

Aktivera mycket säker kommunikation i hybridmolnlösningar

Få åtkomst till befintliga tillgångar oavsett var de finns utan att bekymra dig om komplexa konfigurationer med brandväggar, nätverk och VPN-anslutningar, och använd funktionen för hybridanslutningar i Service Bus Relay. De här tjänsterna ger dig förbättrad autentisering, anslutningar via molnet samt möjligheten att se och övervaka aktiviteter.

Låt flera appar dela på samma anslutning

Låt dina data ligga kvar lokalt och använd hybridanslutningar och Service Bus Relay för att bevilja åtkomst från molnet eller valfri plats via en enda säker anslutning.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Starta ditt kostnadsfria konto med Service Bus