Hoppa över navigering

Service Bus

Tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst (Messaging as a Service, MaaS) och enkel hybridintegrering

 • Skapa pålitliga och elastiska molnappar med meddelanden
 • Skydda ditt program mot tillfälliga trafikökningar
 • Koppla bort dina program från varandra
 • Anslut dina befintliga lokala system till molnlösningar
 • Distribuera meddelanden till flera oberoende serverdelssystem
 • Skala ut ordnade meddelanden till flera läsare
 • Ge dina befintliga Java Message Service-program (JMS) möjligheten att kommunicera med Service Bus

Förenkla företagets meddelandehantering i molnet

Använd Service Bus när du behöver en tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst som underlättar kommunikationen mellan program och tjänster, även när de är offline. Denna fullständigt hanterade tjänst är tillgänglig i samtliga Azure-regioner och eliminerar behovet av serverhantering och licensiering. Få mer flexibilitet vid hantering av meddelanden mellan klient och server med asynkron drift samt strukturerade meddelanden enligt FIFO-metoden (först-in-först-ut) och funktioner för publicering/prenumeration.

Skapa skalbara molnlösningar

Utnyttja kraften hos mönster för asynkrona meddelanden för att på ett tillförlitligt sätt skala dina företagsprogram. Integrera molnresurser som Azure SQL Database, Azure Storage och Web Apps med meddelandehantering via Service Bus för att få smidig drift vid varierande belastning samtidigt som konfigurationen är robust nog att tåla tillfälliga haverier.

Implementera komplexa arbetsflöden för meddelandehantering

Förbättra tillgängligheten genom att skapa meddelandetopologier med komplex routning. Använd Service Bus till att leverera meddelanden till flera prenumeranter och sprida ut stora meddelandeleveranser över flera underordnade system.

Ge dina befintliga Java Message Service-program (JMS 2.0) möjligheten att kommunicera med Service Bus via AMQP

Få en fullständigt hanterad tjänst för företagsmeddelanden med inbyggt JMS-stöd utan att behöva oroa dig om licenser och driftskostnader för att köra meddelandehantering i en lokal miljö eller en IaaS-miljö (infrastruktur som en tjänst).

Varför ska du lita på Service Bus?

 • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
 • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Titta på en omfattande lista.

Priser för Service Bus

 • Ingen startkostnad
 • Inga uppsägningsavgifter
 • Betala bara för det du använder

Allt du behöver för att komma igång

Kom igång med 750 timmar Service Bus utan kostnad plus en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Service Bus med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Service Bus med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Starta ditt kostnadsfria konto med Service Bus

Kan vi hjälpa dig?