Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Service Bus

Håll appar och enheter anslutna över privata och offentliga moln

Kör var som helst, anslut nästan allt

Azure Service Bus är ett generiskt, molnbaserat meddelandesystem för att ansluta i stort sett vad som helst - program, tjänster och enheter - oavsett var de finns. Koppla ihop appar som körs på Azure, lokala system eller bådadera. Du kan till och med använda Service Bus för att ansluta hushållsapparater, sensorer och andra enheter som t.ex. surfplattor och telefoner till ett centralt program eller till varandra.

Bygg robusta molnlösningar som skalas för att möta behoven

Asynkrona meddelandemönster är hörnstenen i arkitektur för pålitliga och skalbara program. Integration av molnresurser som Azure SQL Database, Storage och Web Apps för App Service, med Service Bus-meddelandehantering garanterar smidig drift vid stor och varierande belastning samtidigt som den är robust nog att tåla tillfälliga haverier.

Hantera meddelandeleveranser i molnet

Köer ger enkel leverans av meddelanden enligt först in-, först ut-principen och stöder flera standardprotokoll (REST, AMQP, WS*) och API:er. Ämnen levererar meddelanden till flera prenumerationer och sprider ut stora meddelandeleveranser till underordnade system.

Ansluta lokala program till molnet

Service Bus-relätjänsten löser den ibland svåra kommunikationen mellan lokala program och världen utanför genom att låta lokala webbtjänster projicera publika slutpunkter. Systemen kan sedan att komma åt dessa webbtjänster och de kan köras kontinuerligt från valfri plats i världen.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa webb- och mobilappar för valfri plattform och enhet

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Starta ditt kostnadsfria konto med Service Bus

Kom igång