Service Bus

Tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst (Messaging as a Service, MaaS) och enkel hybridintegrering

Förenkla företagets meddelandehantering i molnet

Använd Azure Service Bus när du behöver en tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst som underlättar kommunikationen mellan program och tjänster (även när en eller flera parter är offline). Denna fullständigt hanterade tjänst är tillgänglig i samtliga Azure-regioner och eliminerar behovet av serverhantering och licensiering. Asynkron drift möjliggör även en flexibel asynkron meddelandetjänst för kommunikation mellan klient och server med funktioner för strukturerade meddelanden enligt FIFO-metoden (först-in-först-ut) och publicering/prenumeration. Perfekt för orderbehandling och liknande uppgifter!

Läs mer om den molnbaserade meddelandetjänsten Service Bus

Skala ut ordnad meddelandehantering till flera läsare
Robust molnbaserad meddelandetjänst i Azure Service Bus

Skapa skalbara molnlösningar

Asynkrona meddelandemönster utgör själva grundbulten för tillförlitligheten i programmen och gör det möjligt att skala ut på ett förutsägbart sätt. När du integrerar molnresurser som Azure SQL Database, Storage och Web Apps för App Service med meddelandehantering via Service Bus får du smidig drift vid varierande belastning samtidigt som konfigurationen är robust nog att tåla tillfälliga haverier.

Implementera komplexa arbetsflöden för meddelandehantering

Bygg tåliga topologier för meddelandehantering med komplex routning och utökad tillgänglighet. Använd Service Bus till att leverera meddelanden till flera prenumeranter och sprida ut stora meddelandeleveranser över flera underordnade system.

Service Bus-relä

Komplexa arbetsflöden för meddelandehantering
Kommunikation i hybridmolnet

Aktivera säker kommunikation i hybridmolnlösningar

Nu kan du komma åt befintliga tillgångar – oavsett var de finns – utan att behöva bekymra dig om komplexa konfigurationer med brandväggar, nätverk och VPN-anslutningar. Du använder bara funktionen för hybridanslutningar i Service Bus Relay. De här tjänsterna ger dig förbättrad autentisering, anslutningar via molnet samt möjligheten att visa och övervaka aktiviteter.

Låt flera appar dela på samma anslutning

Låt dina data ligga kvar lokalt och bevilja åtkomst från molnet eller valfri plats via en säker anslutning med hybridanslutningar och Service Bus Relay.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Starta ditt kostnadsfria konto med Service Bus