Logic Apps

Bygg snabbt kraftfulla integreringslösningar

Koppla samman affärskritiska appar och tjänster med Azure Logic Apps och automatisera era arbetsflöden utan att skriva en enda rad kod.

Färdiga anslutningsappar minskar utmaningarna med integrering

Du kan ansluta appar, data och enheter överallt – lokalt eller i molnet – med vårt stora utbud av programvara som en tjänst (SaaS)- och molnbaserade anslutningsappar som omfattar Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google-tjänster med mera. Det har aldrig varit enklare att få åtkomst till data och hålla dina olika system uppdaterade i realtid. Nya anslutningar läggs till i Azure Marketplace hela tiden.

Anslut och integrera data från molnet till lokala platser

Med Logic Apps får du en kraftfull uppsättning funktioner som gör det lättare att låsa upp data bakom brandväggen, säkert ansluta till molnbaserade tjänster och utnyttja omfattande integreringsfunktioner utan att behöva migrera utanför de lokala system som du redan har investerat i.

B2B och företagsmeddelanden i molnet

Med B2B-funktioner i Logic Apps blir det enklare att arbeta med handelspartner via Electronic Data Interchange (EDI)-standarder inklusive EDIFACT, X12 och AS2. Med integreringen av Microsoft Operations Management Suite kan du enkelt se och felsöka de här transaktionerna, vilket gör det enklare för små och medelstora företag att arbeta med partner och gör det möjligt för större företag att utnyttja skalningsfördelarna med molnet för B2B-meddelanden.

Utnyttja dina nuvarande BizTalk Server-investeringar för att ansluta till SaaS-program

Med Logic Apps kan du starta bearbetning av Azure BizTalk Server från molnet, vilket gör att du kan utnyttja befintliga processer som är implementerade med BizTalk Server, bevara data i den lokala miljön och integrera med molnbaserade processer. Med en ny adapter kan BizTalk Server anropa Logic Apps, som tillhandahåller sömlös anslutning till ett antal SaaS-program, inklusive SalesForce.com och SharePoint Online. Detta gör att du kan utnyttja molnbaserad integrering och hantera data och processer helt lokalt.

Upplev kraften hos Azure-tjänsterna

Upplev kraftfulla Azure-tjänster som Machine Learning och Cognitive Services – bygg omfattande serverlösa arbetsflöden, utöka dina integreringsscenarier och få fördjupade kunskaper om alla dina anslutna system, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Kunder som använder Logic Apps idag

  • Nord Lock
  • Mission Linen Supply
  • eSmart systems

Webbseminarium

Miniatyr av webbseminariet för Azure Service Bus och integrering.

Titta på det här webbseminariet och lär dig hur du använder Azure Service Bus och andra Azure-tjänster för integrering.

Video

Miniatyr av videon för arkitekturmönster för meddelanden och händelser.

Läs om verkliga scenarier och arkitekturmönster för meddelanden och händelser med hjälp av händelsehubb, Service Bus, Event Grid och lagringsköer. Lär dig när du ska använda olika typer av tjänster som hjälp att bygga rätt lösning för serverlösa lösningar, integrering, stordata och DevOps.

Dokumentation

Bild av titelsidan för Application Integration Services-rapporten

Integrering av program kräver ofta anslutning av flera oberoende system, ofta på komplexa sätt. Läs detta white paper och lär dig hur API Management, Logic Apps, Service Bus och Event Grid fungerar tillsammans för att skapa en komplett lösning för integrering av både molnbaserade och lokala program.

Utforska Microsoft-integrering

Event Grid

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov.

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln