Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Förenkla belastningsutjämning för program

Med den interna belastningsutjämnaren för molntjänster och virtuella datorer kan du skapa högtillgängliga och skalbara program på några minuter. Azure Load Balancer har stöd för TCP/UDP-baserade protokoll som HTTP, HTTPS och SMTP samt protokoll som används för program med realtidsröst- och videofunktioner.

Hög tillgänglighet och kraftiga prestanda för dina program.

Load Balancer använder automatisk skalning för att matcha ökad apptrafik. Användarupplevelsen i programmen förbättras avsevärt, utan att du behöver konfigurera om eller hantera belastningsutjämnaren.

Intern belastningsutjämnare

Använd den interna belastningsutjämnaren för trafik mellan virtuella datorer i dina privata virtuella nätverk eller använd den till att skapa hybridappar på flera nivåer.

Bygg program med hög tillförlitlighet

Load Balancer kontrollerar hälsotillståndet hos programinstanserna, plockar automatiskt bort felaktiga instanser och återinför dem igen när de fungerar felfritt. Använd Load Balancer för att förbättra programdrifttiden.

Skydda dina nätverk

Styr inkommande och utgående nätverkstrafik och skydda privata nätverk med inbyggda NAT-funktioner (Network Address Translation). Skydda ditt nätverk genom att integrera nätverkssäkerhetsgrupper med Load Balancer.

Utöka din räckvidd med IPv6

Belastningsutjämnad IPv6-Internetanslutning hela vägen till ursprungliga IPv6-slutpunkter på virtuella Azure-datorer. Ursprungliga dubbla stackslutpunkter hjälper till att uppfylla efterlevnadskraven och hantera det snabbt växande antalet enheter på mobila marknader och IoT-marknader med behov av att ansluta till Azure-baserade enheter.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Skala dina program direkt med Load Balancer