Belastningsutjämnare

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Förenkla belastningsutjämning för program

Med den interna belastningsutjämnaren för molntjänster och virtuella datorer kan du skapa högtillgängliga och skalbara appar på några minuter. Azures belastningsutjämnare stöder TCP/UDP-baserade protokoll som HTTP, HTTPS och SMTP samt protokoll som används för appar med realtidsröst- och videomeddelanden.

Hög tillgänglighet och kraftiga prestanda för dina program.

Belastningsutjämnare använder automatisk skalning för att matcha ökad apptrafik. Användarupplevelsen förbättras avsevärt, utan att du behöver konfigurera om eller hantera belastningsutjämnaren.

Intern belastningsutjämnare

Använd den interna belastningsutjämnaren för trafik mellan virtuella datorer i dina privata virtuella nätverk eller använd den till att skapa hybridappar på flera nivåer.

Bygg program med hög tillförlitlighet

Belastningsutjämnare kontrollerar hälsotillståndet på dina appinstanser, plockar automatiskt bort felaktiga instanser och återinför dem igen när de fungerar felfritt. Med belastningsutjämnare kan du få betydligt bättre drifttid.

Skydda dina nätverk

Styr inkommande och utgående nätverkstrafik och skydda privata nätverk med inbyggda NAT-funktioner (Network Address Translation). Skydda ditt nätverk genom att integrera nätverkssäkerhetsgrupper med belastningsutjämnare.

Utöka din räckvidd med IPv6

Belastningsutjämnade IPv6-anslutning hela vägen till ursprungliga IPv6-slutpunkter på Azure Virtual Machines. Ursprungliga dubbla stackslutpunkter hjälper till att uppfylla efterlevnadskrav och hantera det snabbt växande antalet enheter på mobila och IoT-marknader som vill ansluta till Azure-baserade enheter.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några minuter

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Starta ditt kostnadsfria konto med Belastningsutjämnare