Azure IoT Edge

Molnintelligens distribuerad lokalt på IoT-gränsenheter

Skapa den intelligenta nätverksgränsen

Azure IoT Edge är en fullständigt hanterad tjänst byggd på Azure IoT Hub. Distribuera dina molnarbetsbelastningar – artificiell intelligens, Azure och tjänster från tredje part, eller en egen affärslogik – för att köra IoT-gränsenheter via standardcontainrar. Genom att flytta vissa arbetsbelastningar till nätverksgränsen lägger enheterna mindre tid på att kommunicera med molnet, reagerar snabbare på lokala förändringar och fungerar pålitligt även vid längre offlineperioder.

Certifierad IoT Edge-maskinvara: Fungerar med Linux- eller Windows-enheter som stöder containermotorer

Körning: Kostnadsfri och öppen källkod under MIT-licensen för att ge dig mer kontroll och kodflexibilitet

Moduler: Docker-kompatibla containrar från Azure-tjänster eller Microsoft-partner för att köra affärslogik vid nätverksgränsen

Molngränssnitt: Hantera och distribuera arbetsbelastningar fjärranslutet via molnet genom Azure IoT Hub med zero-touch-etablering av enheter

Avlasta AI- och analysarbetsbelastningar till nätverksgränsen

Distribuera modeller som är skapade och tränade i molnet och kör dem lokalt. Om du till exempel distribuerar en prediktiv modell till en fabrikskamera för att testa kvalitetskontroll och ett fel upptäcks så utlöser IoT Edge en avisering och bearbetar data lokalt eller skickar dem till molnet för vidare analys.

Titta på Custom Vision AI på IoT Edge

Beställ Vision AI-utvecklarsatsen

Enklare utveckling

Använd befintliga kompetensuppsättningar för utvecklare och koda på det språk du kan. IoT Edge-koden är konsekvent i molnet och på nätverksgränsen, och den stöder språk som C, C#, Java, Node.js och Python.

Titta på Komma igång med IoT Edge-utveckling

Lär dig hur du förbereder din utvecklings- och testmiljö

Reagera nästan i realtid

Att ha kortast möjliga svarstid mellan data och beslut är kritiskt. I stället för att bearbeta dina data i molnet gör IoT Edge det på själva enheten, med alternativet att använda maskinvaruarkitektur från Microsoft med namnet Project Brainwave. Den använder en omprogrammerbar grindmatris (FPGA) för att göra AI-beräkningar i realtid, vilket ger dig den information du behöver direkt för att fatta kritiska affärsbeslut.

Läs mer om Project Brainwave

Minska kostnaderna för IoT-lösningar

Bara en liten del av IoT Edge-data som hämtas är användbara efter analys. Använd tjänster som Azure Stream Analytics eller molntränade maskininlärningsmodeller för att bearbeta data lokalt och bara skicka det som behövs till molnet för vidare analys. Det minskar kostnaden för att skicka alla data till molnet samtidigt som datakvaliteten blir hög.

Kom igång med Azure Stream Analytics på IoT Edge

Använd offline eller med tillfällig anslutning

Driv dina enheter på nätverksgränsen tillförlitligt och säkert även när de är offline eller har tillfällig anslutning till molnet. Azure IoT Edge-enhetshantering synkroniserar automatiskt enheters senaste tillstånd när de återansluts för att säkerställa sömlös funktion.

Läs mer

IoT Edge-säkerhet för dina företagsdistributioner på nätverksgränsen

 • Ser till att dina enheter har rätt programvara och att bara behöriga gränsenheter kan kommunicera med varandra
 • Integreras med Azure Defender för IoT för att hjälpa till att ge ett heltäckande skydd mot hot samt hantering av säkerhetsstatus
 • Stöder alla moduler för maskinvarusäkerhet för att ge starka autentiserade anslutningar för konfidentiell databehandling

IoT Edge-priser

IoT Edge består av Edge-körning, Edge-moduler och ett molngränssnitt via Azure IoT Hub. IoT Edge-körningen har öppen källkod och är kostnadsfri.

Se IoT Edge-priser

Kom igång med Azure IoT Edge

Följ dessa snabbstarter för att: Distribuera kod till en Linux-enhet. Distribuera kod till en Windows-enhet.

Titta på webbseminariet på begäran för att lära dig hur du drar nytta av IoT-enhetsgenererade data.

Besök GitHub för projekt med öppen källkod som Edge-agenten, Edge-hubb och IoT Edge-säkerhetsdaemon.

Dokumentation, resurser och utbildningsverktyg

MS Learn

Oavsett om IoT är nytt för dig eller du är en erfaren utvecklare får du med IoT School rollbaserat utbildningsmaterial och resurser så att du kan planera och skapa egna IoT-lösningar.

Påbörja utbildningen

IoT Show

Se de senaste IoT Edge-funktionerna, demonstrationer, kund- och partnerspotlights, branschföreläsningar och tekniska analyser.

Titta nu

Utvecklarguide

Hitta de resurser du behöver för att komma igång och arbeta med tekniska utmaningar i en praktisk guide.

Hämta nu

IoT-teknikcommunity

Ställ frågor till och få support från Microsoft-utvecklare och experter i Azure-communityn.

Delta i samtalet

Dokumentation

Skapa den intelligenta nätverksgränsen med hjälp av fem minuter långa snabbstarter, instruktioner, självstudier och exempelkod.

Se dokumentationen

Används av företag i flera branscher

Shell
Schneider Electric
Tetra Pak
PCL Construction
Alaska Department of Transportation and Public Facilities
Buhler

IoT Edge-uppdateringar, bloggar och meddelanden

 • IoT Edge har tre komponenter. IoT Edge-moduler är containrar som kör Azure-tjänster, tjänster från tredje part eller egen kod. De distribueras till IoT Edge-aktiverade enheter och körs lokalt på enheterna. IoT Edge-körningen körs på varje IoT Edge-aktiverad enhet och hanterar modulerna som distribueras till varje enhet. Det molnbaserade gränssnittet fjärrövervakar och -hanterar IoT Edge-aktiverade enheter.
 • IoT Edge tillhandahåller även:

  • Moby-system för containerhantering
  • Hög tillgänglighet med Kubernetes
  • Utvidgad offlinefunktion
  • Zero-touch-etablering av gränsenheter
  • Säkerhetshanterare med stöd för maskinvarubaserad förtroenderot
  • Automatisk enhetskonfigurationstjänst för skalanpassad distribution och konfiguration av gränsenheter
  • Stöd för SDK:er i C, C#, Node, Python och Java
  • Verktyg för modulutveckling, inklusive kodning, testning, felsökning och distribution
  • CI/CD-pipeline med Azure DevOps
 • IoT Edge är bland de mest öppna gränsplattformarna i dag och Microsoft använder öppen källkod-teknik för att leverera innovationer på nätverksgränsen. IoT Edge-körningen har öppen källkod under MIT-licens för att ge dig mer kontroll och flexibilitet i koden. Vi stöder Moby-systemet för containerhantering, som utvidgar begreppen containerisering, isolering och hantering i molnet till enheter på nätverksgränsen. Vi stöder även Kubernetes för att hantera dina IoT Edge-distributioner, med hantering av enheter från flera IoT-hubbar med hjälp av ett enda Kubernetes-gränssnitt.
 • IoT Edge stöder Azure-logik, logik från tredje part och anpassad logik som körs på nätverksgränsen. Dra nytta av funktioner för nätverksgränsen, bläddra bland Edge-moduler på Azure Marketplace. De är containerbaserade och certifierade för att fungera med IoT Edge för kortare tid till marknaden. Om du är programvarupartner kan du lära dig hur du publicerar IoT Edge-moduler.

  IoT Edge stöder Windows- och Linux-operativsystem och körs på enheter med så lite som 128 MB minne. Se Azure Certified for IoT-enhetskatalogen för att hitta maskinvara från tredje part baserad på kärnfunktioner som AI-stöd, enhetshantering och säkerhet. Om du är maskinvarupartner kan du lära dig hur du certifierar maskinvara för nätverksgränsen.

 • Microsoft samarbetar med DJI, Qualcomm, SAP och NVIDIA för IoT Edge-tjänster. Utveckla IoT Edge-lösningar att köras på avancerade GPU-drivna kommersiella drönare med DJI. Kör IoT Edge- och AI-tjänster på Snapdragon-kameraplattformen med Vision AI-utvecklarsatsen med Qualcomm. Distribuera viktiga affärsfunktioner som Edge-moduler med SAP. Få videoanalys i realtid på nätverksgränsen genom att konvertera videofeeds till sensortelemetri med NVIDIA.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto