Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på enheter på nätverksgränsen – Azure IoT Edge är en fullständigt hanterad tjänst som levererar molnintelligens lokalt genom att distribuera och köra artificiell intelligens (AI), Azure-tjänster och anpassad logik direkt på IoT-enheter för flera plattformar. Kör IoT-lösningen säkert och skalanpassat – i molnet eller offline.

Skapa en intelligent nätverksgräns

I Sakernas Internet konvergeras artificiell intelligens med databehandling i molnet och på nätverksgränsen. Behållaranpassa molnarbetsbelastningar – till exempel Azure Cognitive Services, Machine Learning, Stream Analytics och Functions – och kör dem lokalt på enheter från en Raspberry Pi till en industrigateway med hjälp av Azure IoT Edge. Hantera program och enheter på nätverksgränsen med Azure IoT Hub, skalat för att hantera dina lösningar som körs i molnet eller i privata miljöer, till exempel Azure Stack.

Qualcomm och Microsoft öppnar AI-seendets ögon

Utveckla snabbt kamerabaserade IoT-lösningar med enhetsintegrerad AI och databehandling på nätverksgränsen.

Beställ din utvecklingssats för AI-seende redan idag

Reagera nästan i realtid

De flesta data blir oanvändbara bara några sekunder efter att de genererats, så det är viktigt att ha kortast möjliga svarstid mellan data och beslut. IoT Edge ger optimerad prestanda mellan nätverksgränsen och molnet samtidigt som hantering, säkerhet och skala säkerställs.

Skydda den intelligenta nätverksgränsen

Intelligenta enheter på nätverksgränsen riskerar att utsättas för olika säkerhetshot, från fysisk manipulering till IP-hackning. IoT Edge är utformat för säkerhet som omfattar olika riskprofiler och distributionsscenarier, och erbjuder samma skydd som du förväntar dig från alla Azure-tjänster.

Läs mer om ramverket för säkerhet på nätverksgränsen

Distribuera AI och analys till nätverksgränsen

Med IoT Edge kan du distribuera komplex händelsebearbetning, Machine Learning, bildigenkänning och annan värdefull artificiell intelligens utan att skriva internt. Kör Azure-tjänster, till exempel Functions, Stream Analytics och Machine Learning, lokalt. Skapa AI-moduler och gör dem tillgängliga för communityn.

Skapa enkelt AI på nätverksgränsen med AI-verktyg för Azure IoT Edge

Minska kostnaderna för IoT-lösningar

Bara en liten del av IoT-data som hämtas är användbara efter analys. Använd tjänster som Azure Stream Analytics eller tränade modeller för att bearbeta data lokalt och bara skicka det som behövs till molnet för vidare analys. Det minskar kostnaden för att skicka alla data till molnet samtidigt som datakvaliteten blir hög.

Enklare utveckling

IoT Edge följer samma programmeringsmodell som andra Azure IoT-tjänster – samma kod kan exempelvis köras på en enhet och i molnet. IoT Edge har stöd för operativsystem som Linux och Windows, och språk som Java, .NET Core 2.0, Node.js, C och Python, så du kan koda på ett språk du kan och använda befintlig affärslogik utan att skriva från grunden.

Använd offline eller med tillfällig anslutning

Med IoT Edge fungerar dina enheter på nätverksgränsen tillförlitligt och säkert även när de är offline eller har tillfällig anslutning till molnet. Azure IoT-enhetshantering synkroniserar automatiskt enheters senaste tillstånd när de återansluts för att säkerställa sömlös funktion.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure IoT Edge

Distribuera de här tjänsterna med IoT Edge

Om du vill ... Använd den här
Skapa och distribuera AI-modeller Maskininlärning
Anpassa modeller för visuellt innehåll för ditt användningsfall Custom Vision Service
Bearbeta strömningsdata i realtid Stream Analytics
Bearbeta händelser med serverlös kod Funktioner
Distribuera en SQL Server-databas till nätverksgränsen SQL Server-databaser
Följ Industri 4.0-standarder för samverkan OPC Unified Architecture
Skapa anpassad logik Anpassad modul

Vi lägger hela tiden till nya tjänster i IoT Edge. Läs vårt blogginlägg med den senaste informationen.

Relaterade lösningar

Översikt över Azure IoT

Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Få mer information

Hitta en partner som kan hjälpa dig

Kom igång med Azure IoT Edge