Textanalys

Identifiera attityd, nyckelfraser, namngivna entiteter och språk i texten

Extrahera information från text

Använd demon nedan för att experimentera med API:t för textanalys. Välj något av våra exempel eller ange en egen text. Identifiera språk, känsla, nyckelfraser och entiteter (förhandsversion) i texten genom att klicka på "Analysera".

Se hur det fungerar

 1. Analyserad text
 2. JSON
Språk: English (säkerhet: 100 %)
Nyckelfraser: week, Space Needle, wonderful trip, Seattle, times
Sentiment:
84 %
Namngivna entiteter: Seattle [Location]
last week [DateTime-DateRange]
Space Needle [Location]
Space Needle [Organization]
2 [Quantity-Number]
Länkade entiteter: I had a wonderful trip to Seattle last week and even visited the Space Needle 2 times!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "62e89d22-f2e0-4d75-b819-ee1c024a0ec3",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "62e89d22-f2e0-4d75-b819-ee1c024a0ec3",
    "keyPhrases": [
     "week",
     "Space Needle",
     "wonderful trip",
     "Seattle",
     "times"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "62e89d22-f2e0-4d75-b819-ee1c024a0ec3",
    "score": 0.83725243806838989
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "62e89d22-f2e0-4d75-b819-ee1c024a0ec3",
    "entities": [
     {
      "name": "Seattle",
      "matches": [
       {
        "text": "Seattle",
        "offset": 26,
        "length": 7
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Seattle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle",
      "bingId": "5fbba6b8-85e1-4d41-9444-d9055436e473",
      "type": "Location",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "last week",
      "matches": [
       {
        "text": "last week",
        "offset": 34,
        "length": 9
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "DateTime",
      "subType": "DateRange"
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 65,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Space Needle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Needle",
      "bingId": "f8dd5b08-206d-2554-6e4a-893f51f4de7e",
      "type": "Location",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 65,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "Organization",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "2",
      "matches": [
       {
        "text": "2",
        "offset": 78,
        "length": 1
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "Quantity",
      "subType": "Number"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Vill du skapa det här?

Känsloanalys

API:t returnerar en poäng mellan 0 och 1. Poäng nära 1 anger positiv känsla och poäng nära 0 anger negativ känsla. Känslopoängen genereras med klassificeringstekniker. Indatafunktionerna för klassificerarna innefattar n-gram, funktioner som genereras från ordklasstaggar samt ordinbäddningar. Den stöds på en mängd olika språk.

Läs mer

Extraktion av nyckelfraser

API:t returnerar en lista med strängar som anger samtalsämnen i den inmatade texten.

Vi använder tekniker från de avancerade verktygen för språkbearbetning i Microsoft Office. Text på engelska, tyska, spanska och japanska stöds.

Läs mer

Språkspårning

API:t returnerar det identifierade språket och en poäng mellan 0 och 1. 1 poäng visar att korrekt språk har identifierats med 100 procents säkerhet. 120 språk stöds totalt.

Läs mer

Igenkänning av namngiven entitet

Identifiera alla namngivna entiteter i texten, till exempel organisationer, personer och platser. Med entitetslänkning särskiljs distinkta entiteter genom att text associeras med ytterligare information på webben. Använd det till exempel för att ange om en term som ”times” avser ”New York Times” eller ”Times Square”.

Läs mer
Prism Skylabs

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann: Vice President of Product and Engineering | Prism Skylabs

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Handskriftsigenkänning

En AI-tjänst som identifierar digitala pennanteckningar, som handskrift, former och layouter

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Formigenkänning

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Avancerad läsare

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Tal till text

Konvertera talljud till text för att skapa mer naturliga interaktioner

Text till tal

Konvertera text till tal och skapa mer naturliga, användarvänliga gränssnitt

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Personanpassning

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Är du redo att ge din app ett lyft?