Hoppa över navigering

Textanalys

Identifiera attityd, nyckelfraser och språk i texten

Extrahera information från text

Använd demon nedan för att experimentera med API:t för textanalys. Välj något av våra exempel eller ange en egen text. Identifiera språk, känsla, nyckelfraser och entiteter (förhandsversion) i texten genom att klicka på "Analysera".

Se hur det fungerar

 1. Analyserad text
 2. JSON
Språk: English (säkerhet: 100 %)
Nyckelfraser: Seattle, wonderful trip, Space Needle
Sentiment:
98 %
Länkade entiteter (förhandsversion): I had a wonderful trip to Seattle and enjoyed seeing the Space Needle!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "d687a22e-665a-435d-a6f5-d53c11cdb08c",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "d687a22e-665a-435d-a6f5-d53c11cdb08c",
    "keyPhrases": [
     "Seattle",
     "wonderful trip",
     "Space Needle"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "d687a22e-665a-435d-a6f5-d53c11cdb08c",
    "score": 0.97037649154663086
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "d687a22e-665a-435d-a6f5-d53c11cdb08c",
    "entities": [
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "the Space Needle",
        "offset": 53,
        "length": 16
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Space Needle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Needle",
      "bingId": "f8dd5b08-206d-2554-6e4a-893f51f4de7e"
     },
     {
      "name": "Seattle",
      "matches": [
       {
        "text": "Seattle",
        "offset": 26,
        "length": 7
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Seattle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle",
      "bingId": "5fbba6b8-85e1-4d41-9444-d9055436e473"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Vill du skapa det här?

Känsloanalys

API:t returnerar en poäng mellan 0 och 1. Poäng nära 1 anger positiv känsla och poäng nära 0 anger negativ känsla. Känslopoängen genereras med klassificeringstekniker. Indatafunktionerna för klassificerarna innefattar n-gram, funktioner som genereras från ordklasstaggar samt ordinbäddningar. Den stöds på en mängd olika språk.

Läs mer

Extraktion av nyckelfraser

API:t returnerar en lista med strängar som anger samtalsämnen i den inmatade texten.

Vi använder tekniker från de avancerade verktygen för språkbearbetning i Microsoft Office. Text på engelska, tyska, spanska och japanska stöds.

Läs mer

Språkspårning

API:t returnerar det identifierade språket och en poäng mellan 0 och 1. 1 poäng visar att korrekt språk har identifierats med 100 procents säkerhet. 120 språk stöds totalt.

Läs mer

Identifiera entiteter i en text Förhandsversion

Identifiera alla namngivna entiteter i texten, till exempel organisationer, personer och platser. Med entitetslänkning särskiljs distinkta entiteter genom att text associeras med ytterligare information på webben. Använd det till exempel för att ange om en term som ”times” avser ”New York Times” eller ”Times Square”.

Läs mer
Prism Skylabs

”För oss var Cognitive Services den sista pusselbiten vi behövde för att få ut den här lösningen på marknaden och verkligen revolutionera sättet att titta på video”

Katie McCann: Vice President för Product and Engineering | Prism Skylabs

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Är du redo att ge din app ett lyft?