API för lingvistisk analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Utforska strukturen i din text

Du vet vad dina användare säger, men vet du vad det betyder? Det lingvistiska API:t använder avancerade lingvistiska analysverktyg för språkbearbetning, vilket ger dig tillgång till taggning och parsning av ordklasser. Med dessa verktyg kan du fokusera på viktiga begrepp och åtgärder.

API:t kan utnyttja traditionella lingvistiska analysverktyg för att hjälpa dig att identifiera begrepp och åtgärder i din text genom att tagga ordklasser och hitta fraser och begrepp med hjälp av språkparser. Oavsett om du utvinner information ur kundfeedback, tolkar användarkommandon eller konsumerar webbtext är det viktigt att du först förstår textens struktur.

Se hur det fungerar

Genom att överföra data i den här demon samtycker du till att Microsoft lagrar dessa data och använder dem för att förbättra Microsofts tjänster, till exempel förbättra detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Uppdelning i meningar och tokenisering

Det första steget i att analysera en viss textmassa är att bryta ned den i meningar och token.

Taggning av ordklasser

När texten har delats in i token kan du hitta substantiv (entiteter, personer, platser, föremål m.m.), verb (handlingar, tillståndsändringar) med mera med hjälp av taggning av ordklasser.

Tolka beståndsdelar

Ta reda på den interna strukturen och betydelsen i en mening (entiteter, syfte m.m.) genom att bryta ned den i fraser med etiketter. Detta hjälper dig att förstå vem som gör vad med vem.

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Video-API FÖRHANDSVERSION

Intelligent videobearbetning

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall.

Intelligent tjänst för språkförståelse FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Tjänst för kunskapsutveckling FÖRHANDSVERSION

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

API för intelligent tjänst för entitetslänkning FÖRHANDSVERSION

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter.

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

API för QnA Maker FÖRHANDSVERSION

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar.

Custom Decision Service FÖRHANDSVERSION

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Prag-projektet

Gestbaserade kontroller

Projekt Nanjing

Isokronberäkningar

Johannesburg-projektet

Routningslogistik

Cuzco-projektet

Evenemang med anknytning till Wikipedia-poster

Abu Dhabi-projektet

Avståndsmatris

Wollongong-projektet

Platsinsikter

Är du redo att ge din app ett lyft?