Språklig analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Uppdelning i meningar och tokenisering

Det första steget i att analysera en viss textmassa är att bryta ned den i meningar och token.

Taggning av ordklasser

När texten har delats in i token kan du hitta substantiv (entiteter, personer, platser, föremål m.m.), verb (handlingar, tillståndsändringar) med mera med hjälp av taggning av ordklasser.

Tolka beståndsdelar

Ta reda på den interna strukturen och betydelsen i en mening (entiteter, syfte m.m.) genom att bryta ned den i fraser med etiketter. Detta hjälper dig att förstå vem som gör vad med vem.

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Handskriftsigenkänning FÖRHANDSVERSION

En AI-tjänst som identifierar digitala pennanteckningar, som handskrift, former och layouter

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Formigenkänning FÖRHANDSVERSION

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Avancerad läsare FÖRHANDSVERSION

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Avvikelseidentifiering FÖRHANDSVERSION

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Personanpassning FÖRHANDSVERSION

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Är du redo att ge din app ett lyft?