Hoppa över navigering

Språklig analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Uppdelning i meningar och tokenisering

Det första steget i att analysera en viss textmassa är att bryta ned den i meningar och token.

Taggning av ordklasser

När texten har delats in i token kan du hitta substantiv (entiteter, personer, platser, föremål m.m.), verb (handlingar, tillståndsändringar) med mera med hjälp av taggning av ordklasser.

Tolka beståndsdelar

Ta reda på den interna strukturen och betydelsen i en mening (entiteter, syfte m.m.) genom att bryta ned den i fraser med etiketter. Detta hjälper dig att förstå vem som gör vad med vem.

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Bing-taligenkänning

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Translator för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Custom Speech FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Taltjänster FÖRHANDSVERSION

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Är du redo att ge din app ett lyft?