Hoppa över navigering

Språklig analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Uppdelning i meningar och tokenisering

Det första steget i att analysera en viss textmassa är att bryta ned den i meningar och token.

Taggning av ordklasser

När texten har delats in i token kan du hitta substantiv (entiteter, personer, platser, föremål m.m.), verb (handlingar, tillståndsändringar) med mera med hjälp av taggning av ordklasser.

Tolka beståndsdelar

Ta reda på den interna strukturen och betydelsen i en mening (entiteter, syfte m.m.) genom att bryta ned den i fraser med etiketter. Detta hjälper dig att förstå vem som gör vad med vem.

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Är du redo att ge din app ett lyft?