API för lingvistisk analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Utforska strukturen i din text

Du vet vad dina användare säger, men vet du vad det betyder? Det lingvistiska API:t använder avancerade lingvistiska analysverktyg för språkbearbetning, vilket ger dig tillgång till taggning och parsning av ordklasser. Med dessa verktyg kan du fokusera på viktiga begrepp och åtgärder.

API:t kan utnyttja traditionella lingvistiska analysverktyg för att hjälpa dig att identifiera begrepp och åtgärder i din text genom att tagga ordklasser och hitta fraser och begrepp med hjälp av språkparser. Oavsett om du utvinner information ur kundfeedback, tolkar användarkommandon eller konsumerar webbtext är det viktigt att du först förstår textens struktur.

Se hur det fungerar

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Uppdelning i meningar och tokenisering

Det första steget i att analysera en viss textmassa är att bryta ned den i meningar och token.

Taggning av ordklasser

När texten har delats in i token kan du hitta substantiv (entiteter, personer, platser, föremål m.m.), verb (handlingar, tillståndsändringar) med mera med hjälp av taggning av ordklasser.

Tolka beståndsdelar

Ta reda på den interna strukturen och betydelsen i en mening (entiteter, syfte m.m.) genom att bryta ned den i fraser med etiketter. Detta hjälper dig att förstå vem som gör vad med vem.

Utforska API:erna för Cognitive Services

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Tjänst för kunskapsutveckling

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

Custom Decision Service

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Academic Knowledge API

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

API för intelligent tjänst för entitetslänkning

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter

Project Gesture

Gesture based controls

Project Knowledge Exploration

Previously called Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Event associated with Wikipedia entries

Project Academic Knowledge

Previously called Academic Knowledge

Project Local Insights

Location insights

Project Entity Linking

Previously called Entity Linking Intelligence Service API

Är du redo att ge din app ett lyft?