Language Understanding Intelligent Service

Förstå språket sammanhangsmässigt så att appen kommunicerar med människor på det sätt som de pratar

Skapa anpassade språkmodeller

Ett grundläggande problem i interaktionen mellan människor och datorer är att få datorn att förstå vad en person vill, och ta redan på vilken information som är relevant för hans eller hennes avsikter. Vår intelligenta tjänst för språkförståelse, LUIS, tillhandahåller enkla verktyg som gör att du kan skapa egna språkmodeller (avsikter/entiteter) som gör att program/robotar kan förstå dina kommandon och agera utifrån dessa... Prova vår demo för att visualisera några av de användarscenarier som bygger på LUIS.

Se hur det fungerar

Smart belysningsprogram i arbete

Programsvar från LUIS

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Varför ska jag välja LUIS?

Det är både snabbt och enkelt

LUIS är utformat så att du snabbt ska kunna distribuera en HTTP-slutpunkt som tar emot de meningar du skickar och tolkar dem utifrån den avsikt som förmedlas och de nycklar som förekommer.

Systemet lär sig och utvecklas

När slutpunkten har bearbetat några dussin interaktioner börjar LUIS med aktiv inlärning. LUIS undersöker alla talade ljud som skickas och meddelar dig om vilka du bör tagga.

Dessutom finns inbyggda program

Förutom att du kan skriva egna program så kan du komma igång snabbt med den utvalda uppsättningen färdiga språkmodeller som du kan använda direkt i dina program.

Det är ett kraftfullt verktyg för utvecklare

LUIS huvudsyfte är att göra dina utvecklare mer produktiva genom att en mängd kraftfulla verktyg görs lättillgängliga via en omfattande uppsättning API:er.

Pivothead

Genom att använda API:er för Cognitive Services tog det oss tre månader att utveckla ett par testglasögon som kan översätta text och bilder till tal, identifiera känslor och beskriva landskap. Om vi hade arbetat heltid hade vi kunnat göra det på två veckor”

Benoit Chirouter: R&D Director | Pivothead

Utforska API:erna för Cognitive Services

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Video-API FÖRHANDSVERSION

Intelligent videobearbetning

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

Language Understanding Intelligent Service FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Tjänst för kunskapsutveckling FÖRHANDSVERSION

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

API för QnA Maker FÖRHANDSVERSION

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

API för intelligent tjänst för entitetslänkning FÖRHANDSVERSION

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter

Custom Decision Service FÖRHANDSVERSION

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Prag-projektet

Gestbaserade kontroller

Cuzco-projektet

Evenemang med anknytning till Wikipedia-poster

Projekt Nanjing

Isokronberäkningar

Abu Dhabi-projektet

Avståndsmatris

Johannesburg-projektet

Routningslogistik

Wollongong-projektet

Platsinsikter

Är du redo att ge din app ett lyft?