Språkförståelse

En tjänst som baseras på maskininlärning för att skapa förståelse för naturliga språk i appar, robotar och IoT-enheter. Skapa snabbt företagsfärdiga anpassade modeller som fortsätter att förbättras.

Se hur språkförståelse fungerar

Smart belysningsprogram i arbete

Programsvar från LUIS

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Erbjudande

Lägg till naturlig språkförståelse till dina appar

LUIS är utformad för att identifiera värdefull information i konversationer, tolkar användarmål (intentioner) fångar upp värdefull information från meningar (entiteter) för en högkvalitativ och nyanserad språkmodell. Language Understanding integreras sömlöst med Speech-tjänsten för omedelbar bearbetning av tal till avsikt, och med Azure Bot Service kan du enkelt skapa en sofistikerad robot.

Skapa snabbt en anpassad språklösning

Kraftfulla utvecklarverktyg kombineras med anpassningsbara förhandsskapade appar och entitetsordlistor som Kalender, Musik och Enheter så att du kan skapa och distribuera en lösning snabbare. Ordlistor hämtas från kunskapen som är tillgänglig på webben och tillhandahåller miljarder poster som hjälper din modell att identifiera värdefull information från konversationer med användare.

Tjänsten lär sig och förbättras hela tiden

Förstärkande inlärning används för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på modellerna som bearbetar naturliga språk. När modellen börjar bearbeta inmatade data börjar LUIS med aktiv inlärning vilket gör det möjligt att konstant uppdatera och förbättra modellen.

Företagsklar och tillgänglig i hela världen

Tjänsten är redo att distribueras i kommersiella program och kan skalas med kvalitet och prestanda i företagsklass. Tjänsten följer internationell standard och har stöd för 12 språk, vilket gör den mycket tillgänglig.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Utforska LUIS-scenarier

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Översikt
 2. Flow

Chattrobot för information

Översikt

Den här informationsroboten kan svara på frågor som definierats i en kunskapsuppsättning eller en uppsättning av vanliga frågor och svar med Cognitive Services QnA Maker och svara på mer öppna frågor med hjälp av Azure Search.

Flow

 1. 1 Medarbetaren startar programroboten
 2. 2 Azure Active Directory verifierar medarbetarens identitet
 3. 3 Medarbetaren kan fråga roboten vilken typ av frågor som stöds
 4. 4 Cognitive Services returnerar vanliga frågor och svar som skapats med QnA Maker
 5. 5 Medarbetaren definierar en giltig fråga
 6. 6 Roboten skickar frågan till Azure Search som returnerar information om programdata
 7. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Se hur UPS använder LUIS för att hjälpa kunder att spåra paket i realtid

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567
 1. Översikt
 2. Flow

Chattrobot för handel

Översikt

Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning. En portvakt på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra traditionell interaktion som e-postmeddelanden och telefonsamtal genom att verifiera en kund via Azure Active Directory och Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.

Flow

 1. 1 Kunden använder din mobilapp
 2. 2 Användaren autentiserar sig med hjälp av Azure AD B2C
 3. 3 Användaren begär information med hjälp av den anpassade programroboten
 4. 4 Cognitive Services hjälper till att bearbeta förfrågan på ett naturligt språk
 5. 5 Svaret granskas av kunderna som kan förfina frågan i en naturlig konversation
 6. 6 När användaren är nöjd med resultaten uppdaterar programroboten kundens reservation
 7. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Se hur Dixons Carphone interagerar med kunder

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding
 1. Översikt
 2. Flow

IoT-enheter

Översikt

Skapa sömlösa gränssnitt för konversation med alla dina enheter som har en Internetuppkoppling, från din anslutna TV eller ditt kylskåp till enheter i ett anslutet kraftverk. LUIS kan integrera upp till 500 intentioner för att översätta kommandon till smarta åtgärder.

Flow

 1. 1 Användaren loggar in på Skype och får åtkomst till IoT Bot
 2. 2 Användaren ber roboten att tända lampan via IoT-enheten med sin röst
 3. 3 Förfrågan vidarebefordras till en tjänst från tredje part som har åtkomst till IoT-enhetsnätverket
 4. 4 Resultatet av kommandot returneras till användaren
 5. 5 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

Se hur Rockwell Automation använder Microsoft IoT-lösningsacceleratorer

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Handskriftsigenkänning FÖRHANDSVERSION

En AI-tjänst som identifierar digitala pennanteckningar, som handskrift, former och layouter

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Formigenkänning FÖRHANDSVERSION

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Avancerad läsare FÖRHANDSVERSION

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Avvikelseidentifiering FÖRHANDSVERSION

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Personanpassning FÖRHANDSVERSION

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Är du redo att ge din app ett lyft?