Language Understanding Intelligent Service

Förstå språket sammanhangsmässigt så att appen kommunicerar med människor på det sätt som de pratar

Skapa anpassade språkmodeller

Ett grundläggande problem i interaktionen mellan människor och datorer är att få datorn att förstå vad en person vill, och ta redan på vilken information som är relevant för hans eller hennes avsikter. Vår intelligenta tjänst för språkförståelse, LUIS, tillhandahåller enkla verktyg som gör att du kan skapa egna språkmodeller (avsikter/entiteter) som gör att program/robotar kan förstå dina kommandon och agera enligt dessa... Prova vår demo för att visualisera några av de användarscenarier som bygger på LUIS.

Se hur det fungerar

Smart belysningsprogram i arbete

Programsvar från LUIS

Genom att överföra data i den här demon samtycker du till att Microsoft lagrar dessa data och använder dem för att förbättra Microsofts tjänster, till exempel förbättra detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Why LUIS?

It is fast and easy

LUIS is designed to enable you to quickly deploy an HTTP endpoint that will take the sentences you send it and interpret them in terms of the intention they convey and the key entities that are present.

It learns and adapts

After your endpoint has processed a few dozen interactions, LUIS begins active learning. LUIS examines all the utterances that have been sent to it, and calls to your attention the ones that it would like you to label.

It offers pre-built applications

In addition to allowing you to build your own applications, it simplifies your jump-start by providing selected set of ready made languages models that can be directly used in your application.

It is a power developer tool

The over all experience of LUIS focuses on boosting developers’ productivity though providing a set of powerful tools, offered through a simple user-experience & comprehensive set of APIs.

Pivothead
Genom att använda API:er för Cognitive Services tog det oss tre månader att utveckla ett par testglasögon som kan översätta text och bilder till tal, identifiera känslor och beskriva landskap. Om vi hade arbetat heltid hade vi kunnat göra det på två veckor”
Benoit Chirouter: R&D Director | Pivothead

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Video-API FÖRHANDSVERSION

Intelligent videobearbetning

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Unlock video insights

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case.

Intelligent tjänst för språkförståelse FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator-API för textöversättning

Utför textöversättning enkelt med ett enda REST API-anrop

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys.

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Tjänst för kunskapsutveckling FÖRHANDSVERSION

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

API för intelligent tjänst för entitetslänkning FÖRHANDSVERSION

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter.

Academic Knowledge API

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

API för QnA Maker FÖRHANDSVERSION

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar.

Custom Decision Service FÖRHANDSVERSION

A cloud-based, contextual decision-making API that sharpens with experience

Project Prague

Gesture based controls

Nanjing Project

Isochrones Calculations

Project Johannesburg

Route logistics

Project Cuzco

Event associated with Wikipedia Entries

Project Abu Dhabi

Distance Matrix

Project Wollongong

Location insights

Är du redo att ge din app ett lyft?