Azure Cache for Redis

Blixtsnabba och fullständigt hanterade minnesinterna datalager

Din app. Snabbare.

I takt med att trafiken och kraven på din app ökar, kan du skala prestandan enkelt och kostnadseffektivt. Lägg till ett snabbt cachelager i programarkitekturen som kan hantera tusentals samtidiga användare med blixtsnabb hastighet – samtidigt som du får fördelarna med en fullständigt hanterad tjänst.

Överlägset dataflöde och prestanda som hanterar miljontals begäranden per sekund, med en svarstid under några millisekunder

Fullständigt hanterad tjänst med automatisk korrigering, uppdateringar, skalning och etablering så att du kan fokusera på utvecklingen i stället

RedisBloom, RediSearch, and RedisTimeSeries module integration, supporting data analysis, search, and streaming

Kraftfulla funktioner som klustring, inbyggd replikering, Redis on Flash och en tillgänglighet på upp till 99,99 procent

Vad du kan skapa med Azure Cache for Redis

Få snabbare program med en distribuerad cache

Komplettera databastjänster som Azure SQL Database och Azure Cosmos DB genom att göra det möjligt för datanivån att skala dataflödet till en lägre kostnad än vid utökade databasinstanser. Lagra och dela resultat från databasfrågor, sessionstillstånd och statiskt innehåll med hjälp av mönstret Cache-Aside som gör ditt program snabbare och mer skalbart.

Lagra sessionsdata effektivt

Spara, hämta och uppdatera webbens sessionsdata snabbt, som t.ex. användarcookies och utdatasidor. Förbättra prestandan i ditt program genom att öka svarstiden och hantera ökade belastningar med färre webberäkningsresurser. Använd datapersistens, geo-replikering och automatisk dataduplicering för att få maximal tillförlitlighet för användardata. Skala ut till terabytestorlek med klustring för att möta behoven hos även de största företagen.

Kommunicera mellan tjänster som meddelandekö

Använd Azure Cache for Redis som lösning när du implementerar publicerar/prenumererar eller köar arkitekturer. Dirigera meddelanden i realtid och skala upp webbkommunikationsramverk som t.ex. SignalR. Använd branschstandarden TLS-kryptering för data som överförs och konfigurera lämplig nätverksisolering med Azure Private Link.

Uppgradera apprestandan med Redis Enterprise i Azure

Få ett banbrytande stöd för populära Redis Enterprise-funktioner via Enterprise- och Enterprise Flash-nivåerna i Azure Cache for Redis, som har utvecklats i samarbete med Redis Labs. Lägg till nya datastrukturer som förbättrar analyser och maskininlärning med hjälp av modulerna RediSearch, RedisBloom och RedisTimeSeries som ingår. Få massiva cachestorlekar till ett lägre pris med hjälp av Enterprise Flash-nivån som kör Redis i en snabbare flashbaserad lagring.

Läs mer

Använd Redis som en fullständigt hanterad tjänst

Distribuera snabbare med hjälp av en fullständigt hanterad tjänst i Azure. Azure Cache for Redis körs på en Redis-server med öppen källkod och internt stöd för Redis-datastrukturer, som t.ex. hashvärden, listor och sorterade uppsättningar. Om ditt program använder Redis fungerar det med Azure Cache for Redis. Effektivisera migreringen genom att importera och exportera Azure Cache for Redis-databasfiler.

Varför ska jag lita på Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kostnadseffektiv prissättning som ger dig kontroll

Med fem prisnivåer och reserverade prisalternativ kan du skräddarsy prestandan efter din arbetsbelastning. Se prisuppgifter.

Betrott av företag i alla storlekar

Alaska Airlines gör shoppingen enklare

"We wanted to use Azure Cache for Redis and getting that running on-premises wasn't easy. But in Azure, with three clicks, we had it. We didn't have to coordinate with other teams to set up new infrastructure and figure out how to maintain it once we hit production, and that's a beautiful thing."

Ralph Feltis, Senior Software Engineer, Alaska Airlines
Alaska Airlines

CarMax styr innovationerna online

"Azure PaaS (platform as a service) gave us access to a complete set of capabilities such as Azure Cache for Redis that we didn't have to build ourselves. We can spin up these services and start using them in less than an hour, which is incredible."

Brandon Linton, Solution Architect, CarMax
CarMax

Ledare inom husdjursskötsel skapar en globalt distribuerad lösning

Mars använde Azure Cache for Redis som en meddelandekö, vilket ger snabb åtkomst till data i programsessioner och tjänster.

MARS

Chipotle skapar en skalbar ny webbplats

Chipotle använde Azure Cache for Redis till att förbättra webbplatsens prestanda och hantera sin snabbt växande kundbas.

Chipotle

Stackify hjälper andra utvecklare som använder Azure

Stackify använder Azure Cache for Redis som accelerator för företagets program. Data som ofta används placeras närmare för snabb åtkomst, vilket minskar belastningen på Azure SQL Database-instansen.

Stackify

Vanliga frågor och svar om Azure Cache for Redis

  • Azure Cache for Redis är en fullständigt hanterad minnesintern cachelagring som möjliggör högpresterande och skalbara arkitekturer. Använd den till att skapa moln- eller hybriddistributioner som hanterar miljontals förfrågningar per sekund med en svarstid under några millisekunder – och få fördelarna med den konfiguration, säkerhet och tillgänglighet som finns i en hanterad tjänst.
  • De flesta databaser lagrar data i långsammare diskbaserad lagring, men Azure Cache for Redis lagrar data i minnet. Eftersom minnet är betydligt snabbare än disklagring, kan data skrivas och hämtas mycket snabbare.
  • I vissa fall – och ofta när sessionsarkiv används – kan Azure Cache for Redis användas som en fristående databas. Men i de flesta fall används det bäst som ett komplement till en databas i form av en cache. Azure Cache hanterar data som man behöver ha åtkomst till ofta, medan databasen hanterar data som ska lagras på längre sikt.
  • Azure Cache for Redis har enastående tillförlitlighet med ett serviceavtal på 99,9 procent. De flesta nivåer har en inbyggd replik som fungerar som redundans om den primära instansen slutar fungera. Du kan också konfigurera Azure Cache for Redis-instansen till att använda datapersistens, för att kunna återställa data i händelse av ett maskinvarufel.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto