Hoppa över navigering

Azure Redis Cache

Datalagret är helhetshanterat och minnesinternt samt kompatibelt med öppen källkod, vilket ger snabba och skalbara program

Fullständigt hanterad tjänst

Använd en helhetshanterad version av den populära Redis-servern med öppen källkod och en nyckelfärdig cachelösning. Du kan dra nytta av fördelarna utan att behöva bli expert i att distribuera och hantera den.

Hög prestanda

Azure Redis Cache uppnår överlägset dataflöde och svarstidsprestanda genom att lagra data i minnet i stället för på hårddisken. Den hanterar oavbrutet läs- och skrivförfrågningar inom några få millisekunder med snabba cacheåtgärder som skalar datanivåerna när programbelastningen ökar.

Inbyggd tillförlitlighet

Standard- och Premium-nivåerna innehåller ett redundant par av virtuella datorer som är konfigurerade för datareplikering och ger maximal tillförlitlighet. Premium-cacher kan också replikera data över flera Azure-regioner som en del av ett programs implementering av haveriberedskap.

Flexibel skalning

Tack vare sina tre nivåer passar Azure Redis Cache dina behov. Starta med valfri cachestorlek och skala upp till en större senare utan att tjänsten stoppas, eller skala ner cachen inom samma nivå.

Säkerhet på företagsnivå

Azure Redis Cache har stöd för branschstandarden SSL för att skydda dina data vid överföringen och Azure Storages diskkryptering i viloläge. Du kan placera Premium-cacher i ditt eget virtuella Azure-nätverk (VNet) för att begränsa trafikvägarna ytterligare till och från din cache via din VNet-topologi och dina åtkomstprinciper.

Kompatibelt med öppen källkod

I grunden stöds Azure Redis Cache av en Redis-server med öppen källkod och internt stöd för datastrukturer som t.ex. strängar, hashvärden, listor, uppsättningar och sorterade uppsättningar. Om ditt program använder Redis fungerar det med Azure Redis Cache.

Kunder som använder Azure Redis Cache

Vad du kan skapa med Azure Redis Cache

Datacache

Azure Redis Cache är ett perfekt komplement till Azures databastjänster, som t.ex. Cosmos DB. Det är en kostnadseffektiv lösning som skalar läs- och skrivdataflöden på din datanivå. Lagra och dela databasens frågeresultat, sessionstillstånd, statiskt innehåll m.m. med hjälp av ett vanligt cache aside-mönster.

Läs mer
Data cacheAzure Redis Cache perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale, read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents and more using a common cache-aside pattern.

Skalbara webbappar

Spara, hämta och uppdatera webbens sessionsdata snabbt, som t.ex. användarcookies och utdatasidor. Azure Redis Cache förbättrar prestandan i ditt program genom att öka svarstiden och hantera ökade belastningar med färre webberäkningsresurser.

Läs mer
Scalable web appsQuickly save, retrieve and update web session data such as user cookies and output pages. Azure Redis Cache improves the performance of your application by increasing its responsiveness and enabling it to handle increasing loads with less web-compute resources.

Meddelandetjänster

Azure Redis Cache har stöd för standardpublicering och prenumerationsfunktioner. Det är perfekt att använda vid dirigering av meddelanden i realtid och uppskalning av webbkommunikationsramverk som t.ex. SignalR.

Läs mer
MessagingAzure Redis Cache supports standard publish and subscribe functionalities. It’s ideal for routing real-time messages and scaling up web communication frameworks such as SignalR.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Skapa din nästa app med hög skalbarhet och tillgänglighet med hjälp av Azure Redis Cache