Azure Cache for Redis

Datalagret är helhetshanterat och minnesinternt samt kompatibelt med öppen källkod, vilket ger snabba och skalbara program

Fullständigt hanterad tjänst

Använd en helhetshanterad version av den populära Redis-servern med öppen källkod och en nyckelfärdig cachelösning. Du kan dra nytta av fördelarna utan att behöva bli expert i att distribuera och hantera den.

Hög prestanda

Azure Cache for Redis uppnår överlägset dataflöde och svarstidsprestanda genom att lagra data i minnet i stället för på hårddisken. Den hanterar oavbrutet läs- och skrivförfrågningar inom några få millisekunder med snabba cacheåtgärder som skalar datanivåerna när programbelastningen ökar.

Inbyggd tillförlitlighet

Standard- och Premium-nivåerna innehåller ett redundant par av virtuella datorer som är konfigurerade för datareplikering och ger maximal tillförlitlighet. Premium-cacher kan också replikera data över flera Azure-regioner som en del av ett programs implementering av haveriberedskap.

Flexibel skalning

Tack vare sina tre nivåer passar Azure Cache for Redis dina behov. Starta med valfri cachestorlek och skala upp till en större senare utan att tjänsten stoppas, eller skala ner cachen inom samma nivå.

Säkerhet på företagsnivå

Azure Cache for Redis har stöd för branschstandarden SSL för att skydda dina data vid överföringen och Azure Storages diskkryptering i viloläge. Du kan placera Premium-cacher i ditt eget virtuella Azure-nätverk (VNet) för att begränsa trafikvägarna ytterligare till och från din cache via din VNet-topologi och dina åtkomstprinciper.

Kompatibelt med öppen källkod

I grunden stöds Azure Cache for Redis av en Redis-server med öppen källkod och internt stöd för datastrukturer som t.ex. strängar, hashvärden, listor, uppsättningar och sorterade uppsättningar. Om ditt program använder Redis fungerar det med Azure Cache for Redis.

Kunder som använder Azure Cache for Redis

Vad du kan skapa med Azure Cache for Redis

Datacache

Azure Cache for Redis är ett perfekt komplement till Azures databastjänster, som t.ex. Cosmos DB. Det är en kostnadseffektiv lösning som skalar läs- och skrivdataflöden på din datanivå. Lagra och dela databasens frågeresultat, sessionstillstånd, statiskt innehåll m.m. med hjälp av ett vanligt cache aside-mönster.

Läs mer

Caché de datosAzure Cache for Redis es un complemento perfecto para servicios de base de datos de Azure; por ejemplo, Cosmos DB. Ofrece una solución rentable para el escalado del rendimiento de lectura y escritura de la capa de datos. Almacene y comparta los resultados de consultas de bases de datos, estados de sesiones, contenido estático y mucho más con un patrón cache-aside común.

Skalbara webbappar

Spara, hämta och uppdatera webbens sessionsdata snabbt, som t.ex. användarcookies och utdatasidor. Azure Cache for Redis förbättrar prestandan i ditt program genom att öka responsen och hantera ökade belastningar med färre webberäkningsresurser.

Läs mer

Web Apps escalableGuarde, recupere y actualice rápidamente datos de sesión web tales como las cookies de usuario y las páginas de resultados. Azure Cache for Redis mejora el rendimiento de la aplicación porque aumenta su capacidad de respuesta y le permite controlar cargas cada vez mayores con menos recursos de proceso web.

Meddelandetjänster

Azure Cache for Redis har stöd för standardpublicering och prenumerationsfunktioner. Det är perfekt att använda vid dirigering av meddelanden i realtid och uppskalning av webbkommunikationsramverk som t.ex. SignalR.

Läs mer

MessagerieLe cache Azure pour Redis prend en charge les fonctionnalités standard de publication et d’abonnement. C’est la solution idéale pour le routage de messages en temps réel et l’augmentation de frameworks de communication tels que SignalR.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

REDIS är ett varumärke som tillhör Redis Labs Ltd. All användning av REDIS av Microsoft är endast som referens.

Skapa din nästa app med hög skalbarhet och tillgänglighet med hjälp av Azure Cache for Redis