Azure Cache for Redis

Datalagret är helhetshanterat och minnesinternt samt kompatibelt med öppen källkod, vilket ger snabba och skalbara program

Fullständigt hanterad tjänst

Använd en helhetshanterad version av den populära Redis-servern med öppen källkod och en nyckelfärdig cachelösning. Du kan dra nytta av fördelarna utan att behöva bli expert i att distribuera och hantera den.

Hög prestanda

Azure Cache for Redis uppnår överlägset dataflöde och svarstidsprestanda genom att lagra data i minnet i stället för på hårddisken. Den hanterar oavbrutet läs- och skrivförfrågningar inom några få millisekunder med snabba cacheåtgärder som skalar datanivåerna när programbelastningen ökar.

Inbyggd tillförlitlighet

Standard- och Premium-nivåerna innehåller ett redundant par av virtuella datorer som är konfigurerade för datareplikering och ger maximal tillförlitlighet. Premium-cacher kan också replikera data över flera Azure-regioner som en del av ett programs implementering av haveriberedskap.

Flexibel skalning

Tack vare sina tre nivåer passar Azure Cache for Redis dina behov. Starta med valfri cachestorlek och skala upp till en större senare utan att tjänsten stoppas, eller skala ner cachen inom samma nivå.

Säkerhet i storföretagsklass

Azure Cache for Redis har stöd för branschstandarden SSL för att skydda dina data vid överföringen och Azure Storages diskkryptering i viloläge. Du kan placera Premium-cacher i ditt eget virtuella Azure-nätverk (VNet) för att begränsa trafikvägarna ytterligare till och från din cache via din VNet-topologi och dina åtkomstprinciper.

Kompatibelt med öppen källkod

I grunden stöds Azure Cache for Redis av en Redis-server med öppen källkod och internt stöd för datastrukturer som t.ex. strängar, hashvärden, listor, uppsättningar och sorterade uppsättningar. Om ditt program använder Redis fungerar det med Azure Cache for Redis.

Varför ska du lita på Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investerar över $1 billion varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure Cache for Redis priser

  • Ingen startkostnad
  • Inga uppsägningsavgifter
  • Betala bara för det du använder
  • Per-hour billing

Kunder som använder Azure Cache for Redis

Allt du behöver för att komma igång

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.
Learn how to use Azure Cache for Redis with 5-minute quickstart tutorials and documentation.
Enhance Azure Cache for Redis with additional features and products, like security and backup services.

Vad du kan skapa med Azure Cache for Redis

Datacache

Azure Cache for Redis är ett perfekt komplement till Azures databastjänster, som t.ex. Cosmos DB. Det är en kostnadseffektiv lösning som skalar läs- och skrivdataflöden på din datanivå. Lagra och dela databasens frågeresultat, sessionstillstånd, statiskt innehåll m.m. med hjälp av ett vanligt cache aside-mönster.

Läs mer

Cache de dadosA Cache do Azure para Redis complementa na perfeição os serviços de base de dados do Azure como, por exemplo, o Cosmos DB. Proporciona uma solução económica para dimensionar o débito de leitura e escrita da sua camada de dados. Armazene e partilhe resultados de consultas de bases de dados, estados de sessões, conteúdos estáticos e muito mais com um padrão cache-aside comum.

Skalbara webbappar

Spara, hämta och uppdatera webbens sessionsdata snabbt, som t.ex. användarcookies och utdatasidor. Azure Cache for Redis förbättrar prestandan i ditt program genom att öka responsen och hantera ökade belastningar med färre webberäkningsresurser.

Läs mer

Aplicações Web DimensionáveisGuarde, obtenha e atualize rapidamente dados de sessões Web como cookies de utilizador e páginas de saída. A Cache do Azure para Redis melhora o desempenho da sua aplicação ao aumentar a capacidade de resposta da mesma e ao permitir-lhe processar cada vez mais cargas com menos recursos de computação Web.

Meddelandetjänster

Azure Cache for Redis har stöd för standardpublicering och prenumerationsfunktioner. Det är perfekt att använda vid dirigering av meddelanden i realtid och uppskalning av webbkommunikationsramverk som t.ex. SignalR.

Läs mer

MensagensA Cache do Azure para Redis suporta funcionalidades padrão de publicação e subscrição. É ideal para encaminhar mensagens em tempo real e dimensionar estruturas de comunicação Web como, por exemplo, o SignalR.

Dokumentation och resurser

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Skapa din nästa app med hög skalbarhet och tillgänglighet med hjälp av Azure Cache for Redis