Azure Cache for Redis

Datalagret är helhetshanterat och minnesinternt samt kompatibelt med öppen källkod, vilket ger snabba och skalbara program

Fullständigt hanterad tjänst

Använd en helhetshanterad version av den populära Redis-servern med öppen källkod och en nyckelfärdig cachelösning. Du kan dra nytta av fördelarna utan att behöva bli expert i att distribuera och hantera den.

Hög prestanda

Azure Cache for Redis uppnår överlägset dataflöde och svarstidsprestanda genom att lagra data i minnet i stället för på hårddisken. Den hanterar oavbrutet läs- och skrivförfrågningar inom några få millisekunder med snabba cacheåtgärder som skalar datanivåerna när programbelastningen ökar.

Inbyggd tillförlitlighet

Standard- och Premium-nivåerna innehåller ett redundant par av virtuella datorer som är konfigurerade för datareplikering och ger maximal tillförlitlighet. Premium-cacher kan också replikera data över flera Azure-regioner som en del av ett programs implementering av haveriberedskap.

Flexibel skalning

Tack vare sina tre nivåer passar Azure Cache for Redis dina behov. Starta med valfri cachestorlek och skala upp till en större senare utan att tjänsten stoppas, eller skala ner cachen inom samma nivå.

Säkerhet i storföretagsklass

Azure Cache for Redis har stöd för branschstandarden SSL för att skydda dina data vid överföringen och Azure Storages diskkryptering i viloläge. Du kan placera Premium-cacher i ditt eget virtuella Azure-nätverk (VNet) för att begränsa trafikvägarna ytterligare till och från din cache via din VNet-topologi och dina åtkomstprinciper.

Kompatibelt med öppen källkod

I grunden stöds Azure Cache for Redis av en Redis-server med öppen källkod och internt stöd för datastrukturer som t.ex. strängar, hashvärden, listor, uppsättningar och sorterade uppsättningar. Om ditt program använder Redis fungerar det med Azure Cache for Redis.

Varför ska du lita på Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för Azure Cache for Redis

  • Ingen startkostnad
  • Inga uppsägningsavgifter
  • Betala bara för det du använder
  • Fakturering per timme

Kunder som använder Azure Cache for Redis

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Azure Cache for Redis med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Azure Cache for Redis med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Vad du kan skapa med Azure Cache for Redis

Datacache

Azure Cache for Redis är ett perfekt komplement till Azures databastjänster, som t.ex. Cosmos DB. Det är en kostnadseffektiv lösning som skalar läs- och skrivdataflöden på din datanivå. Lagra och dela databasens frågeresultat, sessionstillstånd, statiskt innehåll m.m. med hjälp av ett vanligt cache aside-mönster.

Läs mer

Data cacheAzure Cache for Redis perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Skalbara webbappar

Spara, hämta och uppdatera webbens sessionsdata snabbt, som t.ex. användarcookies och utdatasidor. Azure Cache for Redis förbättrar prestandan i ditt program genom att öka responsen och hantera ökade belastningar med färre webberäkningsresurser.

Läs mer

Scalable Web AppsQuickly save, retrieve, and update web session data such as user cookies and output pages. Azure Cache for Redis improves the performance of your application by increasing its responsiveness and enabling it to handle increasing loads with less web-compute resources.

Meddelandetjänster

Azure Cache for Redis har stöd för standardpublicering och prenumerationsfunktioner. Det är perfekt att använda vid dirigering av meddelanden i realtid och uppskalning av webbkommunikationsramverk som t.ex. SignalR.

Läs mer

MessagingAzure Cache for Redis supports standard publish and subscribe functionalities. It’s ideal for routing real-time messages and scaling up web communication frameworks such as SignalR.

Dokumentation och resurser

Relaterade produkter och tjänster

Virtuella datorer

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Skapa din nästa app med hög skalbarhet och tillgänglighet med hjälp av Azure Cache for Redis