Azure Cache for Redis

Blixtsnabba och fullständigt hanterade minnesinterna datalager

Din app. Snabbare.

As traffic and demands on your app increase, scale performance simply and cost-effectively. Add a quick caching layer to the application architecture to handle thousands of simultaneous users with near-instant speed—all with the benefits of a fully managed service.

Överlägset dataflöde och prestanda som hanterar miljontals begäranden per sekund, med en svarstid på ned till under en millisekund

Fullständigt hanterad tjänst med automatisk korrigering, uppdateringar, skalning och etablering så att du kan fokusera på utvecklingen i stället

RedisBloom, RediSearch, and RedisTimeSeries module integration, supporting data analysis, search, and streaming

Kraftfulla funktioner som klustring, aktiv geo-replikering, Redis on Flash och en tillgänglighet på upp till 99,999 procent

Vad du kan skapa med Azure Cache for Redis

Improve application throughput and latency

Use Azure Cache for Redis to accelerate your data layer through caching. Adding Azure Cache for Redis can increase data throughput by over 800 percent while increasing latency performance by over 1,000 percent1 at a cost-effective price. It’s a great way to efficiently scale applications and improve user experience without the expense of rearchitecting your underlying database.

Få snabbare program med en distribuerad cache

Komplettera databastjänster som Azure SQL Database och Azure Cosmos DB genom att göra det möjligt för datanivån att skala dataflödet till en lägre kostnad än vid utökade databasinstanser. Lagra och dela resultat från databasfrågor, sessionstillstånd och statiskt innehåll med hjälp av mönstret Cache-Aside som gör ditt program snabbare och mer skalbart.

Lagra sessionsdata effektivt

Spara, hämta och uppdatera webbens sessionsdata snabbt, som t.ex. användarcookies och utdatasidor. Förbättra prestandan i ditt program genom att öka svarstiden och hantera ökade belastningar med färre webberäkningsresurser. Använd datapersistens och automatisk dataduplicering för att få maximal tillförlitlighet för användardata. Skala ut till terabytestorlek med hjälp av klustring för att möta behoven även hos riktigt stora företag och synkronisera sessionsdata globalt med aktiv geo-distribution.

Kommunicera mellan tjänster som meddelandekö

Använd Azure Cache for Redis som lösning när du implementerar publicerar/prenumererar eller köar arkitekturer. Dirigera meddelanden i realtid och skala upp webbkommunikationsramverk som t.ex. SignalR. Använd branschstandarden TLS-kryptering för data som överförs och konfigurera lämplig nätverksisolering med Azure Private Link.

Uppgradera apprestandan med Redis Enterprise i Azure

Få ett banbrytande stöd för populära Redis Enterprise-funktioner via Enterprise- och Enterprise Flash-nivåerna i Azure Cache for Redis, som har utvecklats i samarbete med Redis Labs. Dra nytta av aktiv geo-replikering för att skapa globalt distribuerade cacheminnen med upp till 99,999 % tillgänglighet. Lägg till nya datastrukturer som förbättrar analyser och maskininlärning med hjälp av modulerna RediSearch, RedisBloom och RedisTimeSeries som ingår. Och få massiva cachestorlekar till ett lägre pris med hjälp av Enterprise Flash-nivån som kör Redis i en snabbare flashbaserad lagring.

Läs mer

Använd Redis som en fullständigt hanterad tjänst

Distribuera snabbare med hjälp av en fullständigt hanterad tjänst i Azure. Azure Cache for Redis körs på en Redis-server med öppen källkod och internt stöd för Redis-datastrukturer, som t.ex. hashvärden, listor och sorterade uppsättningar. Om ditt program använder Redis fungerar det med Azure Cache for Redis. Effektivisera migreringen genom att importera och exportera Azure Cache for Redis-databasfiler.

Varför ska jag lita på Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kostnadseffektiv prissättning som ger dig kontroll

Med fem prisnivåer och reserverade prisalternativ kan du skräddarsy prestandan efter din arbetsbelastning. Se prisuppgifter.

Betrott av företag i alla storlekar

Alaska Airlines gör shoppingen enklare

"We wanted to use Azure Cache for Redis and getting that running on-premises wasn't easy. But in Azure, with three clicks, we had it. We didn't have to coordinate with other teams to set up new infrastructure and figure out how to maintain it once we hit production, and that's a beautiful thing."

Ralph Feltis, Senior Software Engineer, Alaska Airlines
Alaska Airlines

CarMax styr innovationerna online

"Azure PaaS (platform as a service) gave us access to a complete set of capabilities such as Azure Cache for Redis that we didn't have to build ourselves. We can spin up these services and start using them in less than an hour, which is incredible."

Brandon Linton, Solution Architect, CarMax
CarMax

Ledare inom husdjursskötsel skapar en globalt distribuerad lösning

Mars använde Azure Cache for Redis som en meddelandekö, vilket ger snabb åtkomst till data i programsessioner och tjänster.

MARS

Chipotle skapar en skalbar ny webbplats

Chipotle använde Azure Cache for Redis till att förbättra webbplatsens prestanda och hantera sin snabbt växande kundbas.

Chipotle

SitePro streamlines real-time IoT data ingestion

"We can do more with Redis by leveraging the RedisTimeSeries module to support data collection and analytics from hundreds of thousands of IoT sensors."

Dustin Brown, Director of Technology, SitePro
Sitepro

Vanliga frågor och svar om Azure Cache for Redis

  • Azure Cache for Redis är en fullständigt hanterad minnesintern cachelagring som möjliggör högpresterande och skalbara arkitekturer. Använd den till att skapa moln- eller hybriddistributioner som hanterar miljontals förfrågningar per sekund med en svarstid under några millisekunder – och få fördelarna med den konfiguration, säkerhet och tillgänglighet som finns i en hanterad tjänst.
  • De flesta databaser lagrar data i långsammare diskbaserad lagring, men Azure Cache for Redis lagrar data i minnet. Eftersom minnet är betydligt snabbare än disklagring, kan data skrivas och hämtas mycket snabbare.
  • I vissa fall – och ofta när sessionsarkiv används – kan Azure Cache for Redis användas som en fristående databas. Men i de flesta fall används det bäst som ett komplement till en databas i form av en cache. Azure Cache hanterar data som man behöver ha åtkomst till ofta, medan databasen hanterar data som ska lagras på längre sikt.
  • Azure Cache for Redis har enastående tillförlitlighet med ett serviceavtal på 99,9 procent. De flesta nivåer har en inbyggd replik som fungerar som redundans om den primära instansen slutar fungera. Du kan också konfigurera Azure Cache for Redis-instansen till att använda datapersistens, för att kunna återställa data i händelse av ett maskinvarufel.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

1Performance claims are based on data from a study commissioned by Microsoft and conducted by GigaOm in October 2020. The study compared the performance of a test application using an Azure database with and without implementing Azure Cache for Redis as a caching solution. Azure SQL Database and Azure Database for PostgreSQL were used as the database element in the study. A 2 vCore Gen 5 General Purpose instance of Azure SQL Database and a 2 vCore General Purpose instance of Azure Database for PostgreSQL were used with a 6 GB P1 Premium instance of Azure for Redis. These results were compared with 8, 16, 24, and 32 vCore Gen 5 General Purpose instances of Azure SQL DB and 8, 16, 24, and 32 vCore General Purpose instances of Azure Database for PostgreSQL without Azure Cache for Redis. The benchmark data is taken from the GigaOm Web Application Database Load Test which simulates a common web application and backend database barraged by increasing HTTP requests. Actual results may vary based on configuration and region.