Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av helt styrda miljöer

Effektivisera skapandet av miljöer

Distribuera enkelt resursmallar, principer och åtkomstkontroll så att miljöerna är klara att använda direkt.

Möjliggör kompatibel utveckling

Snabb distribution av kompatibla program till produktionen via en självbetjäningsmodell.

Låsa grundläggande resurser

Begränsa åtkomsten till viktig infrastruktur som delas mellan prenumerationer för att förhindra oönskade ändringar.

Skapa och tilldela en skiss

Skydda viktiga resurser

Skissdefinitioner för version

Steg 1 av 3

Lägga till artefakter i en skiss

Lägg till RBAC-tilldelningar (rollbaserad åtkomstkontroll), policytilldelningar, resursgrupper och mallar för Resurshanteraren i en skissdefinition.

Steg 2 av 3

Konfigurera din miljö

Tilldela skissen till en prenumeration för att distribuera definierade artefakter till din miljö. Detta möjliggör konsekvent och snabb konfiguration med bara några klick.

Steg 3 av 3

Parametrisera skisser

Ange parametrar för skissen och för enskilda artefakter så att du kan återanvända skisser för många prenumerationer.

Steg 1 av 2

Lägga till skyddade artefakter

Använd artefakter i skissen för att skydda dem från oönskade ändringar.

Steg 2 av 2

Skydda resurser vid tilldelning

När skissen har tilldelats en prenumeration kan du lägga till ett skisslås för att förhindra ändringar av de distribuerade artefakterna och resurserna.

Steg 1 av 2

Uppdatera artefakter i en skiss

Du kan ändra de distribuerade artefakterna i en skiss och publicera nya versioner.

Steg 2 av 2

Välja en version att tilldela

Välj den senaste skissen eller en tidigare version när du tilldelar till en prenumeration.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Hanteringsgrupper i Azure

Tillämpa styrningskontroller och hantera grupper av Azure-prenumerationer enkelt

Azure Resource Graph

Få insyn i alla dina resurser snabbt

Skapa ett gratiskonto

$200 i kredit i 30 dagar och utnyttja kostnadsfria produkter i 12 månader.