Hoppa över navigering

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Skapa, distribuera och uppdatera enkelt miljöer som efterlever kraven

Förenkla storskaliga Azure-distributioner genom att paketera viktiga miljöartefakter såsom Azure Resource Manager-mallar, kontroller för rollbaserad åtkomst samt principer i en och samma skissdefinition. Tillämpa enkelt skissen på nya prenumerationer och miljöer, och finjustera kontroll och hantering via versionshantering.

Principer, användare och resursmallar för skapande av skisser

Central plats där du hanterar din miljö, inklusive distribution, versionshantering och uppdateringar

Inbyggda exempel för de flesta scenarier, däribland efterlevnadscertifiering

Resurslåsning som förhindrar oönskade ändringar

Effektivisera skapandet av miljöer

Skapa enkelt dina molnstyrningsmallar, åtkomstkontroller och principer som ett enda kompatibelt paket så att miljöerna blir redo att konfigureras. Distribuera skisser till flera prenumerationer med ett enda klick. Hantera skisser från en central plats och spåra skissversioner för att skicka ut uppdateringar.

Läs översikten

Möjliggör kompatibel utveckling

Påskynda distributionen av kompatibla program till produktion via en självbetjäningsmodell, och distribuera enkelt kompatibla miljöer som uppfyller produktionsstandarderna. Använd tomma mallar för anpassade skisser eller inbyggda skisser för efterlevnad med vanliga interna scenarier och externa regelkrav såsom ISO 27001.

Läs mer

Låsa grundläggande resurser

Undvik oönskade ändringar och felkonfigurationer – även dem som utförs av prenumerationsägare – som skulle kunna påverka flera program. Med resurslåsning kan du begränsa åtkomsten till viktig infrastruktur som delas mellan prenumerationer. Skydda resurser som skissen styr, och konfigurera undantag som passar dina särskilda behov.

Utforska resurslåsning

Skapa din landningszon för migrering till Azure

Påskynda migreringen genom att enkelt distribuera en fullständigt styrd landningszon utan behov av externa molnarkitekter eller initiativ. Återanvänd molnbaserade skisser för framtida miljöer eller använd inbyggda skisser till att upprätta ISO-kompatibla grundarkitekturer.

Läs mer om migrering till Azure

Förbättra din säkerhetsposition med Azure

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure Blueprints är kostnadsfritt

Azure Blueprints och andra Azure-tjänster för styrning är kostnadsfria för syftet att hantera Azure-tjänster. Läs mer om prissättningen.

Resurser för att komma igång

Förstå livscykeln för en skiss

Utforska faserna för definition och tilldelning av skisser, däribland steg för att lägga till artefakter, versionshantering och tilldelning.

Läs mer

Förhindra manipulation av resurser

Lär dig hur du låser resurser i en Azure-prenumeration för att förhindra ändringar från programägare.

Läs mer

Migrera till Azure

Skaffa resurserna för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt, och använd kostnadsfria verktyg för utvärdering, migrering och molnkostnadshantering när du överför dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer.

Betala mindre i Azure: Amazon Web Services (AWS) kostar fem gånger mer än Azure för Windows Server och SQL Server.

Påbörja din molnmigreringsresa

Skapa din första skiss

Skapa en skissdefinition från grunden eller med ett inbyggt exempel.

Tilldela en skiss till en prenumeration.

Tillämpa bästa praxis för molnstyrning.

Microsoft

"Azure Blueprints allows our central IT to ensure the right guardrails are in place, helping our DevOps teams move fast while maintaining control and protecting the business."

Pete Apple, Lead Service Engineer på Microsoft

Vanliga frågor om skisser

  • En Resource Manager-mall är en viktig byggsten (en artefakt) i en skissdefinition. Alla dina befintliga Resource Manager-mallar kan användas i nya skisser. Resource Manager-mallar används endast under distribution och bevarar inte relationer med distribuerade resurser, men Azure Blueprints bevarar dessa relationer med stöd för förbättrad spårning och granskning av distributioner samt möjligheten att uppgradera prenumerationer som styrs av samma skiss. Läs mer.
  • Ja, varje skiss har ett API. Det innebär att skissdefinitioner kan lagras som kod och löpande överföras till Azure. Lär dig mer om att hantera skisser som kod.
  • Skisser tilldelas till enskilda prenumerationer men kan även användas till att upprätta resursgrupper inom prenumerationer. Dessutom kan en skiss tilldelas till en prenumeration flera gånger, vilket gör att du kan skapa flera miljöer i en och samma delade miljö.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?